Koniec šk. roka 2017/2018

zborZŠ1naSTR

Dňa 29.júna sme slávnostným Te Deum ukončili školský rok 2017/2018.
Pani učiteľky žiakom rozdali vysvedčenia a pochvaly za celoročnú prácu v škole. 

Poďakovanie patrí všetkým rodičom, žiakom a pedagógom školy.
Spoločne sme sa snažili prebiť horami vedomostí, poznatkov i dodržiavaním školského poriadku.
Preto nastal čas oddychu od školských povinností.

Všetkým želáme krásne a požehnané prázdniny, chvíle plné oddychu, slniečka a pekných zážitkov.
Pedagógovia ZŠ

Slávnosť prvého svätého prijímania 2018

PrijimanieMale
 
Dňa 5. mája 2018 sa v piaristickom kostole sv. Ladislava uskutočnila slávnosť 1. sv. prijímania žiakov 3. ročníka ZŠ. Hlavným celebrantom bol páter Matúš Palaj, SchP. Liturgiu obohatil organista p. Vladimír Kopec a detský zbor Kalazanček pod vedením p. uč. Eriky Komlóšiovej a triednej p. uč. Ivany Vojtekovej. Slávnosti sa zúčastnili okrem sr. Dominiky aj pani zástupkyne a p. vychovávateľka Sandra Kozárová. 
Ďakujeme pátrovi Petrovi Valachovičovi, SchP. a p. Monike Mátéovej, ktorí pripravili aparatúru, frátrovi Ľubošovi Tkáčikovi a miništrantom a všetkým, ktorí pomohli pri príprave tejto krásnej slávnosti. 
 

 

Varenie v 4. A

Na hodine pracovného vyučovania žiaci 4.A pripravovali jednoduché jedlá. Po hygienickej úprave pracovného prostredia sa začalo na stole malé „čarovanie“. Na stole sa objavila plná ovocná misa, jednohubky, zeleninový šalát, tiramisu, piškótová torta a citronáda. Rovnako dôležité ako príprava jedál je aj prestieranie a stolovanie. Žiaci doplnili stôl kamienkami, kyticou a dekoráciou.  Na záver si celá trieda na všetkých dobrotách pochutila.

Varenie

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.