Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Oznamujeme Vám, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude žiakom školy poskytnuté cez prijímacie skúšky a ÚFIČ MS 2018 riaditeľské voľno nasledovne:

21. – 22. mája 2018 základná škola triedy: I. A, II. A, V. A

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.