Pytagoriáda a vedecký jarmok 2018

Pytagoriáda je matematická súťaž určená žiakom základných škôl a nižších ročníkov osemročného štúdia. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady.

Dňa 13.3.2018 sa víťazi školského kola - Karolína Sofia Frivaldská /3.A/, Adrián Kondé /4.A/ a Ondrej Spišák /5.A/ zúčastnili okresného kola. Ďakujeme za reprezentáciu základnej školy.

Cestou do školy sme sa zastavili v galérii na Vedeckom jarmoku 2018. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Galéria MLYNY pripravila pre žiakov základných a stredných škôl netradičnú prezentáciu prírodných vied.

pytagor20184,

Šaliansky Maťko KK 2018

Dňa 22.februára 2018 sa uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže "Šaliansky Maťko".
Ďakujeme Šimonkovi Hladekovi za reprezentáciu a gratulujeme k čestnému uznaniu.

Hviezdoslavov kubín 2018

Dňa 5. 2.2018 sa na 1. stupni ZŠ uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa jej 14 recitátorov. Porota udelila v kategórii próza  3. miesto Lei Martonkovej, žiačke 2. ročníka, 2. miesto získal Matúš 

Dömöš, žiak 4. ročníka.

Krásne 1. miesto s postupom do obvodného kola získal žiak 2. ročníka Adam Ondrík.

V kategórii poézia 3. miesto získala Sára Cabáneková, žiačka 3. ročníka, 2. miesto získal Tomáš Gábik, žiak 2. ročníka a 1. miesto s postupom do obvodného kola porota udelila žiačke štvrtého ročníka Alexandre Vilinovej. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodnom kole súťaže.
kubin

Fašiangový karneval 2018

V pondelok 12.februára sa v našej školskej telocvični konal fašiangový karneval. V čase od 9.00 do 11.30 sa nám predstavilo množstvo krásnych masiek : princezné, čarodejnice, kuchári, športovci, kostry, zvieratká...​

Aktívne sa zapojili aj do veselých súťaží – tanec s balónmi, princ obúva princezné, stoličkový tanec, hod na cieľ a pod. Ďakujeme všetkým maskám (a ich rodičom) za svedomitú prípravu na karneval. Tešíme sa na nové masky opäť o rok.

Deň otvorených dverí 2018

Dňa 24. januára sme v našej škole privítali predškolákov, ktorí sa prišli pozrieť, ako to vyzerá vo veľkej škole a ako sa naši prváci učia čítať, písať a počítať.
Krátko si aj zacvičili a na záver im prváci zaspievali  Prvácku hymnu. Tešíme sa na našich nových spolužiakov!

Zumba maratón

26.1. 2018 sa v telocvični našej školy konal Zumba maratón, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci základnej školy a nižšieho gymnázia. Našou zumba ištruktorkou bola Kristína Olejárová. Všetci sme sa do cvičenia aktívne zapojili. Tešíme sa, že si to o rok opäť zopakujeme. Fotky sú vo fotogalérii.

Pozvánka na karneval

Pozvánka na karneval

Návšteva divadla

Dňa 11.januára 2018 sa žiaci ZŠ zúčastnili divadelného predstavenia Vianočný zázrak (Julemysteriet). Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre bolo plné zvedavých detí.

 

Šaliansky Maťko

 maťko.jpg Dňa 14.12.2017 sa konalo školské kolo 25. ročníka Šalianskeho Maťka. Recitačná súťaž v prednese slovenskej povesti má už v našej základnej škole tradíciu.

Výsledky:

I. kategória, ročníky 2.- 3. roč. ZŠ – 1. miesto: Šimon Hladek /3.A/

2. miesto: Emma Gregušová /2.A/

3. miesto: Adam Ondrík /2.A/

II. kategória, ročníky 4.- 5. roč. ZŠ- 1. miesto: Ondrej Spišák /5.A/

2. miesto: Lenka Matejová /4.A/

3. miesto: Dárius Lubina /4.A/

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a umiestneným blahoželáme. Víťazi budú reprezentovať našu školu v okresnom kole.

 

Pytagoriáda 2017 pi.png

Dňa 13.12.2017 sa konal 39. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Do školského kola sa zapojili aj žiaci základnej školy. V tejto súťaži okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo.
Do okresného kola postupujú najúspešnejší žiaci: 
kategória P5 – Ondrej Spišák /5.A/
kategória P4 – Adrián Kondé /4.A/
- Dárius Lubina /4.A/
- Alžbeta Široká /4.A/
kategória P3 – Karolína Frivaldská /3.A/
Blahoželáme!

         

 

Týždeň zdravej výživy 2017

V týždni od 16.10. do 20.10.2017 kabinet TSV a študentský senát na našej škole zorganizovali Týždeň zdravej výživy.

P1080276.JPG


 

20171017_113219.jpg  20171017_113232.jpg  20171017_113253.jpg

20171017_113300.jpg  20171017_113315.jpg  20171017_113345.jpg

Každý deň, sme mohli nájsť užitočné informácie týkajúce sa nielen výživy, ale aj zdravého životného štýlu na nástenkách a paneloch nainštalovaných v priestoroch školy.

20171018_104103.jpg  20171020_114644.jpg  20171026_141822.jpg

22773286_10210617001927039_199988055_n.jpg  22773652_10210617001647032_1179186851_n.jpg  22790553_10210616991686783_514380739_o.jpg

20171017_113329.jpg      20171017_123851.jpg     20171024_121514.jpg       20171026_141923.jpg 

22752888_10210616980966515_43685624_n.jpg     22752847_10210616980926514_121175257_n.jpg      22781975_10210617002047042_910752403_n.jpg      22809575_10210617000246997_178380864_n.jpg      22809930_10210616986406651_41166029_n.jpg

22809937_10210617000166995_237975488_n.jpg 22809974_10210617000967015_713680186_n.jpg 22810341_10210616981206521_1728632231_o.jpg

22811401_10210616994286848_985541738_n.jpg 22811567_10210616981086518_1914063283_n.jpg 22831302_10210616997926939_883299959_o.jpg

22831443_10210617001927039_199988055_o.jpg 22833438_10210616987926689_230445972_o.jpg 22834247_10210616999486978_449314820_n.jpg

P1080234.JPG P1080236.JPG P1080237.JPG P1080239.JPG

P1080243.JPG P1080248.JPG P1080252.JPG

P1080258.JPG P1080266.JPG P1080267.JPG P1080269.JPG

P1080270.JPG P1080271.JPG P1080272.JPG P1080273.JPG

 

Prežili sme dni plné zdravej stravy - jabĺčkový deň, mliečny deň, deň chleba. Tomuto týždňu sme podriadili aj naše aktivity v ZŠ. 

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.