Šaliansky Maťko

 maťko.jpg Dňa 14.12.2017 sa konalo školské kolo 25. ročníka Šalianskeho Maťka. Recitačná súťaž v prednese slovenskej povesti má už v našej základnej škole tradíciu.

Výsledky:

I. kategória, ročníky 2.- 3. roč. ZŠ – 1. miesto: Šimon Hladek /3.A/

2. miesto: Emma Gregušová /2.A/

3. miesto: Adam Ondrík /2.A/

II. kategória, ročníky 4.- 5. roč. ZŠ- 1. miesto: Ondrej Spišák /5.A/

2. miesto: Lenka Matejová /4.A/

3. miesto: Dárius Lubina /4.A/

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a umiestneným blahoželáme. Víťazi budú reprezentovať našu školu v okresnom kole.

         

 

VŠETKOVEDKO

Dňa 30.11.2017 sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO. Žiaci dostali šancu ukázať, čo všetko už vedia o svete a ako si dokážu poradiť s netradičnými otázkami.

    24204671_10210860778061290_2091818212_n.jpg  24250839_10208897916239160_1604812335_o.jpg

    24250958_10208897916479166_482600082_o.jpg  24250958_10208897917559193_61157814_o.jpg

Do súťaže sa zapojili deviati žiaci z 2.A, siedmi žiaci z 3.A a siedmi žiaci zo 4.A. Spolu za základnú školu súťažilo 23 žiakov. 

   24251228_10208897916519167_2065004424_o.jpg   24257379_10210860778341297_1777891266_n.jpg

   24259338_10208897917519192_647773533_o.jpg   24271188_10208897917439190_469137416_o.jpg

   24251150_10208897916359163_92641729_o.jpg 24331132_10210860778021289_1187410874_n.jpg 24251191_10208897917479191_1147167158_o.jpg

    Bližšie informácie na stránke http://vsetkovedko.sk/.

 

 

Týždeň zdravej výživy 2017

V týždni od 16.10. do 20.10.2017 kabinet TSV a študentský senát na našej škole zorganizovali Týždeň zdravej výživy.

P1080276.JPG


 

20171017_113219.jpg  20171017_113232.jpg  20171017_113253.jpg

20171017_113300.jpg  20171017_113315.jpg  20171017_113345.jpg

Každý deň, sme mohli nájsť užitočné informácie týkajúce sa nielen výživy, ale aj zdravého životného štýlu na nástenkách a paneloch nainštalovaných v priestoroch školy.

20171018_104103.jpg  20171020_114644.jpg  20171026_141822.jpg

22773286_10210617001927039_199988055_n.jpg  22773652_10210617001647032_1179186851_n.jpg  22790553_10210616991686783_514380739_o.jpg

20171017_113329.jpg      20171017_123851.jpg     20171024_121514.jpg       20171026_141923.jpg 

22752888_10210616980966515_43685624_n.jpg     22752847_10210616980926514_121175257_n.jpg      22781975_10210617002047042_910752403_n.jpg      22809575_10210617000246997_178380864_n.jpg      22809930_10210616986406651_41166029_n.jpg

22809937_10210617000166995_237975488_n.jpg 22809974_10210617000967015_713680186_n.jpg 22810341_10210616981206521_1728632231_o.jpg

22811401_10210616994286848_985541738_n.jpg 22811567_10210616981086518_1914063283_n.jpg 22831302_10210616997926939_883299959_o.jpg

22831443_10210617001927039_199988055_o.jpg 22833438_10210616987926689_230445972_o.jpg 22834247_10210616999486978_449314820_n.jpg

P1080234.JPG P1080236.JPG P1080237.JPG P1080239.JPG

P1080243.JPG P1080248.JPG P1080252.JPG

P1080258.JPG P1080266.JPG P1080267.JPG P1080269.JPG

P1080270.JPG P1080271.JPG P1080272.JPG P1080273.JPG

 

Prežili sme dni plné zdravej stravy - jabĺčkový deň, mliečny deň, deň chleba. Tomuto týždňu sme podriadili aj naše aktivity v ZŠ. 

Deň svätých v škole 2017

2. novembra 2017 sa v našej škole prvýkrát uskutočnila akcia „Deň svätých v škole“, ktorú prezentovali žiaci 5. ročníka ZŠ. Počas vyučovania boli žiaci prezlečení za svätých. Cez jednu z vyučovacích hodín sa naši „svätí“ vybrali do tried ZŠ a tam sa mladším spolužiakom predstavili a priblížili im životopisy jednotlivých svätých. Neskôr navštívili a pozdravili aj pani riaditeľku a pani zástupkyne.

DSV2017

Milión detí sa modlí ruženec 2017

18. októbra 2017 sa naša škola opäť zapojila do celosvetovej akcie Milión detí sa modlí ruženec. V tomto dni sa deti a všetci zaangažovaní modlili za mier vo svete. Tento rok sa niesol v duchu 100. výročia zjavení Kráľovnej ruženca vo Fatime. Počas 3. vyučovacej hodiny sme sa všetci pomodlili jeden desiatok sv. ruženca.

 MDMR2017m

„Darček pre Pannu Máriu, našu nebeskú Maminku“ 2017

V októbri sme mali opäť súťaž o najkrajšie a originálne ručne vyrobený ruženec. Do tejto akcie sa  zapojila väčšina našich žiakov ZŠ. Počas celého mesiaca mohli deti vyrábať a priniesť do školy svoj vlastnoručne vyrobený ruženec. V piatok 27. októbra pani riaditeľka všetky ružence ohodnotila a výhercov odmenila. Bola to ťažká úloha, pretože všetky ružence boli krásne. Všetky deti boli odmenené.  Ružence, visiace na nástenke pri školskej kaplnke môžu teraz do konca novembra všetci obdivovať. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom a súrodencom našich žiakov, že im pomohli s výrobou „darčeka pre Pannu Máriu“.

Výhercovia:

iBobor 2017

Symbolom súťaže iBobor sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor.

 

Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov. V tomto školskom roku sa do nej zapojili aj žiaci našej ZŠ.

23423610_10208774550195086_1232877531_o.jpg     23379710_10208774551155110_24411359_o.jpg     23432395_10208774550995106_1436061979_o.jpg     23432606_10208774550835102_1804906397_o.jpg

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

23423766_10208774549835077_1219617357_o.jpg 23379804_10208774551795126_1446318524_o.jpg 23432656_10208774551275113_747291433_o.jpg

Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď po skončení testu. V tomto kole súťaže najlepšie výsledky dosiahli žiaci: Vanda Ludvová, Karolína Sofia Frivaldská (plný počet bodov), Laura Vaňová (plný počet bodov), Klaudia Kučerová, Jakub Matušica, Petra Pechočiaková, Andrián Kondé. 


23468287_10208774550915104_88030125_o.jpg 23433150_10208774552035132_1276197210_o.jpg 23432977_10208774550275088_480526841_o.jpg

Projekt Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

Počas mesiaca október sme sa zapojili do 8. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Projekt pre základné školy a osemročné gymnáziá vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017.

Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenou záložiek školy nadväzujú spoluprácu, kontakty a poznávajú život žiakov v iných školách.

Tento rok, na základe podanej prihlášky, nám bola pridelená partnerská Základná škola s materskou školou J.A. Komenského v Lednici. Pred pár dňami sme dostali balík, ktorý obsahoval záložky rôznych tvarov, veľkostí a motívov. Záložky sa nám páčili a boli rozdané žiakom.

Niečo o družobnej škole si môžete pozrieť na ich webovej stránke https://zssmslednica.edupage.org

Do projektu sa zapojili žiaci 2.A, 3.A a 4.A. Počas októbra na vyučovacích hodinách usilovne pracovali a spolu s pani učiteľkami vyrábali záložky.

Zalozka2017m

Sviečka za nenarodené deti 2017

V týchto dňoch, keď si spomíname na našich zosnulých, sme si pripomenuli i našich najmenších zomrelých - nenarodené deti.
S Mgr. Vierkou Čanigovou z Centra pre rodinu sme sa zamysleli nad tým, akým darom sme my pre našich rodičov, zaspievali sme si pesničky a pripomenuli si lásku nášho dobrého Boha k nám, i všetkým detičkám, ktoré sú ešte pod srdcom svojej mamy. Dieťa je dar od Boha a my chceme prosiť, aby sa z tejto pravdy tešili všetky budúce mamičky.

SvieckaND2017m

KALAZANČEK 2017/2018

Aj v školskom roku 2017/2018 si žiaci mohli vybrať spevácky a gitarový krúžok. Stretávame sa každý pondelok po vyučovaní, vytvárame jedno spoločenstvo, ktoré spája láska k spevu, k hudbe a k nášmu Pánovi.


„Sv. Cecília a sv. Dávid, patróni spevákov a hudobníkov, orodujte za nás.“

Kalazancek2017m

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.