RSS
Milión detí sa modlí ruženec 2017 (7)
Milión detí sa modlí ruženec 2017

18. októbra 2017 sa naša škola opäť zapojila do celosvetovej akcie Milión detí sa modlí ruženec. V tomto dni sa deti a všetci zaangažovaní modlili za mier vo svete. Tento rok sa niesol v duchu 100. výročia zjavení Kráľovnej ruženca vo Fatime. Počas 3. vyučovacej hodiny sme sa všetci pomodlili jeden desiatok sv. ruženca.

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 105x
Deň svätých v škole 2017 (50)
Deň svätých v škole 2017

2. novembra 2017 sa v našej škole prvýkrát uskutočnila akcia „Deň svätých v škole“, ktorú prezentovali žiaci 5. ročníka ZŠ. Počas vyučovania boli žiaci prezlečení za svätých. Cez jednu z vyučovacích hodín sa naši „svätí“ vybrali do tried ZŠ a tam sa mladším spolužiakom predstavili a priblížili im životopisy jednotlivých svätých. Neskôr navštívili a pozdravili aj pani riaditeľku a pani zástupkyne.

 

Number of images in category: 50
Category Viewed: 104x
„Darček pre Pannu Máriu, našu nebeskú Maminku“ 2017 (20)
„Darček pre Pannu Máriu, našu nebeskú Maminku“ 2017

V októbri sme mali opäť súťaž o najkrajšie a originálne ručne vyrobený ruženec. Do tejto akcie sa  zapojila väčšina našich žiakov ZŠ. Počas celého mesiaca mohli deti vyrábať a priniesť do školy svoj vlastnoručne vyrobený ruženec. V piatok 27. októbra pani riaditeľka všetky ružence ohodnotila a výhercov odmenila. Bola to ťažká úloha, pretože všetky ružence boli krásne. Všetky deti boli odmenené.  Ružence, visiace na nástenke pri školskej kaplnke môžu teraz do konca novembra všetci obdivovať. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom a súrodencom našich žiakov, že im pomohli s výrobou „darčeka pre Pannu Máriu“.

 

Number of images in category: 20
Category Viewed: 94x
Projekt Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov (18)
Projekt Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

Počas mesiaca október sme sa zapojili do 8. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Projekt pre základné školy a osemročné gymnáziá vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017.

Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenou záložiek školy nadväzujú spoluprácu, kontakty a poznávajú život žiakov v iných školách.
Tento rok, na základe podanej prihlášky, nám bola pridelená partnerská Základná škola s materskou školou J.A. Komenského v Lednici. Pred pár dňami sme dostali balík, ktorý obsahoval záložky rôznych tvarov, veľkostí a motívov. Záložky sa nám páčili a boli rozdané žiakom.
Niečo o družobnej škole si môžete pozrieť na ich webovej stránke https://zssmslednica.edupage.org 
Do projektu sa zapojili žiaci 2.A, 3.A a 4.A. Počas októbra na vyučovacích hodinách usilovne pracovali a spolu s pani učiteľkami vyrábali záložky.

 

Number of images in category: 18
Category Viewed: 51x
Sviečka za nenarodené deti 2017 (16)
Sviečka za nenarodené deti 2017

V týchto dňoch, keď si spomíname na našich zosnulých, sme si pripomenuli i našich najmenších zomrelých - nenarodené deti. 
S Mgr. Vierkou Čanigovou z Centra pre rodinu sme sa zamysleli nad tým, akým darom sme my pre našich rodičov, zaspievali sme si pesničky a pripomenuli si lásku nášho dobrého Boha k nám, i všetkým detičkám, ktoré sú ešte pod srdcom svojej mamy. Dieťa je dar od Boha a my chceme prosiť, aby sa z tejto pravdy tešili všetky budúce mamičky.

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 43x
KALAZANČEK 2017/2018 (13)
KALAZANČEK 2017/2018

Aj v školskom roku 2017/2018 si žiaci mohli vybrať spevácky a gitarový krúžok. Stretávame sa každý pondelok po vyučovaní, vytvárame jedno spoločenstvo, ktoré spája láska k spevu, k hudbe a k nášmu Pánovi.

„Sv. Cecília a sv. Dávid, patróni spevákov a hudobníkov, orodujte za nás.“

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 96x
Didaktické hry 2017 (30)
Didaktické hry 2017

Na začiatku školského roka už tradične organizujeme DIDAKTICKÉ HRY pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Tento rok nám opäť počasie prialo a preto sme mali krásne zážitky. Prvá hodina patrila teórii – zdravotnej príprave, dopravným situáciám, ochrane prírody a ochrane zdravia. Nasledovala turistika do parku a praktické pozorovania v teréne.

 

Number of images in category: 30
Category Viewed: 178x
Prvý deň v škole 2017 (53)
Prvý deň v škole 2017

Dňa 4. septembra 2017 sme v laviciach našej ZŠ privítali aj našich nováčikov - prváčikov, ktorým zo srdca prajeme veľa úspechov v učení, radosť z nových vedomostí i z nových kamarátov.

 

Number of images in category: 53
Category Viewed: 251x
Zveropark 2017 (92)
Zveropark 2017

V pondelok 26. júna 2017 sme boli na školskom výlete vo Zveroparku v Revištskom Podzámčí. Videli sme mnoho našich aj cudzokrajných zvierat, niektoré sme si mohli v hladkacom kútiku aj pohladkať. Slečna animátorka nám porozprávala o zvieratkách z hospodárskeho dvora, o ich chove aj úžitku. Na záver sme si ešte nakúpili zopár sladkostí a suvenírov. Výlet sa nám veľmi páčil, už sa tešíme na ďalšie zaujímavé zážitky zas o rok.

 

Number of images in category: 92
Category Viewed: 356x
Pátranie po hradnom poklade 2017 (88)
Pátranie po hradnom poklade 2017

V tomto školskom rok 2016/2017 nás čakala posledná výzva – objaviť poklad Nitry. Po stopách histórie sme sa „túlali“ mestom. Okrem úžasného zážitku sme si odniesli veľký kopec vedomostí o histórii našej Nitry.

 

Number of images in category: 88
Category Viewed: 265x
Dopravná výchova 2017 (64)
Dopravná výchova 2017

Prierezovú tému : Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke žiaci ZŠ realizujú prostredníctvom samostatných projektov, v spolupráci s Mestskou políciou v Nitre. Aj v tomto školskom roku  žiaci 2.A, 3.A a 4.A navštívili dopravné ihrisko, kde si po hodine teórie všetky zručnosti overili aj v praxi.

 

Number of images in category: 64
Category Viewed: 205x
Noc hudby 2017 (35)
Noc hudby 2017

Dňa 16. júna 2017 sa naša ZŠ zapojila do projektu Noc hudby. Hlavným cieľom iniciátorov je, aby sa počas jedného dňa, hudba všetkých žánrov a v rôznych podobách či interpretáciách, dostala aj do Nitry, a aby znela nielen v klasických koncertných či divadelných sálach, ale tiež na netradičných miestach spojených či už s históriu nášho mesta alebo s jeho každodenným životom, ako napr. škola, ulica, kaviarne, MHD, stanica a pod. Do našej školy spev priniesol spevák Rudy Bujna /Zmes akostí/.

 

Number of images in category: 35
Category Viewed: 186x
Zážitková prírodoveda 2017 (45)
Zážitková prírodoveda 2017

Plazy, obojživelníky, cicavce, stavovce...a mnoho iných odborných slov sa nachádza v prírodovede pre 3. ročník. Aby učenie nebolo len o učebnici, na hodiny prírodovedy sme si pozvali našich domácich miláčikov...:-). Niet nad názornú ukážku.

 

Number of images in category: 45
Category Viewed: 232x
Vedet 2017 (87)
Vedet 2017

My žiaci ZŠ „my sa máme“. Deň detí sme oslavovali dva dni. 1.6. vo viváriu SPU a 2.6. na UKF. Odborníci z rôznych katedier Fakulty prírodných vied UKF si pre deti pripravili zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí, ktoré sú prispôsobené deťom daného veku. Deti sa na pár hodín stali vedcami v oblasti fyziky, matematiky, biológie, geografie, ale aj ekológie, a tento rok si vyskúšajú aj aké je to byť záchranármi. Odnášali si diplomy, množstvo pekných cien ale hlavne nové vedomosti z vedy.

 

Number of images in category: 87
Category Viewed: 442x
KALAZANČEK 2017 (23)
KALAZANČEK 2017

Po celoročnej práci v speváckom zbore prišlo záverečné vyhodnotenie. Deti získavali nálepky za účasť na krúžku a vystúpeniach. Oplatilo sa, krásne ceny vyvolali na tvárach úsmev a spokojnosť.... :-).

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 206x
Botanická záhrada 2017 (33)
Botanická záhrada 2017

MDD sme oslávili prechádzkou po Botanickej záhrade SPU. Prezreli sme si domáce i exotické rastliny a krásne upravený park. Súčasťou záhrady je Univerzitné vivárium s tropickými hadmi , jaštermi, najväčší úspech mala 50 ročná korytnačka Vinco , ktorá sa s nami poprechádzala po parku. V MINI- ZOO sme si pozreli muflóny, daniele, kozy kamerunské a niekoľko druhov vtákov. Záver patril rozhovoru pre TV Central, čiže budeme aj „mediálne hviezdy“... :-).

 

Number of images in category: 33
Category Viewed: 215x
Škola v prírode VERNÁR 2017 (39)
Škola v prírode VERNÁR 2017

V dňoch 22. - 26. mája 2017 sme sa so žiakmi 3. a 4. ročníka zúčastnili ŠKOLY V  PRÍRODE v lone krásnej prírody Slovenského raja.
Ranné rozcvičky, doobedné vyučovanie, poobedný program s animátormi, táborák, diskotéka, vychádzky do prírody sa postarali o naše krásne nezabudnuteľné zážitky. V každodennej sv. omši sme mysleli i na našich drahých rodičov a blízkych.
Ďakujeme Pánu Bohu za krásnu prírodu, ktorú nám dal, za týždeň nádherných zážitkov i za šťastný návrat domov.

 

Number of images in category: 39
Category Viewed: 210x
Čítajte s nami 2016-2017 (11)
Čítajte s nami 2016-2017

Aj tento rok sa naša škola zapojila do čitateľskej súťaže Čítajte s nami. Od novembra 2016 do mája 2017 prebiehal 17. ročník súťaže . Organizátorom bola KRAJSKÁ KNIŽNICA KAROLA KMEŤKA V NITRE a z našej školy sa zapojili žiaci 2.A , 3. A a 4.A. V súťaži sa hodnotila interpretácia obsahu prečítanej knižky, triedny čitateľský zápisník, aktivita žiakov a zaujímavý projekt o slovenských spisovateľoch.

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 103x
Olympijské hry 2017 (118)
Olympijské hry 2017

Ako sa hovorí – do tretice všetko dobré, tak dobre dopadlo aj tretie stretnutie so študentmi zo SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre. V ich študijnom odbore sa nachádza predmet: Animácie a to, čo sa počas neho s pani prof. Mgr. Andreou Ballovou naučili, nám prišli predviesť. Školský dvor sa ozýval hudbou, smiechom, zábavou a súťažným zápolením...:-).

 

Number of images in category: 118
Category Viewed: 379x
Tvorivé výtvarné dielne v Nitrianskej galéri 2017 (13)
Tvorivé výtvarné dielne v Nitrianskej galéri 2017

V stredu 24. mája 2017 sa žiaci 1. a 3. ročníka zúčastnili tvorivých výtvarných dielní v Nitrianskej galérii. Pod vedením galerijnej pedagogičky Mgr. Eleny Tarábkovej si prezreli výstavu obrazov Adama Šakového, vyskúšali si kreslenie fixkou do atramentového podkladu a následne svoje obrázky zhmotnili pri práci s hlinou vo výtvarnom ateliéri. Kto z nás bude výtvarný umelec?:-)

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 111x
Prvé sv. prijímanie 2017 (17)
Prvé sv. prijímanie 2017

V sobotu 6. mája 2017 o 10.00 hod. sa v Piaristickom kostole sv. Ladislava uskutočnila  milá slávnosť prvého sv. prijímania našich tretiakov Piaristickej základnej školy sv. Jozefa Kalazanského. Slávnostnú sv. omšu celebroval páter Juraj Gendiar a páter Alojz Orlický.

Sv. omšu svojím spevom skrášlili piesne Kalazančeka pod vedením p. učiteľky Eriky Komlóšiovej, ktorá je súčasne aj triednou p. učiteľkou našich tretiakov a p. učiteľky Ivanky Vojtekovej a tóny organu a spev stálych častí pána organistu. Slávnosti sa zúčastnili aj pani zástupkyne a pani učiteľky z iných tried.

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 157x
DEŇ MATIEK 2017 (67)
DEŇ MATIEK 2017

Mama, mamka, mamička, maminka, mamulienka a ešte rôznymi ďalšími spôsobmi povedané to najkrajšie slovo na svete sa 18. mája 2017 obmieňalo v básničkách, pesničkách a scénkach na akadémii ku Dňu matiek, ktorú pripravili p. učiteľky s deťmi zo Základnej školy.
   Po úvodnom privítaní a modlitbe už nasledovali básničky a pesničky, scénky a tance. Deti z nich uvili svojim mamám pri príležitosti ich sviatku nádhernú kytičku, ktorá bola poďakovaním za ich starostlivosť a nezištnú lásku, presne takú, akú sú matky ochotné dávať svojim deťom. Darček, ktorý s láskou vyrobili v ŠKD s pani vychovávateľkami, bol milou bodkou za kultúrnym programom.

 

Number of images in category: 67
Category Viewed: 364x
Song 2017 (8)
Song 2017

17. mája 2017 sa konala okresná súťaž v speve piesní v anglickom jazyku Song 2017.
V početnej konkurencii naši štvrtáci Martina Kollárová, Ema Tinesová, Ondrej Spišák a Lucia Valkounová obsadili 2. miesto. Na súťaži sa predstavili dvojhlasnou interpretáciou piesne When the Saints go marching in. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 136x
Plavecký kurz 2017 (34)
Plavecký kurz 2017

V dňoch 9. – 12. mája žiaci 3.A absolvovali plavecký kurz pre začiatočníkov. Pod vedením skúsených trénerov - uja Romana a tety Danky Hrnčárových si žiaci rozvíjali a upevňovali schopnosti vo vode. Začali postupne od najzákladnejších krokov - vstupu do vody, ponorenia, učenie správneho plaveckého dýchania, postupné vznášanie na vode, splývanie, práca s nohami a pažami... V posledný deň žiaci zvládli základné plavecké štýly – kraul a znak. Domov si odnášali „mokré vysvedčenie" a dobrý pocit z pekného týždňa.

 

Number of images in category: 34
Category Viewed: 155x
Slávik Slovenska 2017 (21)
Slávik Slovenska 2017

20. apríla 2017 sa v našej základnej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2017. Zúčastnilo sa ho 16 súťažiacich.  Súťažili v dvoch kategóriách: 1. kategória – žiaci 1.- 3. ročníka a 2. kategória – žiaci 4.ročníka.

1. kategória:

 1. miesto – Lenka Matejová (3.A)
 2. miesto – Eleonóra Jacková (2.A) a Lea Martonková (1.A)slavik slovenska l
 3. miesto – Matúš Krajči (1.A) a Maxim Anton Čaja (1.A)

2. kategória:

 1. miesto – Martina Kollárová
 2. miesto – Ema Tinesová

Víťazky oboch kategórii postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v máji 2017 v CVČ Domino. Blahoželáme!

 

Number of images in category: 21
Category Viewed: 158x
Zápis prváčikov 2017 (28)
Zápis prváčikov 2017

V dňoch 4. a 5. apríla 2017 prebehol zápis prváčikov na školský rok 2017/2018.

 

Number of images in category: 28
Category Viewed: 183x
Hviezdoslavov Kubín obvodné kolo 2017 (15)
Hviezdoslavov Kubín obvodné kolo 2017

Dňa 16. marca 2017 sa v KOS v Nitre konalo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu spojenú školu reprezentovali víťazi školského kola: v 1.kategórii Alexandra Vilinová a Artur Bilic /3.A ZŠ/. V 2. kategórii Jazmína Kutaková /prima A/, Sofia Bieliková /sekunda A/ a v 3. kategórii Natália Kunová / kvarta A/. Artur Bilic  v silnej konkurencii získal krásne 3. miesto a Natália Kunová 2. miesto s postupom do okresného kola. Blahoželáme. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 166x
Týždeň slovenských knižníc 2017 (12)
Týždeň slovenských knižníc 2017

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, v rámci Týždňa slovenských knižníc 2017, organizovala dňa 15. marca 2017 autorskú besedu so spisovateľkou Zuzanou Boďovou. Žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa v príjemnom prostredí knižnice  zoznámili s tvorbou tejto spisovateľky. Pani Zuzana Boďová prezradila žiakom, čo ju inšpirovalo k napísaniu jej  najznámejších kníh Štiavnickí permoníci, Rozprávky do chrumkava prepečené či Bojazlivé strašidielko. Jej príbehy sú vtipné, hravé, ale i poučné. Žiakov zaujímalo aj to, aké nové knihy pripravuje pre deti a načo sa môžu tešiť z jej tvorby.

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 113x
Pasovanie za rytierov knižnice (24)
Pasovanie za rytierov knižnice

10. marca 2017 sme my, prváci, navštívili Krajskú knižnicu Karola Kmeťku. Keďže už ovládame takmer všetky písmená, boli sme sa slávnostne zapísať na detskom oddelení. Pani knihovníčky nás  pasovali za rytierov v kráľovstve kníh. Zložili sme sľub, že budeme knižnicu pravidelne navštevovať a knihy nielen čítať, ale sa o ne aj starať. Teta knihovníčka nám porozprávala, ako knihy vznikajú a prečítala nám dobrodružnú rozprávku Calvin nevie lietať. Nakoniec sme sa mohli rozpŕchnuť medzi police plné kníh a vybrať si knihy, každý podľa svojich záľub. Pracovníčky knižnice nám túto pôžičku zaevidovali do našich novučičkých čitateľských preukazov.

 

Number of images in category: 24
Category Viewed: 155x
Stretnutie so spisovateľkou v 3.A 2017 (25)
Stretnutie so spisovateľkou v 3.A 2017

Dňa 17. februára 2017 sme k nám, do 3.A triedy, pozvali starú mamu našej spolužiačky Peťky. Pýtate sa prečo? Pretože jej stará mama je pani spisovateľka. Prichystali sme triedu, pripravili malé občerstvenie, zabalili darčeky a netrpezlivo čakali na návštevu. Pani Drahomíra Pechočiaková prišla s úsmevom na tvári a beseda mohla začať. Započúvali sme sa do pútavého rozprávania a spomínania na detstvo spisovateľky, na jej zážitky pri písaní, zaplavili sme ju množstvom otázok,... Predstavila nám svoju novú knihu Bosy, ktorá ešte nie je v kníhkupectvách,  samozrejme nechýbala autogramiáda s venovaniami a spoločné foto :).

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 151x
Lomidrevo 2017 (19)
Lomidrevo 2017

Ako sa Lomidrevo stal kráľom? Vy to ešte neviete? My už áno! V piatok 10. februára 2017 sme prišli do školy bez učebníc a zošitov a putovali sme za rozprávkou do nášho hlavného mesta Bratislavy, aby sme tam stretli Lomidreva, jeho kamarátov Valivrcha a Miesiželeza a tiež, aby sme videli ako odvážny Lomidrevo zabije troch drakov a oslobodí tri princezné. Krásny príbeh o odvahe, priateľstve a láske nás všetkých potešil a povzbudil.

 

Number of images in category: 19
Category Viewed: 173x
Karneval 2017 (260)
Karneval 2017

Myška, ježko, zajko milý
tancovali veselo.
Podišiel k ním vĺčik sivý,
čosi sa mu zachcelo...

Nie však mäsko, žiadne bitky,
dobrú on mal náladu.
Okúsiť chcel pre zážitky
atmosféru parádnu.

Zvieratká sa zabávali,
každý z nich sa schuti smial.
Kým nevyšiel mesiac malý
trval skvelý karneval.
(Jana Barillová)

 

Number of images in category: 260
Category Viewed: 789x
Valentínky 2017 (25)
Valentínky 2017

Maminky a tatinkovia, prajeme krásny zaláskovaný deň. :)

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 152x
Tvorivé popoludnie 2017 (37)
Tvorivé popoludnie 2017

V Školskom klube detí sa nielen hráme a bláznime, ale aj vyrábame rôzne pekné zvieratká. Naposledy sme vyrobili krásne rybky. Najskôr sme si mysleli, že budeme piecť muffiny, ale košíčky na pečenie sa dajú využiť aj inak. : D Pozrite sa sami.

 

Number of images in category: 37
Category Viewed: 149x
Tréning motoriky 2017 (13)
Tréning motoriky 2017

Poobede v Školskom klube detí vždy niečo vytvoríme. Tentokrát sme s pani vychovávateľkou trénovali šikovnosť našich rúk. Vytvorili sme veľa skladačiek, robotov či lôpt a na naše výtvory sme naozaj hrdí.

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 118x
Snehová nádielka 2017 (34)
Snehová nádielka 2017

Snehová nádielka nás tento rok véééééééééľmi potešila. Vonku sme sa poriadne vyšantili, postavili snehuliakov a bojové barikády.

 

Number of images in category: 34
Category Viewed: 166x
Hviezdoslavov Kubín 2017 školské kolo (45)
Hviezdoslavov Kubín 2017 školské kolo

Dňa 27. januára 2017 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v I. kategórii /roč. 2. - 4./

Výsledky:

Poézia: 1. miesto – Alexandra Vilinová / 3.A/  

             2. miesto – Gabriel Trubíni / 2.A/

             3. miesto – Lina Ballová / 4.A/

Próza:   1. miesto – Artur Bilic / 3.A/

             2. miesto – Maximilián Ballay / 2.A/

             3. miesto – Dárius Lubina / 3.A/

Všetkým srdečne blahoželáme!

Víťazi nás budú reprezentovať v obvodnom kole.

 

 

Number of images in category: 45
Category Viewed: 196x
Šaliansky Maťko 2016 (31)
Šaliansky Maťko 2016

Tak ako po minulé roky i tentoraz sme sa stretli v školskom kole recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Súťažiacich prišla povzbudiť  i naša pani riaditeľka, ktorá tiež odovzdala ceny víťazom. Do okresného kola za I. kategóriu postupuje Alexandra Vilinová, žiačka 3. ročníka, 2. miesto získal Gabriel Trubíni, žiak 2. ročníka a na 3. mieste sa umiestnil Artur Bilic, žiak 3. ročníka.
Za 2. kategóriu 1. miesto získal Ondrej Spišák, na 2. mieste skončila Ema Tinesová a na 3. mieste sa umiestnila Martina Kollárová. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Number of images in category: 31
Category Viewed: 201x
Vianočná besiedka 2016 (100)
Vianočná besiedka 2016

Dňa 21. decembra 2016 sa našou školou niesla tajomná atmosféra. Blížiace sa Vianoce cítiť na každom kroku a aj v našej škole rozvoniavali medovníčky, ligotali sa stromčeky a žiaci usilovne nacvičovali program na vianočnú besiedku. Spolupráca  pani učiteliek, rodičov a   školského klubu priniesla želané ovocie v podobe krásneho a precíteného programu plného vianočných piesní, tancov či scénok v podaní žiakov prvých štyroch ročníkov.
Ďakujeme za účasť na našom predstavení a želáme všetkým krásne a požehnané vianočné sviatky!

 

Number of images in category: 100
Category Viewed: 378x
Medovníčkovanie, alebo ako sme triedu premenili na kuchyňu 2016 (20)
Medovníčkovanie, alebo ako sme triedu premenili na kuchyňu 2016

Dňa 13. decembra 2016 sa vyučovanie na 1. stupni ZŠ zmenilo na zaujímavé a tvorivé animačné dopoludnie. Navštívili nás študenti zo SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre. V ich študijnom odbore sa nachádza predmet: Animácie a to, čo sa počas neho s pani prof. Mgr. Andreou Ballovou naučili, si prišli vyskúšať s nami (poslušnými detičkami). Takže sme vyrábali vianočný stromček, premenili sme sa na „Lucie“ a povymetali s vlastnoručne vyrobeným pierkom všetky kúty, zatancovali sme si „čoko-tanec“ a stoličkový tanec :).

 

Number of images in category: 20
Category Viewed: 123x
Hvezdáreň Hlohovec 2016 (15)
Hvezdáreň Hlohovec 2016

Dňa 9. decembra 2016 sme so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka ZŠ navštívili Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Spolu s Kamilkou sme putovali vesmírom, spoznávali súhvezdia severnej oblohy, počúvali sme o slnečnej sústave a pohyboch Zeme. Všetky tieto informácie boli tak fascinujúce, že sme naozaj počúvali so zatajeným dychom. Do školy sme sa vrátili plní krásnych zážitkov a obdivu nad dielom nášho Boha - Stvoriteľa vesmíru.

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 120x
Animačné dopoludnie 2016 (70)
Animačné dopoludnie 2016

Dňa 13. decembra 2016 sa vyučovanie na 1. stupni ZŠ zmenilo na zaujímavé a tvorivé animačné dopoludnie. Navštívili nás študenti zo SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre. V ich študijnom odbore sa nachádza predmet: Animácie a to, čo sa počas neho s pani prof. Mgr. Andreou Ballovou naučili, si prišli vyskúšať s nami (poslušnými detičkami). Takže sme vyrábali vianočný stromček, premenili sme sa na „Lucie“ a povymetali s vlastnoručne vyrobeným pierkom všetky kúty, zatancovali sme si „čoko-tanec“ a stoličkový tanec :).

 

Number of images in category: 70
Category Viewed: 230x
Navštívil nás sv. Mikuláš 2016 (17)
Navštívil nás sv. Mikuláš 2016

Tak ako každý rok 6. decembra 2016 navštívil našich žiakov sv. Mikuláš v sprievode anjelov a čerta.

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 133x
Pytagoriáda 2016 (14)
Pytagoriáda 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 38. ročník postupovej matematickej súťaže Pytagoriáda. Dňa 7. decembra 2016 si žiaci, ktorí  majú aspoň trochu radi matematiku, zmerali svoje matematické schopnosti a rýchlosť počítania. Súťažili v kategórii P3 – 3. ročník ZŠ a v kategórii P4 – 4. ročník ZŠ. Riešili vo svojich kategóriách počas 60 minút – viac či menej úspešne – pätnásť matematických príkladov. Úspešní boli tí, ktorí mali aspoň 10 správnych výsledkov a im sa pripočítali aj body za ušetrený čas.

 

Number of images in category: 14
Category Viewed: 120x
Keramické dielne 2016 (8)
Keramické dielne 2016

Dňa 1. decembra 2016 sa žiaci 4. ročníka ZŠ zúčastnili adventných tvorivých keramických dielní v Cirkevnom centre voľného času v Nitre na Klokočine. Za pomoci skúsenej výtvarníčky Mgr. Silvie Šabíkovej sme si vytvorili krásnych anjelov. Práca nás veľmi tešila, hoci sme občas potrebovali poriadnu dávku trpezlivosti. Naša námaha však stála za to. Veríme, že anjelici potešia tých, ktorým sú určení.

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 214x
Ustavičná modlitba 2016 (6)
Ustavičná modlitba 2016

Od septembra 2016 sa aj naši najmladší žiaci 1. ročníka pridali k tradícii ustavičnej modlitby v našej školskej kaplnke. Podľa rozpisu s inými ročníkmi ZŠ sa aj oni modlia za našu školu, svoje rodiny a rôzne aktuálne úmysly.

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 96x
Projekt Kozmix (24)
Projekt Kozmix

Naša základná škola sa zapojila do projektu Moja prvá škola. Prostredníctvom vzdelávacieho portálu KOZMIX vstupujeme do sveta digitálneho vzdelávania pre žiakov 1. stupňa základnej školy. Je jednoducho prístupný z počítača, tabletu či zo smartfónu. Žiaci od septembra do marca dostávajú úlohy na http://www.kozmix.sk/. Okrem vzdelávania majú možnosť súťažiť o zaujímavé ceny /telefóny, tablety, lietanie s Hurricane Factory, výlet do Familyparku a viac ako 100 ďalších cien/.

Kozmix je vesmírny cestovateľ, ktorý havaroval na planéte Zem. Je to veselý a milý mimozemšťan, ktorý sa nestačí čudovať nad tým, ako to funguje na Zemi. Na jeho planéte je totiž všetko inak. Čo všetko musíme Kozmixa naučiť?  Pomáhajú nám pri tom naši priatelia: Hedka, Beatboy, Selfi, Ďuri, Loka, Klaudy a Wander.

 

Number of images in category: 24
Category Viewed: 197x
10. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor 2016 (15)
10. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor 2016

Na našej škole sa v dňoch 7.  - 11. novembra 2016 konal 10. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Z našej školy sa vo všetkých kategóriách zapojilo spolu 152 žiakov základnej školy a gymnázia. 

kategória Bobrík:

 • Daniel Dukát, štvrtá ZŠ – 92,00 bodov, 99. percentil
 • Ondrej Spišák, štvrtá ZŠ – 88,00 bodov, 99. percentil

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 86x
Objavovanie tajomstiev Slnečnej sústavy 2016 (12)
Objavovanie tajomstiev Slnečnej sústavy 2016

Katedra fyziky FPV UKF v Nitre, v rámci týždňa vedy a techniky, v spolupráci s občianskym združením VIAC AKO UČENIE organizovala dňa 10. novembra 2016 popularizačnú prednášku s názvom Objavovanie tajomstiev Slnečnej sústavy. Prednášajúci, RNDr. Jozef Kováč, PhD., riaditeľ Tekovskej hvezdárne v Leviciach, pútavou formou žiakom priblížil tajomstvá planét a vesmíru.

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 112x
Darček pre Pannu Máriu 2016 (19)
Darček pre Pannu Máriu 2016

V októbri 2016 sme mali ďalšiu milú akciu: tretí ročník v súťaži o najkrajšie a originálne ručne vyrobený ruženec. Do tejto akcie sa najaktívnejšie zapojili naši najmladší žiaci ZŠ. Počas celého mesiaca mohli deti vyrábať a priniesť do školy svoj vlastnoručne vyrobený ruženec. Štvrtok 27. októbra 2016 pani riaditeľka, triedne pani učiteľky a  sr. Dominika vyhodnotili všetky ružence  a výhercov odmenili. Bola to ťažká úloha, pretože všetky ružence boli krásne. S výhercami prvých, druhých a tretích miest boli odmenené tiež všetky deti, ktoré sa zapojili do tejto súťaže. Ružence, visiace na nástenke pri šk. kaplnke môžu teraz do polovice novembra všetci obdivovať. Ďakujem všetkým rodičom, starým rodičom a súrodencom našich žiakov, že im pomohli s výrobou „darčeka pre Pannu Máriu“

    Sr. Dominika Szeghyová

 

Number of images in category: 19
Category Viewed: 145x
Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame (25)
Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili, k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2016,  7. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá: Záložka do knihy spojuje školy - Čítam, čítaš, čítame.

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) bol vyhlásený pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day) v roku 2008. James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), vyhlásil, že si školskí knihovníci môžu zvoliť jeden deň, týždeň alebo dokonca celý mesiac október, ktorý by venovali oslavám školských knižníc.

Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenou záložiek školy nadväzujú spoluprácu, kontakty a poznávajú život žiakov v iných školách.

 Tento rok, na základe podanej prihlášky, nám bola pridelená partnerská Základná škola s materskou školou Skalité - Kudlov č. 781. Pred pár dňami sme dostali balík, ktorý obsahoval záložky rôznych tvarov, veľkostí a motívov. Záložky sa nám páčili a boli rozdané žiakom školy.

Niečo o družobnej škole si môžete pozrieť na ich webovej stránke: https://zskskalite.edupage.org/

Do projektu sa zapojili žiaci 2.A, 3.A a 4.A.  Počas októbra na vyučovacích hodinách usilovne pracovali a spolu s pani učiteľkami, vyrábali záložky.

 Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 166x
Týždeň zdravej výživy 2016 (43)
Týždeň zdravej výživy 2016

V týždni od 10. - 14. októbra 2016 sa v našej škole organizoval Týždeň zdravej výživy, ktorý je zameraný na popularizáciu zdravých základných potravín. V rámci týždňa bol deň bez čipsov, žiaci si v školskom bufete miesto čipsov mohli kúpiť jabĺčko či iné ovocie. V utorok bol Mliečny deň, každý žiak mal na desiatu mliečny výrobok, pochutili sme si na mliečku, ktoré nám do tried prinášala mliečna hliadka. Nasledoval Deň chleba a Jabĺčkový deň. Budeme veľmi radi, keď mliečne výrobky, ovocie a zelenina a zdravé pečivo budú tým, čo bude tvoriť prevažnú časť desiaty našich žiakov.

 

Number of images in category: 43
Category Viewed: 271x
Pes a mačka 2016 (8)
Pes a mačka 2016

Pes a mačka, pes a mačka, to je veľká naháňačka.... a inak to nebolo ani v utorok 4. októbra 2016, keď sme sa my, žiaci piaristickej základnej školy, vybrali do divadla. Do divadla chodíme veľmi radi, tety nás tam už poznajú a preto pre nás pripravili aj milé prekvapenie. Ale o tom neskôr.

O psíčkovi a mačičke sme už mali niečo naštudované. Príbehy ako piekli tortu z klobások a svojimi kožúškami umývali dlážku nás dokážu vždy pobaviť. Herci na javisku toho o psíkovi a mačičke vedia naozaj všetko, ale najviac toho vedel práve pán Čapek. Pán Čapek je zábavný pán, ktorý nás naučil, ako máme v noci chrápať a škrípať zubami. V tom sa nám mimoriadne darilo!

Po troch dňoch ,troch uchrápaných a uškrípaných nociach v divadle, troch rozprávkach, zrazu zhaslo svetlo a divadelnou sálou sa ozval veľký potlesk. Toto predstavenie sa nám naozaj veľmi páčilo!!

Potom, keď už všetky ostatné školy zo sály odišli, prišlo to veľké prekvapenie.Všetci sme čakali, čo sa bude diať. Pódium sa opäť rozsvietilo, na javisko vyšli herci a pozvali nás medzi seba. Porozprávali sme sa o tom, ako sa im hralo, aké sme boli publikum a nakoniec sme si na doskách , ktoré znamenajú svet, urobili na pamiatku krásne fotky.

Žiaci piaristickej ZŠ.

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 147x
U nás v Poľsku (34)
U nás v Poľsku

„U nás v Poľsku“, je názov zábavného podujatia - workshopu pre deti. Pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka si knihovníci zo Zelenej Hory v  Poľsku - Justina a Bartek pripravili zábavné aktivity. Žiaci pri nich zistili, že poľský jazyk je veľmi blízky našej slovenčine a objavili  v sebe tvorivého ducha. Na záver sme sa pomocou telemostu spojili so žiakmi v Poľsku a vzájomne sa pozdravili. 

 

Number of images in category: 34
Category Viewed: 188x
Šarkany 2016 (22)
Šarkany 2016

Dnešné popoludnie sme strávili tak trošku tvorivo. V Školskom klube detí sme vyrábali farebné šarkany, ktoré k jeseni jednoducho patria. Naše diela dala pani vychovávateľka na nástenku a pozývame Vás prísť sa na ne pozrieť.

Jeseň pomaly, ale isto začala a v Školskom klube detí sme sa rozhodli, že si užijeme trošku čerstvého vzduchu a slniečka. Zahrali sme sa, namaľovali krásne "jesenné diela" a pomaly, ale isto privítali víkend.

 

Number of images in category: 22
Category Viewed: 189x
Užívame si jeseň 2016 (19)
Užívame si jeseň 2016

Jeseň pomaly, ale isto začala a v Školskom klube detí sme sa rozhodli, že si užijeme trošku čerstvého vzduchu a slniečka. Zahrali sme sa, namaľovali krásne "jesenné diela" a pomaly, ale isto privítali víkend.

 

Number of images in category: 19
Category Viewed: 131x
Zamotaní, no skamarátení 2016 (27)
Zamotaní, no skamarátení 2016

Školský rok bezpochyby začal a nové tváričky rozdávajú úsmev na našich chodbách.:) V Školskom klube detí sme sa pekne zoznámili s kamarátmi, ktorí objavujú čaro chodieb po prvýkrát. Na chvíľku sme sa zahrali na pavúkov a vytvorili vlastné pavučiny. No a samozrejme najväčšia zábava bola sa do nich rovno zamotať.

 

Number of images in category: 27
Category Viewed: 213x
Didaktické hry 2016/2017 (41)
Didaktické hry 2016/2017

Didaktické hry  v 1. - 4. ročníku sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Cieľom je  príprava  na uplatnenie  sa v modernej spoločnosti znalosťou základných pravidiel cestnej premávky a bezpečného správania v rôznych situáciách.  Žiaci sa učia orientovať v mieste školy a jej okolí, poznávať zeleň v okolí mesta, učia sa správať v prírode, chrániť ju aj seba. Zopakovali sme si:

 • bezpečný pohyb v priestoroch školy,
 • pravidlá správania sa na komunikáciách a činnosť na svetelné znamenia,
 • určenie svetových strán podľa slnka,
 • privolanie pomoci k zranenému a základy prvej pomoci

 

Number of images in category: 41
Category Viewed: 268x
Veni Sancte - slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017 (25)
Veni Sancte - slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017

V pondelok 5. septembra sa slávnostnou sv. omšou Veni Sancte v Piaristickom kostole sv. Ladislava začal pre žiakov, pedagógov a zamestnancov školy nový šk. rok 2016/2017.

Po skončení sv. omše p. riaditeľka školy PhDr. Iveta Zverková privítala všetkých prítomných a zvlášť prvákov. Zaželala všetkým, aby nový školský rok bol v prvom rade požehnaný a hlavne plný pozitívnych ľudských vzťahov. Prváčikovia sa zoznámili s p. učiteľkou a p. vychovávateľkou, prezreli si svoju novú triedu a spoločne vykročili na svoju ďalšiu životnú etapu :).

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 292x
Koniec školského roka 2015/16 (97)
Koniec školského roka 2015/16

Žiaci základnej školy, tento rok dostávali vysvedčenia spoločne, v školskej kaplnke. Prišli  sa Ježiškovi a P. Márii poďakovať za pomoc a ochranu. Žiaci s  rozžiarenými tvárami, s vysvedčeniami, pochvalami, odmenami v ruke a pedagógovia s plným náručím kvetov sa pobrali na dvojmesačný oddych.

Tešíme sa, že v septembri oddýchnutí, plní energie a nových zážitkov opäť zasadneme do školských lavíc. :)

 

Number of images in category: 97
Category Viewed: 332x
Pochválení : ) (9)
Pochválení : )

Školský rok 2015/2016 sa už skončil a samozrejme bolo treba vyhodnotiť to akí sme kamaráti, ako sa vieme spolu hrať alebo či si dokážeme pomáhať. Pani vychovávateľka nás odmenila sladkými pochúťkami, myškami aj žabkami a samozrejme pochvalami za našu spoluprácu.

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 115x
Didaktické hry 2016 (52)
Didaktické hry 2016

Dňa 16. júna 2016 sme sa s pani učiteľkami vybrali do mestského parku na Sihoti. Konali sa didaktické hry pre všetkých žiakov Piaristickej základnej školy. V parku sme sa vybláznili a spokojní sme sa vrátili naspäť do školy.

 

Number of images in category: 52
Category Viewed: 250x
Noc v škole 2016 (140)
Noc v škole 2016

Deň aj noc 15. - 16. júna 2016 bola pre všetky deti Základnej školy netradičná. Nabalení so spacákmi aj karimatkami sme si povedali, že prespíme v  škole. Pre všetky deti bol pripravený animačný program, pozostávajúci zo súťaží a hier. Nemohol chýbať ani večerný program, pri ktorom sme sa niečo dozvedeli v dokumentárnom filme „Zo života divnej Gertrúdy“. Vysmiati, ale aj unavení sme nakoniec išli na sv. omšu, pri ktorej nesvietilo jedno svetlo. Iba svetlo sviečok.

 

Number of images in category: 140
Category Viewed: 511x
Zmrzlina? Prečo nie? (30)
Zmrzlina? Prečo nie?

Deň detí je pre našich najmenších jeden z najväčších sviatkov. :) Tak sme si povedali, že ho treba poriadne osláviť a preto sme 3.6.2016 všetky deti pozvali na super zmrzlinu. :) Výber nebol jednoduchý, vznikali rôzne trojkombinácie kopčeka zmrzliny, ale všetkým zmrzka naozaj chutila a samozrejme aj trošku schladila.

 

Number of images in category: 30
Category Viewed: 176x
Zmrzlináááááá (23)
Zmrzlináááááá

Na krúžku Tvorivé dielne všetci radi tvoríme. Preto nás za usilovnú prácu pani vychovávateľka Evka odmenila prechádzkou do mesta 9. júna 2016. Samozrejme nemohla chýbať ani zmrzlinááááá, ktorá všetkým deťom chutila. 

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 194x
Plavecký výcvik 2016 (8)
Plavecký výcvik 2016

V dňoch 23. - 27. mája 2016 sa žiaci 3. ročníka ZŠ zúčastnili plaveckého výcviku, na ktorom sa naučili základné plavecké štýly a zdokonalili svoje plavecké zručnosti. Pre deti bol pobyt vo vode potešením, ale i osviežením v prvých teplých dňoch. Na záver dostali krásne prekvapenie - mokré vysvedčenie, ktoré im bude pripomínať, že vo vode sa cítia ako rybičky.

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 174x
Čítajte s nami 2015-2016 (19)
Čítajte s nami 2015-2016

Od novembra 2015 do mája 2016 prebiehal 16. ročník súťaže „Čítajte s nami“. Organizátorom bola KRAJSKÁ KNIŽNICA KAROLA KMEŤKA V NITRE a z našej školy sa zapojili žiaci 2.A a 3. A. V súťaži sa hodnotila interpretácia obsahu prečítanej knižky, triedny čitateľský zápisník, aktivita žiakov (výtvarné práce, aktivita na vyuč. hodine,...) a nakoniec žiaci absolvovali záverečný test.

Výsledky súťaže:

2.A získala v 1. kat. 3.miesto spomedzi dvadsiatich nahlásených druháckych tried z Nitry

3.A získala v 2.kat. 4. miesto spomedzi sedemnástich nahlásených tretiackych tried z Nitry.

Zároveň boli vyhlásení najlepší čitatelia z jednotlivých tried. Z 2.A bol korunovaný za naj čitateľa Nikolas Pushaj a z 3.A Michaela Veselá.

Tešíme sa z úspechov a ani počas prázdnin nezabudneme, že kniha môže byť našim dobrým kamarátom :).

 

Number of images in category: 19
Category Viewed: 124x
VEDET – VEdecký deň DETí (30)
VEDET – VEdecký deň DETí

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizovali vysokoškolskí pedagógovia VEDET - Vedecký deň detí. Je určený pre deti z materských škôl mesta Nitra a žiakov prvých ročníkov základných škôl z Nitry a, ako hovorí samotný podtitul, ide o akciu, vďaka ktorej urobia malí škôlkari a školáci svoj prvý skok do vedy. Deti sa na  pár hodín stali vedcami v oblasti fyziky, matematiky, chémie, biológie, geografie ale aj ekológie, a tento rok si vyskúšali byť aj záchranármi. VEDET sa uskutočnil 3. júna 2016 v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a my sme boli tam.

 

Number of images in category: 30
Category Viewed: 210x
Literárna Nitra 2016 (27)
Literárna Nitra 2016

Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre organizovala podujatie pod názvom „Literárna Nitra“.

8. júna 2016 na Pešej zóne sa stretli deti so spisovateľkami: Danušou Dragulovou – Faktorovou a Ruženou Smatanovou. V ich podaní sme si vypočuli úryvky z diel, ktoré napísali pre deti. Vyskúšali sme si jazykolamy, naučili tajnú šifrovaciu reč a svoje pocity nakreslili na veľký baliaci papier.

Žiaci ZŠ

 

Number of images in category: 27
Category Viewed: 171x
KALAZANČEK vyhodnotenie 2016 (51)
KALAZANČEK vyhodnotenie 2016

Školský rok 2015/2016 sa blíži ku konci a je čas na vyhodnocovanie a odmeňovanie za usilovnú prácu. Inak to nebolo ani v našom detskom speváckom zbore Kalazanček. Za  svoju aktivitu a účasť na nácvikoch získavali žiaci body na svoju rybičku. Pochvalu a sladkú odmenu dostali nielen speváci, ale ja náš hudobný doprovod – gitaristky. Udeľovanie pochvál sme spojili s príjemným pohostením, ktoré sme si „ukuchtili“na krúžku :).

 

Number of images in category: 51
Category Viewed: 223x
Dopravná výchova 2016 (42)
Dopravná výchova 2016

Prierezovú tému : Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke žiaci ZŠ realizujú prostredníctvom samostatných projektov, v spolupráci s Mestskou políciou v Nitre. Dňa 31.mája 2016 žiaci 2.A navštívili detské dopravné ihrisko, kde si vedomosti nadobudnuté na hodinách Vlastivedy mohli prakticky overiť. Prvá časť bola teória – dopravné značky, dopravné situácie, povinná výbava cyklistu. Po nej nasledovala tá zaujímavejšia časť – praktická. Každý dostal dopravný prostriedok – bicykel, kolobežku, na hlavu ochrannú prilbu a jazda mohla začať. Zistili sme, že to nie je až také jednoduché riešiť dopravné situácie, sledovať semafor, dávať prednosť v jazde, prejsť kruhovým objazdom a hlavne sa držať vo svojom jazdnom pruhu...:-). Pani policajtke Mgr. Zuzane Bucheňovej sme sľúbili, že pri našej ďalšej návšteve, budeme oveľa zdatnejší účastníci cestnej premávky.

 

Number of images in category: 42
Category Viewed: 193x
Škola v prírode 2016 (92)
Škola v prírode 2016

V školskom roku 2015/2016 sa žiaci všetkých ročníkov ZŠ zúčastnili školy v prírode na Počúvadle. Boli to dni plné smiechu, dobrej nálady a krásnych  zážitkov. Deti si do sýtosti užili súťaží, spoločných hier a bláznenia v našom súkromnom wellness centre so saunou a niekoľkými bazénmi.  Počas pobytu sme absolvovali návštevu zveroparku, výstup na Sitno, kráľovský bál, súťaže indiánov, bláznenie so šašom ako aj diskotéky. Záverečný program bol prehľadom talentov, ktoré driemu v našich deťoch a všetci dokázali, že sú veľmi šikovní. So školou v prírode sme sa rozlúčili záverečnou diskotékou a čokoládovou tortou J cestou domov sme si spravili ešte zastávku v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici, kde sme absolvovali prehliadku banskej štôlne Bartolomej. Tento týždeň si deti užili a všetci ho zvládli na jednotku, pričom zvlášť treba pochváliť našich najmenších prváčikov :).

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 92
Category Viewed: 346x
Angry Birds a Bojnice 2016 (31)
Angry Birds a Bojnice 2016

Dňa 23. mája 2016 žiaci 1.A a 2.A  navštívili CINEMAX v Nitre, filmové predstavenie Angry Birds. Nakúpili sme si „kinové menu“ – popcorn, nachos s omáčkou, nápoje a film mohol začať :).

Na druhý deň nás čakala exkurzia do Bojníc. Bojnický zámok patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku, preto naše kroky viedli práve sem. Žiakov musíme pochváliť, so záujmom absolvovali celú prehliadku,  vypočuli si históriu, zaujímavosti tohto zámku a mali množstvo, aj vtipných, otázok. Nemohlo chýbať nakupovanie suvenírov a potom už len šťastná cesta domov, bez „naplnených sáčkov“ :).

 

Number of images in category: 31
Category Viewed: 201x
...je krásne mať mamu, keď ostatní sklamú.... (103)
...je krásne mať mamu, keď ostatní sklamú....

Keď máj preberá moc a všetko sa rozvíja do krásneho plného kvetu, oslavujeme Deň matiek. Poďakovaním a vyjadrením úcty za obetavosť, statočnosť, trpezlivosť, starostlivosť a lásku našich mám, za náš život, bola akadémia žiakov našej školy, ktorá sa konala dňa 19. mája 2016.

Úvod programu patril našim najmladším žiakom – prvákom. Zatancovali country tanček a s ružou v ruke zarecitovali mamičkám básne. Po nich predviedla svoj spevácky talent Martinka Kollárová piesňou „Vždy pri mne si stála“. Druháci dlho s pani učiteľkou rozmýšľali, čo si pripraviť pre mamičky?! A nakoniec zalovili v minulosti a pripravili si tanček, ktorým sa vrátili do čias starých mám. Takže sme sa ocitli na RETRO párty. Naši žiaci majú rôzne záľuby, niekto rád športuje, iný rieši matematické úlohy, niekto rád maľuje a kreslí... Náš tretiak, Ondrej Spišák, od detstva krásne recituje. Naša škola podporuje jeho talent a Ondrejko vyhráva recitačné súťaže až na krajskej úrovni. Publikum ocenilo jeho talent veľkým potleskom. Tretiaci si spolu s pani učiteľkou nacvičili pásmo piesní, chvíľku poézie a rozosmiali nás vtipnými scénkami. Víťazi speváckej súťaže v ľudových piesňach „Slávik Slovenska“ – Alexandra Vilinová, Dárius Lubina a Matúš Dömöš zaspievali známe slovenské ľudové piesne. Záver patril speváckemu zboru Kalazanček a gitarovému krúžku. Zaspievali piesne, v ktorých nám prezradili, že s Pánom Ježišom je im fajn. Úplne záverečnou piesňou: „Mária, Ty Matka naša...“ všetci účinkujúci pozdravili aj našu nebeskú mamičku Máriu.

Nasledovalo malé pohostenie a deti obdarovali mamičky darčekmi, ktoré si pripravili v ŠKD s p. vychovávateľkou a na tvorivom krúžku s p. učiteľkou. Ozvučenie nám zabezpečil Fráter Ing. Peter Valachovič, SchP.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim! Ďakujeme všetkým mamičkám a hosťom, ktorí prijali naše pozvanie na akadémiu!

                                                                                                                       Pedagógovia ZŠ

 

Number of images in category: 103
Category Viewed: 434x
V Školskom klube je nám fajn 2016 (45)
V Školskom klube je nám fajn 2016

Každý deň na nás v poobedných hodinách čaká Školský klub detí. :) Je pre nás časom na oddych, zábavu a samozrejme treba vybehať aj energiu, ktorej máme veru dosť. :) Takto náš spoločný čas trávime s p. vychovávateľkami a je nám spolu všetkým fáájn.

 

Number of images in category: 45
Category Viewed: 235x
1. sv. prijímanie 2016 (50)
1. sv. prijímanie 2016

V nedeľu 8. mája 2016 na sv. omši o 11.15 hod. sme v piaristickom kostole sv. Ladislava mali možnosť sláviť historicky prvé 1. sväté prijímanie našich tretiakov Piaristickej základnej školy sv. Jozefa Kalazanského. Slávnostnú sv. omšu celebroval páter Juraj Gendiar a páter Alojz Orlický. Slávnosti sa zúčastnilo aj vedenie školy - p. riaditeľka, p. zástupkyňa, bývalá p. riaditeľka, bývalá triedna učiteľka, triedna učiteľka a sr. Dominika, ktorá deti učila náboženstvo od prvého ročníka.

 

Number of images in category: 50
Category Viewed: 257x
Active English week 2016 (42)
Active English week 2016

V týždni od 9. mája na našej ZŠ prebiehal Active English Week. Počas celého týždňa sa žiaci zábavnou formou učili angličtinu pod vedením dvoch lektorov z Veľkej Británie. Za dverami sa počas celého týždňa ozývalo veľa smiechu a bolo počuť, že deťom priamy kontakt s rodenými hovoriacimi Angličanmi priniesol okrem novej slovnej zásoby i veľa radosti ☺.

 

Number of images in category: 42
Category Viewed: 215x
Slávik Slovenska 2016 (25)
Slávik Slovenska 2016

ZŠ má už medzi sebou aj "Slávikov". Speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2016 sa zúčastnilo 13 súťažiacich. V školskom kole zvíťazil Dárius Lubina /2.A/ a postupuje do okresného kola.

 2.miesto -  Martina Kollárová slavik

 3. miesto -  Ema Tinesová

Porota udelila aj 4. miesto odvážnej prváčke Natálke Ševčíkovej.

Blahoželáme!

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 203x
Zápis do 1.ročníka 2016/2017 (39)
Zápis do 1.ročníka 2016/2017

Základná škola má za sebou "Slávnostný zápis". V dňoch 8. a 9. apríla 2016 nás navštívili deti, ktoré chcú rozšíriť našu piaristickú rodinu... Na nových kamarátov sa už  tešíme :).

 

Number of images in category: 39
Category Viewed: 398x
Kríž je znakom spásy... 2016 (8)
Kríž je znakom spásy... 2016

Kríž je znakom spásy...

Stalo sa to pred vyše 2000 rokmi. Bol Veľký piatok. Bolo dopoludnie a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch stále spomíname? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po 2000 rokoch budeme tu. Vedel tiež, že to, aby sme dosiahli večný život, nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smrťou. A pretože každého z nás veľmi miluje, dobrovoľne sa rozhodol zomrieť za mňa, za Petra, Tomáša, za Aničku, za Marienku i za teba. Umrel i za teba!

V pôstnom období sme aj my, žiaci základnej školy sprevádzali Pána Ježiša na Jeho ťažkej ceste na Golgotu. Rozjímali sme o Jeho utrpení a o svojom živote. Pane Ježišu, Ty si povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8,34) Pretože k Tebe nevedie iná cesta, chceme dobre poznať cestu kríža, na ktorú nás voláš. Chceme za Tebou prísť, preto prijímame život so všetkými ťažkosťami. Buď nám na tejto ceste posilou a príkladom, aby kríž, ktorý nesieme, stal sa nám kľúčom, ktorý otvorí nebo.

     Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 206x
2. formačné stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí 2016 (23)
2. formačné stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí 2016
Dňa 18. marca 2016 sa uskutočnilo 2. formačné stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí v rámci prípravy na prvú sv. spoveď. Prvá časť bola venovaná téme "vývoj svedomia u dieťaťa". Medzičasom tretiaci a ich súrodenci využili svoje umelecké nadanie príprave obrazu k Roku Božieho milosrdenstva, ktorý slúžil ako tematický podklad ku kajúcnej pobožnost, ktorá sa následne konala v školskej kaplnke. Rodičom aj ich deťom ďakujeme za ich aktívnu účasť.
P. Juraj Gendiar

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 241x
Marec – mesiac knihy 2016 (60)
Marec – mesiac knihy 2016

Mesiac marec si už oddávna nespájame len s príchodom jari, kvitnúcich kvetov a nových mláďat, marec pre nás symbolizuje zdroj informácií, návštevy knižníc a nespočetné množstvo kníh. Pre žiakov našej školy boli pripravené podujatia v mestskej knižnici.

Najmladší prváci boli 18. marca 2016 slávnostne pasovaní za rytierov v kráľovstve kníh. Zapísali sa na detské oddelenie a zložili sľub, že budú pravidelne kráľovstvo kníh navštevovať. Sľúbili, že knihy  budú nielen čítať, ale sa o ne aj starať.

Žiaci 2.A a 3.A pokračujú v súťaži „Čítajte s nami“, ktorá končí v máji záverečným testom. Pravidelne každý mesiac navštívia knižnicu, interpretujú obsah prečítaných kníh, tvoria triedny čitateľský denník, absolvovali činnosti na hudobnom oddelení, zapájajú sa do aktivít organizovaných knižnicou. Okrem kníh žiaci intenzívne pracujú aj s detskými časopismi. Druháci majú predplatený časopis Maxík a tretiaci Rebrík.

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov, preto dobrá kniha je každodenným priateľom našich detí.

Pedagógovia ZŠ

 

Number of images in category: 60
Category Viewed: 402x
Spolu proti šikane (53)
Spolu proti šikane

Spolu proti šikane

„Lepšie je predsa deti vychovávať od malička, ako ich potom iba trestať“.

V tomto duchu sme dňa 16. marca 2016 zorganizovali pre žiakov ZŠ besedu s pani Mgr. Zuzanou Bucheňovou, zameranú na klímu v triede. Pani policajtka si pre žiakov pripravila množstvo didaktických hier. Bolo zaujímavé sledovať ako vychádzajú na povrch vlastnosti detí, vzájomné vzťahy v triede, pozícia žiaka v triede, emočne slabšie a silnejšie typy detí... Žiaci prezradili ako  sa k sebe správajú,  ako riešia konflikty, ako vzájomne komunikujú, ako sa v triede cítia.

Začali sme  spoluprácu s Mestskou políciou v Nitre, takže sa budeme stretávať častejšie na rôznych preventívnych podujatiach.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 53
Category Viewed: 372x
Hviezdoslavov Kubín 2016 (50)
Hviezdoslavov Kubín 2016

V školskom kole Hviezdoslavovho Kubína sa  pred porotu postavili víťazi triednych kôl.
Kubín roky patrí k  recitačným súťažiam, o ktoré je najväčší záujem.
Naši druháci a tretiaci podali výborné výkony v recitovaní slovenskej poézie a prózy.
Porota do obvodného kola poslala víťazku Emu Tinesovú /3.A/s poéziou „Parádnica“ od K. Bendovej. Na druhom mieste skončila Alexandra Vilinová /2.A/ a na treťom mieste Martina Kollárová /3.A/.
Musíme spomenúť, že  v tejto prestížnej súťaži automaticky do okresného kola postupuje žiak 3.A Ondrej Spišák ako víťaz minuloročného krajského kola.
Obom súťažiacim držíme palce...:-).

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 50
Category Viewed: 255x
Popolcová streda 2016 (23)
Popolcová streda 2016

Popolcovou stredou sme vstúpili do obdobia 40 – dňového pôstu, ktorý je časom tichosti a pokánia. Deti všetkých ročníkov sa v tento deň zúčastnili sv. omše, aby prijali znak pokánia. Svätá omša slúžená pátrom Jankom Slniečkom bola príjemným spestrením upršaného dňa.

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 166x
Fašiangový karneval ŠKD 2016 (99)
Fašiangový karneval ŠKD 2016

V utorok 9. februára 2016 sa všetky naše deti konečne dočkali dlho očakávaného karnevalu. Po fašiangovom sprievode školou sme sa ocitli v krásne vyzdobenej telocvični, kde na nás okrem zábavy a veselých pesničiek, čakala tombola a chutné občerstvenie. Každý sa vybláznil a vytancoval do sýtosti a všetky masky boli také krásne, že sme nevedeli kam sa máme skôr pozerať. Zatancovali sme si známe „ukazovačky“, zahrali stoličkový tanec, vylosovali výhercov tomboly a nakoniec každý dostal malú odmenu za prinesenú masku. Už teraz sa všetci tešíme na budúci rok!
Mgr. Patrícia Bartíková, Mgr. Eva Koprdová

 

Number of images in category: 99
Category Viewed: 464x
Vianočná akadémia 2015 (106)
Vianočná akadémia 2015

Vianoce sú všade kde sme my. Vianoce sú rodina a mäkučká deka. Vianoce sú čas darovaný Vám. Deti sú Vianoce. Vianoce sú ukryté v mašli na krabici. Vianoce sú zvedavý nos a veľké oči. V spomienke na úsmev sú Vianoce.
Nech máte Vianoce všade kde ste. Nech Vaše deti sú Vianoce. Nech zvedavý nos a veľké oči zdobia Vaše Vianoce. Nech ste si navzájom Vianoce.
Všetkým čo prijali pozvanie na vianočnú akadémiu želajú žiaci a pedagógovia ZŠ.

 

Number of images in category: 106
Category Viewed: 588x
Zima v parku 2015 (20)
Zima v parku 2015

V jedno zimné decembrové popoludnie sa deti z ŠKD spolu so svojimi pani vychovávateľkami vybrali na vychádzku do mestského parku. Spoločné chvíle sme využili na rozhovory i na to aby sme si spolu zaspievali :) všetci sa už nevedeli dočkať pokiaľ sa dostaneme k ich obľúbenému bludisku a tam sa všetci do sýtosti vybehali :)

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 20
Category Viewed: 161x
Vianočné mestečko 2015 (16)
Vianočné mestečko 2015

V čase, keď už Vianoce klopú na dvere a všade sa rozlieha ich vôňa, sa deti z I. oddelenia ŠKD zababušení v čiapkach a šáloch niekam chystajú. S úsmevom na tváričkách smerujú na námestie, aby tam načerpali predvianočnú atmosféru. Po ceste sa živo diskutuje, ale keď stojíme pred dreveným betlehemom schovaným pod krásnym vianočným stromčekom, všetci stíchnu. Len šeptom sa deti pýtajú na to čo priniesli traja králi Ježiškovi a prečo sú tam aj zvieratká :) Navštíviť vianočné mestečko a nedať si punč? Veď to hádam ani nejde, tak sme sa doňho všetci pustili- samozrejme bol to len detský punč :) Potom si deti kúpili ešte malé medovníky, ktoré stískali celou cestou. Prežili sme spolu krásne predvianočné chvíle.

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 146x
Šaliansky Maťko 2015 (26)
Šaliansky Maťko 2015

Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.“

Aj naša škola sa zapojila do súťaže v prednese slovenskej povesti. Dňa 11.decembra 2015 sa konalo školské kolo, do ktorého sa zapojili žiaci 2. a 3. ročníka. Do okresného kola v I. kategórii postúpil víťaz Ondrej Spišák. Na II. mieste skončila Alexandra Vilinová a na III. mieste Ema Tinesová. Všetkým srdečne blahoželáme.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 26
Category Viewed: 353x
Škôlkari na návšteve alebo DOD 2015 (61)
Škôlkari na návšteve alebo DOD 2015

Dňa 8. decembra 2015 sme otvorili naše triedy pre pre budúcich prváčikov. Počas DOD si škôlkari mohli prezrieť ako prebieha vyučovanie v našej škole. Taktiež videli aké zaujímavé veci sa učíme, ako je to sedieť v školskej lavici a aké je to stáť pred tabuľou.

 

Number of images in category: 61
Category Viewed: 428x
Beseda s pánom záchranárom (48)
Beseda s pánom záchranárom

16. novembra sme mali v ŠKD zaujímavú návštevu – prišiel medzi nás pán Martin Ballay, ktorý pracuje ako zdravotnícky záchranár. Neprišiel však autobusom, ale naozajstnou sanitkou. Všetky deti veľmi aktívne odpovedali na jeho otázky a diskutovali o tom, ako sa majú zachovať keby sa niekomu niečo stalo. Pán Ballay deťom porozprával zaujímavé veci, ukázal im čo sa skrýva v záchranárskej brašni a spravil im aj krátku exkurziu sanitkou. Deti mali z tejto návštevy veľkú radosť a každému s nadšením rozprávali svoje zážitky.

Ďakujeme Vám za návštevu a za Váš čas!

 

Number of images in category: 48
Category Viewed: 469x
Mikuláš 2015 (57)
Mikuláš 2015

4. decembra 2015 žiakov našej ZŠ navštívil sv. Mikuláš s anjelmi a čertom.

 

Number of images in category: 57
Category Viewed: 615x
Patrocínium 2015 (23)
Patrocínium 2015

Dňa 27. novembra 2015 sa uskutočnila oslava sviatku sv. Jozefa Kalazanského – Patrocínium. Slávnosť sa začala sv. omšou v kostole sv. Ladislava. Liturgiu sv. omše spestril spevom náš detský spevácky zbor Kalazanček. Po sv. omši sme navštívili Mlyny Cinemas.

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 331x
„Bubnovačka" 2015 (22)
„Bubnovačka

19. november 2015 je Svetový deň prevencie proti týraniu a zneužívaniu detí.
V tento deň sa konala na Svätoplukovom námestí v Nitre špeciálna „Bubnovačka", ktorej cieľom bolo upozorniť na potrebu počúvať hlas detí. Rytmus strážil Igor „presidente" Holka a Campana Batucada. Pridať sa mohol každý. Stačilo si priniesť čokoľvek, čím je možné bubnovať. Naši žiaci teda použili fantáziu a v rukách si niesli hrnce, misky, varechy, lyžice, fľaše, hrkálky, bubienky...:-).


Touto akciou sme podporili aktivity Centra Slniečko n.o.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 22
Category Viewed: 375x
Čin - Čin 2015 (13)
Čin - Čin 2015

Mnohé z detí našej školy sa nevedeli dočkať 9. novembra, pretože práve v tento deň sa spolu s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami vybrali do Starého divadla Karola Spišáka. Čakalo tam na nich krásne predstavenie Čin - Čin od slovenskej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. Bábkové predstavenie sa všetkým veľmi páčilo a preto ho nakoniec odmenili aj veľkým potleskom. Určite sme v divadle neboli poslednýkrát a už teraz sa tešíme na najbližšiu návštevu.

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 238x
Školské kolo "a slovo bolo u Boha" (23)
Školské kolo

Dňa 16. novembra 2015 sa druháci a tretiaci našej základnej školy zúčastnili školského kola recitačnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“. Školskému kolu predchádzali triedne kolá, v ktorých žiaci prezentovali svoje umelecké nadanie a recitačné schopnosti. Spomedzi všetkých žiakov do školského kola postúpilo šesť druhákov a šesť tretiakov. Z nich porota udelila 3. miesto Carrickovi Patrickovi Murrayovi, 2. miesto Alexandre Vilinovej a 1. miesto Ondrejovi Spišákovi. Ceny výhercom i sladkú odmenu všetkým účastníkom súťaže slávnostne odovzdala pani riaditeľka. Na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční v Topoľčanoch 2. decembra 2015, nás pôjde reprezentovať výherca Ondrej Spišák.

Mgr. Jana Čepčeková

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 343x
iBobor 2015 (9)
iBobor 2015

Na našej škole prebiehala  v dňoch 9. - 13. novembra 2015 celoslovenská súťaž iBobor. Do jednotlivých kategórií sa zapojilo 116 žiakov. Žiaci  súťažili v 5 kategóriách: senior, junior, kadet, benjamín a bobrík. Všetkým súťažiacim žiakom ďakujeme.

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 228x
Zúbky 2015 (39)
Zúbky 2015

V piatok 6. novembra 2015 k nám do ŠKD zavítala pani Kečkéšová, ktorá je dentálnou hygieničkou. Porozprávala nám o zúbkoch a o tom ako si ich máme správne čistiť aby boli zdravé, odpovedala nám na všetky zvedavé otázky a priniesla nám množstvo zaujímavých darčekov. Na záver sme si spolu všetci zaspievali pesničku o zúbkoch a sľúbili si, že sa o zúbky budeme starať. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa opäť nabudúce :)

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 39
Category Viewed: 324x
Medzinárodný deň školských knižníc - 26. október 2015 (32)
Medzinárodný deň školských knižníc - 26. október 2015

Školská knižnica zorganizovala k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbera 2015 podujatie pre deti navštevujúce školský klub. Podujatie prebiehalo v didaktickej učebni v spolupráci s dvomi animátorkami  - žiačkami štvorročného gymnázia III. C triedy Júlie Koprdovej a Martiny Globanovej. Tieto žiačky si pre malých spolužiakov pripravili interaktívne čítanie rozprávky O Quasimodovi z diela Victora Huga Chrám Matky Božej v Paríži. Animátorky jednotlivé ilustrácie z knihy naskenovali a vytvorili prezentáciu so stručnými textami, ktoré čítali žiaci spoločne nahlas alebo jednotlivo. Po prečítaní jednotlivých častí animátorky kládli deťom otázky z prečítaného textu, aby zistili ako deti pochopili celú rozprávku a konanie jej hrdinov Quasimoda a Esmeraldy. Po prečítaní rozprávky a jej interpretácii žiakmi animátorky deťom rozdali obrázok s postavou Quasimoda. Deti obrázok vymaľovávali a niektoré na obrázok napísali ako sa im podujatie páčilo.

 

Number of images in category: 32
Category Viewed: 257x
Prváčikovia 2015 (16)
Prváčikovia 2015

Už sú to skoro tri mesiace, čo naši najmenší žiaci prekročili brány veľkej školy. Obavy z prvých dní sú dávno fuč a oni už s veľkým nadšením nadobúdajú nové skúsenosti ako žiaci prvej triedy.

V písanke už dávno leží perom krásne napísaná „mama“, ktorá vystriedala malého robota zo škôlky. Ten v taške poslušne čaká na prestávku. Prestávky sú veľmi obľúbené, skoro ako sparťanské preteky cez telesnú výchovu.

V šlabikári s ujom detektívom nedočkavo objavujeme nové slová a vety. Je to skvelá zábava. Niektorí žiaci už po prvých dvoch mesiacoch v škole čítajú ockovi na dobrú noc rozprávky. V škole si najradšej čítame o psíčkovi a mačičke, hlavne keď piekli tú tortu. To sa celá prvácka trieda triasla smiechom.

Naši prváci sú veľmi veselé, milé a múdre deti, vedia si už totiž na matematike a dokonca aj po anglicky spočítať, že naša škola je skvelá!

Mgr. Ivana Vojteková, DiS. art.

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 352x
Október – mesiac úcty k starším 2015 (14)
Október – mesiac úcty k starším 2015

Práve v októbri nastáva ten správny čas poďakovať naším starým rodičom za ich lásku a starostlivosť a potešiť ich hoci aj maličkosťou. Prváčikovia z I. oddelenia ŠKD si pre svoje babky a dedkov pripravili krásnu pohľadnicu, na ktorej srdiečko symbolizuje lásku a každý z kvietkov vďaku. Ďakujeme naším starým rodičom za ich obetavosť, starostlivosť, trpezlivosť a nikdy nekončiacu lásku.

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 14
Category Viewed: 212x
Návšteva cintorína 2015 (6)
Návšteva cintorína 2015

28. októbra 2015 sa naši tretiaci v rámci hodiny náboženstva vybrali s pátrom Jurajom Gendiarom, triednou učiteľkou Jankou Čepčekovou a sr. Dominikou na cintorín, aby sa pomodlili za duše zosnulých pri hrobke pátrov piaristov.

Sr. Dominika Szeghyová

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 201x
Záložka do knihy 2015 (49)
Záložka do knihy 2015

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2015 6. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách.

Naši žiaci II. A a III. A ZŠ sa zapojili do tohto projektu. Nadviazali spoluprácu so Základnou školou Kolín II v Českej republike. Cieľom projektu bolo vytvoriť záložku do knihy pre svojho kamaráta v ČR. Žiaci spoločne navrhli a vyrobili rozprávkové záložky inšpirované obľúbenými príbehmi o psíčkovi a mačičke, o malom nezbednom krtkovi a inými rozprávkovými postavičkami. Žiaci vytvárali rozprávkové záložky. Výsledkom tvorivej práce našich žiakov sú originále maľované záložky, ktoré boli odoslané žiakom partnerskej ZŠ Kolín II. Žiaci na projekte pracovali pod vedením svojich triednych pani učiteliek v spolupráci s Alenou Čihákovou - školskou knihovníčkou.

 

Number of images in category: 49
Category Viewed: 264x
„Darček pre Pannu Máriu, našu nebeskú Maminku“ (16)
„Darček pre Pannu Máriu, našu nebeskú Maminku“

V októbri 2015 sme mali milú akciu: druhý ročník v súťaži o najkrajšie a originálne ručne vyrobený ruženec. Do tejto akcie sa najaktívnejšie zapojili naši najmladší žiaci ZŠ. Počas celého mesiaca mohli deti vyrábať a priniesť do školy svoj vlastnoručne vyrobený ruženec. V stredu 28. októbra 2015 pani riaditeľka všetky ružence ohodnotila a výhercov odmenila. Bola to ťažká úloha, pretože všetky ružence boli krásne. S výhercami prvých, druhých a tretích miest boli odmenené všetky deti. Ružence, visiace na nástenke pri šk. kaplnke môžu teraz do polovice novembra všetci obdivovať. Ďakujem všetkým rodičom, starým rodičom a súrodencom našich žiakov, že im pomohli s výrobou „darčeka pre Pannu Máriu“

    Sr. Dominika Szeghyová

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 353x
Škola v prírode Chvojnica 2015 (110)
Škola v prírode Chvojnica 2015

Dlho očakávaný deň 12. október 2015 prišiel. Žiaci druhej a tretej triedy opúšťali rodičov, aby zažili krásny týždeň  v malebnom údolí Strážovskej pahorkatiny. Zamávali sme trochu vyplašeným a rozrušeným rodičom a vydali sme sa na cestu. Po dvojhodinovej ceste sme dorazili do cieľa – Horský hotel Magura. Ubytovali sme sa, naobedovali a už na nás čakali naši animátori – Horčica a Justin J. Ich energia bola nevyčerpateľná, každý deň mali nachystané množstvo hier, aktivít, súťaží, tančekov...a kopec sladkých odmien. Takže po dopoludňajšom vyučovaní sa deti nemohli dočkať na zábavné aktivity. Naša obava z počasia bola zbytočná, dážď nás vyprevádzal až v posledný deň. Zvládli sme aj turistiku, pobyt v prírode a nezabudnuteľné boli zvuky medveďov...

Deti boli úžasné, udržiavanie poriadku na izbách bolo bodovaním vyhodnotené, tí najlepší získali bonusovú cenu. Za disciplínu, aktivitu, priateľstvo boli odmenení všetci. Nikto neodchádzal s prázdnymi rukami – množstvo cien, darčekov a diplomy od CK Slniečko aj Piaristickej ZŠ získal každý žiak.

Ďakujem p. vychovávateľke Evke Koprdovej za spoluprácu v Škvp, ďakujem úžasným animátorom Lukášovi a Jožkovi, ďakujem zlatej p. zdravotníčke Majke, ďakujem všetkým obetavým rodičom, ktorí darovali ceny, sladkosti, koláčiky, potraviny, ďakujem Združeniu rodičov pri Piaristickej SŠ za finančnú podporu. Vy všetci ste prispeli k tomu, že táto Škola v prírode bola úžasná a nezabudnuteľná.

V piatok 16.októbra 2015 sme odchádzali domov plní zážitkov, zrelaxovaní v krásnom horskom prostredí. Už teraz sa tešíme na ďalšiu Školu v prírode J.

                                                                                                     Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 110
Category Viewed: 879x
Didaktické hry 2015 (47)
Didaktické hry 2015

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ žiaci 1. stupňa realizujú  v prírode  raz v roku v trvaní 4 hodín. Po teoretickej príprave v oblasti zdravotná a dopravná výchova  sa 9.septembra 2015 vybrali na Sihoť v Nitre. Cieľom je aj príprava  na uplatnenie  sa v modernej spoločnosti znalosťou základných pravidiel cestnej premávky a bezpečného správania v rôznych situáciách. Žiaci nám dokázali, že majú bohaté vedomosti v oblasti dopravnej, zdravotnej výchovy. Pohyb a pobyt v prírode zvládli tiež na výbornú.

Pedagógovia ZŠ

 

Number of images in category: 47
Category Viewed: 468x
Koniec školského roka 2014/15 (12)
Koniec školského roka 2014/15

Prišiel deň, kedy si žiaci našej školy odnášajú domov hodnotenie svojej celoročnej práce.

Vyľakaní a nesmelí prváci sa zmenili na suverénnych žiakov našej školy. Druháci, obohatení novými a náročnejšími vedomosťami, boli výborným vzorom pre prváčikov a dobrými priateľmi. Všetci sme prežili v tomto roku veľa pekného. Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom. Žiaci si odnášali výborné vysvedčenia a rodičia úsmevy a pocit radosti zo svojich detí. A samozrejme odmeny od triednych učiteliek a p. vychovávateľky nemohli chýbať :).

Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom a žiakom. Spoločne sme sa snažili prebiť horami vedomostí, poznatkov i dodržiavaním školského poriadku. Preto nastal čas oddychu od školských povinností.

Všetkým želáme krásne prázdniny, chvíle plné oddychu, slniečka a pekných zážitkov.

Príchodom jesene sa opäť postavíme na ďalší začiatok s novými spolužiakmi a učiteľmi...

Pedagógovia ZŠ

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 446x
Prvé vysvedčenie 2015 (20)
Prvé vysvedčenie 2015

Prišiel dlho očakávaný deň – 30. jún 2015. Naši najmladší žiaci – prváci si s hrdosťou prevzali svoje prvé vysvedčenie. Veď mali byť na čo hrdí, ich celoročné snaženie a vedomosti sa odzrkadlili v excelentných známkach. Veríme, že aj nasledujúce roky budú pre nich ako „škola hrou“.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 20
Category Viewed: 333x
Dopoludnie v parku 2015 (31)
Dopoludnie v parku 2015

Keďže sa nám pomaly ale isto blíži koniec školského roku a prázdniny už klopú na dvere, vybrali sa 17. júna 2015 prváci a druháci do mestského parku na Sihoti. Knihy a zošity vymenili za loptu, deky a preliezačky. Vyskúšali sme bludisko, chlapci si zahrali futbal, dievčatá skákali cez švihadlo a všetci sa veselo šantili na hojdačkách a preliezačkách. Táto prechádzka sa všetkým veľmi páčila a nič by nenamietali, keby takto vyučovanie prebiehalo hoci aj každý deň J

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 31
Category Viewed: 497x
Čarovná noc v škole 2015 (143)
Čarovná noc v škole 2015

10. jún 2015 bol deň, ktorého sa naši prváci a druháci už dlhú dobu nemohli dočkať. Aj tento rok pani vychovávateľka spolu s pani učiteľkami pripravili „Čarovnú noc v škole.“ Deti sa do školy vrátili v podvečerných hodinách, nabalení karimatkami a spacákmi a netrpezlivo čakali, kedy sa budú môcť ubytovať v triede. Hneď prvá hra sa deťom veľmi páčila, lebo si na chvíľku vymenili úlohy a oni diktovali diktát pani učiteľkám – ale nie taký obyčajný :) Po tejto hre sme vybehli na chvíľu na školský dvor aby sme sa zahrali naše obľúbené hry a vo vnútri už pre nás bola pripravená ďalšia hra „Noštekovo.“ V nej si deti vyskúšali svoje „čuchacie schopnosti“ a mali vypátrať, ktoré papiere voňajú. Už skoro potme sme sa všetci zhromaždili v školskej kaplnke. Páter Michal nám tam odslúžil svätú omšu iba pri svetle sviečok – atmosféra bola naozaj čarovná a zo srdca mu za to ďakujeme! Pani učiteľka hrala na gitaru a všetci sme spievali naše obľúbené ukazovačky. Po svätej omši už boli všetky decká nedočkavé, lebo nás čakala nočná hra, na ktorú sa všetci tešili zo všetkého najviac. Rozdelili sme sa do menších skupiniek, každá dostala na ruku svietiace náramky, zobrali sme baterky a hra sa mohla začať. Platilo jediné pravidlo: „Všetky svetlá ostanú vypnuté!“ To bolo radosti, keď sa deti rozbehli do všetkých kútov školy a plnili zaujímavé úlohy :) Za každú dostali indíciu, ktoré ich mali priviesť z heslu. Heslo bolo treba vyťukať na počítači, aby sa objavila básnička, ktorá nás priviedla až k pokladu. Poklad sme objavili, spravodlivo rozdelili a bol čas poprať sa do postieľok. Umývanie zúbkov bola sranda, akú doma asi nikto nezažije a samozrejme nemohla chýbať rozprávka na dobrú noc. Ráno sme sa všetci stretli pri spoločných raňajkách, kde sa rozprávali len zážitky z noci a potom sa už bolo treba vrátiť do školských lavíc. Táto noc bola naozaj čarovná! 

Veľké Ď*A*K*U*J*E*M*E patrí pátrovi Michalovi, pani učiteľke Erike Komlóšiovej, pani učiteľke Ivane Vojtekovej, „pani“ Evičke a každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o túto skvelú akciu :)


Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 143
Category Viewed: 1259x
ŠKD MDD 2015 (62)
ŠKD MDD 2015

Oslavy mávajú rôzne podoby, u nás v ŠKD oslavujeme MDD vždy netradične. Tento rok sme sa jedno krásne slnečné popoludnie nachystali a vybrali sa jazdu Nitrianskym vláčikom. Usmiaty pán šofér nás usadil do vláčiku a naša cesta Nitrou sa mohla začať. Prestávku nám ujo spravil v parku, kde sme sa mohli zahrať na preliezačkách a hojdačkách. Keďže to bol horúci deň, po jazde sme sa ešte trošku osviežili pri fontáne na námestí, ale to len na chvíľku, lebo v škole nás čakalo ešte sľúbené sladké prekvapenie. Celú cestu do školy deti typovali či to bude zákusok alebo lízanka, neuhádol však nik. Pre každého z nás čakala jedna krabička plná zmrzliny – mňam J Dnešný deň sa nám všetkým veľmi páčil J

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 62
Category Viewed: 766x
Deň matiek 2015 (111)
Deň matiek 2015

Keď máj preberá moc a všetko rozvíja do krásneho plného kvetu, oslavujeme Deň matiek. Slovko mama je obyčajne prvé, ktoré vyslovíme v plnom význame. Vyslovujeme ho rovnako potrebne vo chvíľach radosti, ale aj vo chvíľach bolesti či smútku. Je to slovo, ktoré hreje po celý život. Poďakovaním a vyjadrením úcty za obetavosť, statočnosť, trpezlivosť, starostlivosť a lásku našich mám, za náš život, bola akadémia žiakov našej školy, ktorá sa konala dňa 21. mája 2015.

Ako prví sa nám predstavili naši najmladší žiaci. K našej minulosti sa neodmysliteľne viažu ľudové tradície a piesne. Vzťah k folklóru by sme mali deťom vštepovať od detstva, aby nezanikli tie krásne piesne a tance našich starých rodičov. Práve preto si  malí prváci pripravili folklórne pásmo piesní, básní, tancov a hier.

Druháci sa predstavili rozprávkou o zvieratkách, ktoré hľadajú darček pre mamičku. Zarecitovali báseň, zaspievali pieseň a nakoniec zatancovali tanček.

Úplne na záver našej akadémie vystúpili členovia hudobného krúžku. V našej akadémii by sme nemali zabudnúť aj  na našu nebeskú Matku Máriu. Preto piesne boli venované tej, ku ktorej sa v tomto mariánskom mesiaci máji  častejšie prihovárame -  Panne Márii.

Veríme, že sa všetci prítomní cítili príjemne, že sme vytvorili jednu veľkú spoločnú rodinu. Na záver deti obdarovali mamy darčekmi, ktoré vyrobili s p. učiteľkou na umeleckom krúžku a s p. vychovávateľkou v školskom klube detí.

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie na našu akadémiu.

Pedagógovia ZŠ

 

Number of images in category: 111
Category Viewed: 990x
Jarné aranžovanie 2015 (43)
Jarné aranžovanie 2015

Dňa 17. marca 2015 sa v našej triede uskutočnila súťaž v aranžovaní. Témou bola "Veľkonočná váza". Žiaci si priniesli vázu a potrebný materiál na výzdobu. Svojou fantáziou, šikovnosťou a tvorivosťou pretvárali vázy do krásnych jarných aranžmánov. Pani učiteľka mala naozaj veľmi ťažkú úlohu - z celej tejto nádhery určiť víťaza. V 1. kat. sa stala víťazom Martinka Kollárová. Avšak pochvalu si zaslúžia všetci žiaci, ktorí prišli a predviedli nám, čo dokážu ich šikovné ruky.

Triedna učiteľka Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 43
Category Viewed: 591x
Deň ľudovej rozprávky 2015 (23)
Deň ľudovej rozprávky 2015

Dňa 16. marca 2015 sme boli v rámci marca mesiaca knihy v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Práve v tento deň je Deň ľudovej rozprávky, a tak nás pani knihovníčka krásne privítala v ľudovom kroji. Prezentovali sme jej naše prečítane knižky a potom nasledovalo rozprávanie o najznámejšom ľudovom rozprávkarovi, ktorého meno je Pavol Emanuel Dobšinský. Hrali sme sa hry, rozprávali si hádanky a dokončovali rozprávky. Nakoniec sme si šli vybrať našu novú knižku na čítanie a šli naspäť do školy. Bol to krásny deň.

Triedna učiteľka Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 372x
Moja obľúbená kniha 2015 (21)
Moja obľúbená kniha 2015

„Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom."    Jan Amos Komenský

V piatok 13. marca 2015 sme si urobili krásne rozprávkové dopoludnie, čítali sme, počúvali, pozerali, tvorili, kreslili. Na začiatku sa žiaci prostredníctvom prezentácie oboznámili s knihou – najväčšou, najmenšou, najpredávanejšou, najdrahšou. Nasledovalo prezeranie a výber najobľúbenejšej knihy. Na konci sme si vytvorili súhrn, aké sú naše knižky naj... Bola to veľmi pekná hodina čítania.
                                                                              Triedna učiteľka Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 21
Category Viewed: 397x
Zatmenie Slnka 2015 (12)
Zatmenie Slnka 2015

Jarná rovnodennosť v tomto roku pripadla na piatok 20. marca 2015, keď krátko pred polnocou Slnko vystúpilo nad nebeský rovník a začala kalendárna a astronomická jar. Zhodou okolností, práve v tento deň v dopoludňajších hodinách bolo zatmenie Slnka, ktoré na Slovensku bolo viditeľné ako čiastočné. Predtým sme mali možnosť vidieť čiastočné zatmenie pred štyrmi rokmi 4. januára 2011 a na ďalšiu dobrú šancu budeme čakať dlhých sedem a pol roka.

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 294x
Viete čo je canisterapia? (28)
Viete čo je canisterapia?

Ide o formu terapie, ktorá využíva pozitívny vplyv prítomnosti a kontaktu so psom na zdravie človeka. Ako to vyzerá v praxi? O tom nás prišli presvedčiť dvaja úžasní canisterapeuti – Atos a Blcha so svojim cvičiteľom pánom Mázikom zo Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre. Vypočuli sme si zaujímavé príbehy o liečení touto formou, pozreli veľa zaujímavých obrázkov, ale hlavne sme si vyskúšali polohovanie so psíkmi. Hladkanie a kŕmenie psíkov nemalo konca...

Musíme potvrdiť, že prítomnosť týchto štvornohých priateľov mala naozaj pozitívny vplyv aj na naše deti.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 28
Category Viewed: 507x
Prváci v knižnici (59)
Prváci v knižnici

Mesiac marec bol prvýkrát vyhlásený za mesiac knihy v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Túto vetu si vypočuli naši prváci po privítaní v Krajskej knižnici Andreja Kmeťka v Nitre. Práve sem viedli naše kroky 12. marca 2015. V Šlabikári už zdolali takmer všetky písmená, prišiel čas rozšíriť si obzory o nové zaujímavé knihy. Žiaci boli slávnostne pasovaní za rytierov kráľovnej, ktorá vládne všetkým knihám. Sľúbili, že budú veľa čítať, že sa o knihy budú starať a toto kráľovstvo kníh budú často navštevovať. V nádherných priestoroch knižnice sme sa cítili veľmi príjemne. Žiaci dostali priestor prejsť sa a individuálne si vybrať knihu, ktorá ich zaujme. Takže cestou do školy si každý žiak odnášal knihu – o zvieratkách, knihu plnú rozprávok, encyklopédiu o lietadlách, príbehy o dinosauroch...

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 59
Category Viewed: 515x
Prváci a Snehová kráľovná (26)
Prváci a Snehová kráľovná

V utorok 24. februára 2015 sa naši najmenší prváčikovia, spolu so svojou pani učiteľkou a pani vychovávateľkou, vybrali do Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Cestou na predstavenie „Snehová kráľovná“ síce zvádzali boj s dažďovými kvapkami a vetrom, ale radosť z blížiaceho sa kultúrneho podujatia bola väčšia. Prvýkrát sme vyskúšali aj naše nové reflexné vestičky, ktoré nám zakúpila rodina Ševčíková – ďakujeme! Predstavenie sa všetkým deťom veľmi páčilo a so zatajeným dychom sledovali putovanie malého dievčatka Gerty, ktorá hľadala svojho kamaráta Kaya. Návšteva Starého divadla bolo čarovným zážitkom a určite sa sem čoskoro opäť vrátime J.

Mgr. Patrícia Bartíková, Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 26
Category Viewed: 432x
Fašiangový karneval ŠKD 2015 (92)
Fašiangový karneval ŠKD 2015

Fašiangové obdobie je známe všelijakými zábavami, plesmi a oslavami, predtým ako všetko stíchne Popolcovou stredou. Deti sa nevedeli dočkať, keď sa už po druhýkrát bude konať Fašiangový karneval Školského klubu. 12. februára 2015 sa s obedom poponáhľali viac ako inokedy, prezliekli sa do krásnych masiek a netrpezlivo čakali. V didaktickej miestnosti už bolo všetko pripravené ako na naozajstnú diskotéku, takže náš karneval sa mohol začať. Všetky krásne masky sa mohli do sýtosti vytancovať, vyblázniť a vyskákať s pani vychovávateľkou a prvácka pani učiteľka Komlóšiová si pre všetkých pripravila veselé súťaže. Neverili by ste aké zložité môže byť jedenie čokolády :) Po malom občerstvení, ktoré bolo pripravené, všetky deti netrpezlivo očakávali žrebovanie tomboly. V tombole mohli vyhrať krásne hračky a darčeky. Kto nevyhral, tak nemusel byť smutný, lebo nakoniec malú drobnosť a sladkosť dostal každý. Tancovali a zabávali sme až pokiaľ pre deti neprišli ich rodičia :)


Ďakujem za pomoc pani učiteľke Komlóšiovej, našim skvelým pomocníkom Filipovi, Dade, Jurkovi a Viki z kvarty A ako aj každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol pri realizácii tejto vydarenej akcie.

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 92
Category Viewed: 629x
Predvalentínsky deň ♥ (28)
Predvalentínsky deň ♥

Deň pred Valentínom, sme si v našej druháckej triede urobili prekrásny deň plný úsmevu. Deti počas vyučovania mali valentínsku slovenčinu, matematiku, čítanie, ba dokonca i telesnú. Bol to deň plný radosti, žiaci vytvorili originálne srdiečka. Každý deň by sme mali mať otvorené srdce a úsmev na perách, a robiť len a len dobro.


Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 28
Category Viewed: 407x
ZIMA V ŠKD 2014/15 (18)
ZIMA V ŠKD 2014/15

Každé ročné obdobie má svoje čaro. To, ako vyzerá vláda zimy poznajú aj naše deti zo Školského klubu detí. Takmer každý deň chodia na čerstvý vzduch, kde sa môžu do sýtosti vyblázniť a vybehať. Zima je hlavne obdobím stavania snehuliakov a guľovačiek. Hoci to najprv vyzeralo tak, že tento rok sneh ani neuvidíme, nakoniec sme sa dočkali. Radosť zo zasneženého školského dvora nemala konca-kraja :)

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 18
Category Viewed: 287x
Prvý polrok 2014/2015 v ŠKD (32)
Prvý polrok 2014/2015 v ŠKD

Zdá sa ako by to bolo včera, čo sme sa po letných prázdninách vrátili do školských lavíc. Máme za sebou prvý polrok, ktorý bol hlavne pre našich najmenších žiakov niečím novým. Kamarátstva medzi prváčikmi a druháčikmi vznikli veľmi rýchlo a o ich trvaní sa každý deň presviedčame aj v Školskom klube detí. Za prvých pár mesiacov školského roku sme toho zažili veľa. Malý kúsok z toho čo každý deň prežívame v ŠKD vám teraz prinášame, tak nech sa páči :)

Mgr. Patrícia Bartík

 

Number of images in category: 32
Category Viewed: 360x
Hviezdoslavov Kubín 2015 (16)
Hviezdoslavov Kubín 2015

Hviezdoslavov Kubín – veľmi dobre poznáme túto súťaž. Každý z nás sa usilovne učil básne, rozprávky, aby svojim prednesom okúzlil porotu.

Poézia, próza, každý deň, zas a znova. Príprava na najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku je niekedy naozaj náročná. Po prvýkrát v našej škole si to mohli vyskúšať aj naši malí prváčikovia. Triedne kolo zvládli na výbornú a samozrejme zaslúžili si pochvalu a diplomy.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 318x
Rozprávkový karneval 2015 (151)
Rozprávkový karneval 2015

Dňa 29. januára sa počas doobedia premenili priestory Základnej školy na rozprávku. Pýtate sa prečo? V tento deň sa konal dlhoočakávaný rozprávkový karneval.

Na tento deň sa tešili všetci žiaci 1. stupňa ZŠ. Karnevalové prípravy prebiehali už niekoľko dní predtým. U žiakov sa striedala radosť, nedočkavosť a chuť vyhrať na tejto fašiangovej akcii. Čakalo ich dopoludnie plné tanca, smiechu a zábavných súťaží. Počas krátkej promenády predstavili žiaci nielen svoje masky, ale povedali aj čo-to o sebe. Vyskúšali si, ako vzniká múmia z toaletného papiera, ako sa kŕmia vtáčiky, ako sa učili indiáni fúkať balóny, keď mali plné ruky práce a ako sa vedia zabávať při stoločkovom tanci. Pri veselých pesničkách spoločne tancovali víly, princezné, piráti, čarodejnice a iné rozprávkové bytosti. Nechýbali ani sladké odmeny a veselé diplomy. Detská radosť bola veľká, tešili sa všetci, bolo to nádherné dopoludnie.
Tešíme sa, aké nápady a masky stretneme o rok.

Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 151
Category Viewed: 893x
Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2015/2016 (33)
Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2015/2016

dňoch 23. a 24. januára 2015 sa v našej základnej škole konal zápis detí do 1. ročníka.

Už v prvých hodinách zápisu nás milo prekvapila plná trieda čakajúcich detí s rodičmi. Deti pri rozhovore s pedagógmi dokazovali, či sú pripravené na vstup do školy. Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti. Deti riešili úlohy, ktoré preverili ich komunikačné a rozumové schopnosti, motorickú aktivitu, matematické predstavy i emocionálnu vyspelosť. Za tento výkon si zaslúžili odmenu – rozprávkovú taštičku s prekvapením od prváckej p. učiteľky a „sovičkovú“ súpravu od p. vychovávateľky. Teším sa, že s mnohými sa v septembri určite uvidíme.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 33
Category Viewed: 465x
Urobím si snehuliaka (12)
Urobím si snehuliaka

Urobím si snehuliaka na najbližšom brehu.
Urobím si snehuliaka z bielučkého snehu.
Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám
a už stojí snehuliačik a už stojí tam.

Košieľku má snehuliačik čistučkú a svetlú,
Nos má z mrkvy, oči z uhlia, miesto ruky metlu.
A keď deti uvidia ho, povedia si tak:
„Pozrite sa, aký je to krásny snehuliak!“      

Veď uznajte sami!

            Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 309x
Vianočná knižnica 2014 (21)
Vianočná knižnica 2014

Dňa 8.12.2014 navštívili žiaci 2. ročníka Krajskú Knižnicu Karola Kmeťa v Nitre, kde ich privítali milé knihovníčky. Na začiatku malý čitatelia veľmi pekne prezentovali svoje knižky, ktoré si prečítali a chceli sa s nimi podeliť s ostatnými. Niektoré boli vtipné, rozprávkové, ale i náučné, bol to naozaj pestrý repertoár. Potom sa porozprávali o známych slovenských autoroch a za svoju šikovnosť dostali medovníčky, ktoré si ozdobili a nakoniec zjedli. Boli veľmi chutné. Po chutnej maškrte si vyberali ďalšiu knižku na čítanie.

Na konci ich čakalo ešte jedno prekvapenie, a to v hudobnej miestnosti. Tam si zaspievali známe vianočné koledy, čím si priblížili Vianoce.

Mgr. Lenka Valašikov

 

Number of images in category: 21
Category Viewed: 361x
Vianočná akadémia 2014 (108)
Vianočná akadémia 2014

Vianoce sú oslavou narodenia Ježiša Krista, sú časom lásky, pokoja, pohody a vzájomného porozumenia. To, že Vianoce nie sú len o hmotných daroch, nám ukázali žiaci I. a II. ročníka ZŠ s pani učiteľkami a pani vychovávateľkou, ktorí si pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť darčeky v podobe scénok, básničiek, vinšov, kolied či tancov.

Všetci prítomní mali možnosť na chvíľu sa zastaviť, zamyslieť sa nad pravým významom Vianoc a posolstve, ktoré v sebe tieto sviatky ukrývajú.
Každé vystúpenie bolo jedinečné a odmenené búrlivým potleskom. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie si posolstvo Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné Vianoce.

 

Number of images in category: 108
Category Viewed: 1048x
Svätá omša (17)
Svätá omša

V stredu 17.decembra.2014 sa žiaci 1.A a 2.A ZŠ zhromaždili v školskej kaplnke. Stretli sme sa spolu, aby sme slávili eucharistickú bohoslužbu, ktorú celebroval páter Michal.

Slávenie eucharistie predstavuje výnimočné miesto stretnutia sa s Kristom. Zároveň je prameňom a vrcholom nášho kresťanského života. Vypočuli sme si božie slovo aj povzbudivé slová pátra Michala. Načerpali sme silu, odovzdali naše trápenia, vyslovili prosby a ďakovali za všetky dobrodenia. Liturgiu sv. omše spevom sprevádzali deti, veď kto spieva, dvakrát sa modlí.

Dospelí prijali Pána Ježiša vo svätom prijímaní a  deti dostali od kňaza krížik na čelo. Kríž pripomína, že Pán Ježiš z lásky k nám zomrel na kríži a že my pre neho dokážeme tiež niečo obetovať. Zobrať na seba každodenné kríže.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 356x
Deň otvorených dverí 2014 (132)
Deň otvorených dverí 2014

V decembri, v rámci dňa otvorených dverí, pozývame do našej školy kamarátov z Piaristickej materskej školy. Pripravili sme pre nich zaujímavý program. Pani učiteľka Komlóšiová privítala deti aj ich pani učiteľky v 1.ročníku. Predstavila prváčikov a program mohol začať. Vlastne predstavila deťom aj kamaráta Bobíka, ktorý bol smutný, lebo víla Hortenzia mu v noci ukryla hudobné nástroje. Ale smelí škôlkari mu sľúbili, že nástroje spolu nájdu. Tak začali deti spolu s prvákmi plniť úlohy:

Zvládli vyučovanie v 1. ročníku a to hodinu matematiky, slovenského jazyka, telesnej a hudobnej výchovy. Ukázali, že vedia napočítať až do 8, poznajú veľa písmen a dokonca si vedia napísať svoje meno. Zaspievali si so žiakmi pieseň a vytrvalo cvičili na hudbu až sa zapotili...Takže bubny boli zachránené.

Druhý hudobný nástroj - klavír získali pri práci s interaktívnou tabuľou. Mikulášske príklady na plus a mínus hravo počítali nielen naši prváci, ale aj detičky zo škôlky.

Po krátkej prechádzke po našej škole, deti našli aj trúbku, ktorá bola ukrytá v priestoroch školy. Nájsť ju nebolo vôbec jednoduché, lebo sa ukrývala v školskej kaplnke.

Práca s počítačom bola pre detičky zábava, všetci počítače poznajú a zvládnuť ozdobovanie perníkov bez toho aby sme si zalepili prsty, bola pre ne hračka. Tak im pani vychovávateľka mohla dať aj posledný hud. nástroj - husle.

Bobík sa veľmi potešil, že mu škôlkari pomohli nájsť stratené hudobné nástroje. Za odmenu dostali od pani učiteľky snehuliaka s vianočným pozdravom a balíčkom cukríkov. Od pani vychovávateľky predškoláci dostali na pamiatku aj krásnu drevenú medailu s nápisom „Budúci prvák.“

Žiaci druhého ročníka s pani učiteľkou darovali deťom vianočné pozdravy, ktoré si pre ne pripravili na hodine výtvarnej výchovy.

Ďakujeme pani učiteľkám z Piaristickej MŠ v Nitre a budúcim predškolákom za návštevu.

Mgr. Erika Komlóšiová, Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 132
Category Viewed: 956x
Rozprávkový týždeň v ŠKD (28)
Rozprávkový týždeň v ŠKD

Každý z nás chce občas zažiť aj v škole niečo neobyčajné, preto si pre nás pani vychovávateľka pripravila tematický týždeň, kde sme sa preniesli do rozprávkovej školy. Každý deň sme si čítali klasické slovenské rozprávky. V pondelok dievčatá navrhovali plesové šaty pre princeznú a vyrábali korunky, zatiaľ čo chlapci stavali zámok z lega. V utorok sme vyrábali rozprávkové knižky, ktoré mali obsahovať nezvyčajné slová z papierikov. V stredu sme sa tanečnými hrali preniesli na bál a zahrali sa s rozprávkovými postavičkami na počítačoch. Vo štvrtok nás čakal špeciálny rozprávkový kvíz s názvom „Potulky svetom rozprávok." Najlepší tím bol v piatok odmenený krásnou plyšovou hračkou a ostatní sladkými odmenami. No a na záver sme sa zahrali hry a pozreli si rozprávku na našej interaktívnej tabuli. Už teraz sa tešíme na to, čo pre nás pani vychovávateľka pripraví nabudúce! :)

Mgr. Patrícia Bartíková (vychovávateľka ŠKD)

 

Number of images in category: 28
Category Viewed: 551x
Mikuláš 2014 (37)
Mikuláš 2014

Dňa 5. decembra 2014 našu základnú školu navštívil sv. Mikuláš s anjelmi a čertom.

 

Number of images in category: 37
Category Viewed: 518x
Šaliansky Maťko 2014 (24)
Šaliansky Maťko 2014

Školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko sa v našej škole uskutočnilo dňa 3. decembra 2014.

Zúčastnili sa na ňom žiaci 2. ročníka, ktorí boli výborne pripravený. Každý zúčastnený sa snažil predniesť svoju prózu čo najlepšie. Porota s pani riaditeľkou sa po neľahkom rozhodovaní dohodla na takýchto výsledkoch:

I. kategória

 1. miesto – Emka Tinesová
 2. miesto – Daniel Dukát
 3. miesto – Martinka Kollárová

Všetkým blahoželáme!

Víťazke držíme palce v ďalšom obvodnom kole súťaže.  

                      Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 24
Category Viewed: 408x
Naši korčuliari 2014 (61)
Naši korčuliari 2014

Aj žiaci základnej školy sa zúčastnili korčuľovania. Naši korčuliari sa od rána nevedeli dočkať prvých krokov na ľade. Klzisko bolo len naše. Deťom to išlo na korčuliach veľmi dobre. S lícami červenými od zimy a s dobrou náladou sa učili korčuľovať.  A o tom , že boli všetci veľmi šikovní, svedčia i tieto fotky. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí sa zúčastnili korčuľovania a pomohli nám.
Tu sú naši korčuliari :-)))

Triedne učiteľky a profesori telocviku

 

Number of images in category: 61
Category Viewed: 674x
Čítajte s nami (13)
Čítajte s nami

Dnešným dňom sme sa oficiálne zapojili do súťaže Čítajte s nami v Krajskej knižnici Karola Kmeťka. Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s prevádzkou a pravidlami v knižnici. Utváranie záujmu a pozitívneho vzťahu detí ku knihám, k získavaniu informácií a k túžbe čítať. Viesť deti k správnemu a šetrnému zaobchádzaniu s knihami. .

Žiaci si vybrali krásne knižky, ktoré si už začali čítať a na budúcom stretnutí (8. decembra 2014) ich obsah budú i prezentovať. Už sa všetci tešíme, o čom sú knižky.

       Tr. uč. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 319x
Didaktické hry (39)
Didaktické hry

Na začiatku školského roka už tradične organizujeme DIDAKTICKÉ HRY pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Tento rok nám opäť počasie prialo a preto sme mali krásne zážitky. Najprv sme mali turistiku na Sihoť a potom sme vytvorili niekoľko stanovíšť, kde si žiaci I. – II. ročníka mohli zmerať sily v rôznych športových disciplínách. Nechýbalo kopanie futbalovej lopty do bránky.

Deti veselo súťažili a vzájomne sa povzbudzovali. Nakoniec sme pozdravili zvieratká a prišli do školy.

Môžme povedať že deti to zvládli super a za úspešné športovanie dávame palec hore. 

Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 39
Category Viewed: 558x
Divadelné predstavenie (11)
Divadelné predstavenie

Kedy budú Vianoce?

Dňa 23. 10. 2014 sme boli pozvaní do Starého divadla Karola Spišáka na divadelné predstavenie Kedy budú Vianoce?

Kedže v našej triede sa už každý teší a čaká kedybudú Vianoce, trochu sme si ich priblížili.

Bol to peknýrozprávkový príbeh na motívy knihy Roarka Bradforda a herci poukázali na pravú podstatu Vianoc. Ďakujeme za krásny zážitok.

                                                                                   Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 332x
Farebný týždeň 2014 (128)
Farebný týždeň 2014

S jeseňou babieho leta, pestrých farieb, vôní ovocia a zeleniny, sme si na Piaristickej ZŠ sv. Jozefa Kalazanského v Nitre pripomenuli Svetový deň zdravej výživy.

Schopnosť, že sa vieme zdravo a racionálne stravovať, sme preukázali v Týždni zdravej výživy, ktorý sa uskutočnil v našej škole 13. až 17. októbra 2014.

Týždeň zdravej výživy u žiakov základnej školy mal bohatý program. S deťmi sme si na hodinách Prírodovedy predstavili rôzne druhy ovocia a zeleniny, porozprávali sme sa o nich. Kto mohol, priniesol rôzne druhy týchto plodov, aby sme si ich mohli prezrieť, chytiť, ovoňať. Spravili sme si výstavu zeleniny a ovocia, ktoré nám dáva záhradka v tomto ročnom období. Pri poznávaní ovocia a zeleniny sme zapojili všetky zmysly. Zahrali sme sa hry, kde sme spoznávali plody hmatom, chuťou aj čuchom. Veľmi zábavná bola ochutnávka – so zaviazanými očami, zistiť aká dobrôtka nám „priletela“ do úst.  Zhotovili sme Ovocníčkov, na výtvarnej výchove sme ich namaľovali  a na informatike sa jabĺčka usmievali aj z monitorov. Deti si v tomto týždni uvedomili význam a potrebu konzumácie ovocia a zeleniny pre naše telo a naše zdravie i dodržiavanie hygieny pri ich konzumácii. Dúfame, že po tomto pestrom týždni sa ich nájde viac, ktorí si častejšie zahryznú do čerstvého jabĺčka, či mrkvičky :-).

Sprievodný program bol FAREBNÝtýždeň – každý deň sme sa obliekli do iných farieb, ako pani jeseň:

     Pondelok: modrýdeň

     Utorok: zelený deň

     Streda:  biely / mliečny/ deň

     Štvrtok: červený deň

     Piatok: hnedý deň

Streda patrila mliečku, mliečnym výrobkom a bielej farbe. V tento deň si kamaráti z Gymnázia / mliečna hliadka/ pre nás pripravili prekvapenie – sladučký jogurt. Uvedomili sme si, že sladká maškrtka môže byť aj zdravá. Z krabíc a  obalov z mliečnych výrobkov sme spoločne postavili mliečny hrad. Pozreli sme si zaujímavý príbeh: Cesta mlieka. Kravička Elička, ktorá nás príbehom sprevádzala, nám prezradila veľa zaujímavých informácií o mliečku a nakoniec sme si spolu zatancovali :-).

Tento týždeň nielen splnil naše očakávania, ale hlavne mnohým deťom zachutilo to, čo predtým príliš neobľubovali alebo sa s tým vo svojom jedálnom lístku nestretávali. Zároveň sme rozšírili vedomosti žiakov  k danej téme.

K Týždňu zdravej výživy sa s radosťou vrátime aj v nasledujúcom školskom roku.

Triedne učiteľky 

 

Number of images in category: 128
Category Viewed: 977x
Nové priateľstvá (21)
Nové priateľstvá

Na druhý deň v škole sa tešili všetky deti, a to najmä pretože spoznajú nových kamarátov, dostanú nové učebnice a samozrejme pretože sa vrátia do školských lavíc.

Najmilší pohľad v tento deň bol, ako sa zoznamovali naši prváčikovia s druháčikmi. Druháci si pre každého vyrobili darček, ktoré im rozdávali a tak spoznali nových kamarátov. Ale ani druháci neostali bez darčekov, od prvákov dostali sladké lízanky. Takto sa začali nové kamarátstva, ktoré budú čím ďalej silnieť i v školskom klube, kde sa všetci žiaci spokojne hrali a zažili kopu zábavy.

Už sa všetci tešíme aké krásne spoločné dni v škole strávime, a čo sa nové žiaci naučia.

Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 21
Category Viewed: 525x
Pravidlá triedy! (53)
Pravidlá triedy!

Hneď ráno si druháci svojou modlitbou vyprosili, aby sme tento školský rok prežili pod Božou ochranou v pokoji, porozumení, v láske, zdraví a šťastí. Potom sme sa porozprávali, čo všetko prežili počas letných prázdnin a nakreslili nám to.

Ako každý rok i tento sme si povedali o školskom poriadku a o našich pravidlách, pričom žiaci svojím odtlačkom ruky prisľúbili tieto pravidlá dodržiavať. Určite sa im to podarí, veď sú to naše usilovné včeličky.

Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 53
Category Viewed: 653x
Prváčikovia majú za sebou prvý mesiac v škole! (34)
Prváčikovia majú za sebou prvý mesiac v škole!

September 2014 je za nami a naši prváčikovia majú za sebou prvé týždne školského života. V prvých dňoch sa museli prispôsobiť školskému režimu, zoznámiť sa s novými kamarátmi, s novými priestormi a hlavne zvyknúť si na nové povinnosti – učiť sa.

Musím ich veľmi pochváliť ako sa s nadšením pustili do všetkého nového – v Šlabikári objavovali prvé písmenká, ručičky sa naučili správne držať pero a prišli aj prvé pokusy písať, začali riešiť prvé matematické príklady, v telocvični zvládli poradovú prípravu, na hudobnej výchove sa zmocnili orfových nástrojov a predviedli veselý spev a tanec. Výtvarná výchova bude veľmi obľúbená hodina, tam sa detskej fantázii a tvorivosti hranice nekladú.

Po náročnom dopoludňajšom vyučovaní na žiakov každý deň čaká výborný obed a popoludnie plné hier, zábavy a tvorivosti s pani vychovávateľkou.

Aj keď boli v prvé dni malé slzičky, dnes sú z našich prvákov veselí, usmiati a spokojní žiaci našej školy. Tak im držíme palce, aby ich školopovinné roky boli úspešné a radostné.

Mgr. Erika Komlóšiová, tr.učiteľka

 

Number of images in category: 34
Category Viewed: 686x
Naša cesta vláčikom 2014 (39)
Naša cesta vláčikom 2014

Leto sa každým dňom približuje a keďže slniečko krásne svietilo, vybrali sme sa s pani vychovávateľkou na ďalší výlet . Netrpezlivo sme čakali na piatok 23. mája 2014 kedy sme s úsmevom na tváričkách opustili brány školy. Na námestí bol pre nás už pripravený Nitriansky vláčik. Keď každý zaujal svoje miesto pri okienku, tak sa naša cesta mohla začať. Z vagóniku vláčiku sme obdivovali krásy a pamiatky Nitry. Všetci nám kývali, tľapkali si s nami a dokonca nám na pozdrav zatrúbili aj páni policajti. Veľmi sme sa potešili, keď nám pán šofér, namiesto klasickej prestávky na hrade, spravil prestávku v parku na Sihoti. Využili sme čas na občerstvenie, ale hlavne na návštevu preliezačiek a hojdačiek. Ešte pár fotiek a opäť nastupujeme a pokračujeme v ceste na Nitriansky hrad. Naša cesta sa končí na námestí, ale to nie je koniec našej vychádzky. Pani vychovávateľka nám sľúbila, že pôjdeme ešte na zmrzlinu! V takom slnečnom dni nám mrazivé osvieženie dobre padlo :) A tak sme sa spokojní a šťastní vrátili naspäť do školy. Táto naša „akcia“ sa nám všetkým veľmi páčila!

„Čo pre nás pani vychovávateľka asi vymyslí nabudúce?“

„Nechajte sa prekvapiť!“ :)

p. vychovávateľka P. Bartíková

 

Number of images in category: 39
Category Viewed: 568x
Rozprávková noc v škole (75)
Rozprávková noc v škole

Jedna júnová noc bola pre 8 prváčikov a 22 prímanov iná ako všetky ostatné. Zbalili si karimatky a spacáky a vo večerných hodinách sa vybrali späť do školy. Celú akciu sme začali pri detskej sv. omši v kaplnke, ktorú nám odslúžil páter Michal. Spolu sme si zaspievali a vybrali sa do našej „izby.“ Po hre s názvom „Majstrovstvá sveta“ sme sa presunuli na dvor, kde sme sa trochu prebehli po dvore pri hre „Na návšteve v Rozprávkove.“ Pomaly sa stmievalo a pre nás bola pripravená exotická „Hawai párty,“ na ktorej nechýbali miešané drinky :) Potom sme boli rozdelení do šiestich skupín a každá skupina bola rozlíšená inou farbou. Všetko bolo pripravené a nočná hra sa mohla začať. Počas hry platilo jediné pravidlo – „Všetky svetlá v budove musia ostať vypnuté!“ Keď je všade tma, tak škola vyzerá trochu inak a každé šuchnutie upúta našu pozornosť. Na ceste po škole bolo pre nás pripravených 9 úloh. Boli sme veľmi šikovní, lebo nám vôbec nerobilo problém ich všetky splniť. Hra sa skončila po polnoci a my sme sa pripravili na našu prvú (a možno nie poslednú) noc v škole. Ako to pred spaním býva, rozprávka musí byť ale keďže táto noc bola iná, tak rozprávku nám naši skvelí animátori zahrali. Svojimi hereckými výkonmi nás všetkých prekvapili a rozosmiali. A potom bol už čas na spánok. Raňajky boli tiež špeciálne – krupicová kaša! No dobre, to možno nie je špeciálne ale koľkí si môžu povedať, že raňajkovali v školskej jedálni? Na záver sme všetci dostali pochvalu za to akí sme boli a certifikát na pamiatku. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú noc v škole :)

Veľké „ĎAKUJEME“ patrí pátrovi Michalovi a animátorom: Miške, Táničke, Veronike, Terke, Monike, Veronike, Slávke a Lukášovi :)

Mgr. Veronika Štefániková

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 75
Category Viewed: 1652x
Den detí - Piaristi 2014 (71)
Den detí - Piaristi 2014

8. júna 2014 sa otvorili brány našej školy pre všetky deti, ktoré chceli nedeľné popoludnie stráviť na príjemnej akcii. Tak ako každý rok sa u nás uskutočnilo popoludnie pre všetkých priaznivcov kostola a školy. Na túto akciu boli pozvaní nielen tohtoročný prváčikovia ale aj tí, ktorí do prvej triedy na našej škole pôjdu budúci rok. Detí prišlo neúrekom a pre každé z nich bol pripravený zaujímavý program. Najprv deti plnili úlohy rozprávkových postavičiek, za ktoré boli odmenené. Keď absolvovali všetky úlohy, dostali krásny diplom a sladkosť k tomu. Každé dieťa sa mohlo povoziť na koníkoch, kresliť si v detskom kútiku či spolu s nami zatancovať na detské pesničky. Pre rodičov bolo pripravené posedenie na vnútornom dvore, kde sa veselo opekalo a čapovalo a popritom sa rozoberali najrôznejšie témy.

Sme radi, že aj tento rok sme sa mohli stretnúť a stráviť spolu pekné nedeľné popoludnie u Piaristov.

 

Number of images in category: 71
Category Viewed: 1130x
Den detí ŠKD 2014 (39)
Den detí ŠKD 2014

30. apríl 2014 bol aj v Školskom klube detí výnimočným - oslavovali sme Medzinárodný deň detí. Aby sme získali sladkosti, museli sme splniť niekoľko úloh, za ktoré sme získavali indície. Hneď prvá úloha nás prekvapila – mali sme si pripraviť vlastnú tortu! Nikdy predtým sme to nerobili ale o to viac sme sa pritom zabavili. Napísali sme si „diktát,“ zahrali sa na detektívov, odosielali sme si tajnú správu a zbierali podpisy. Z indícií sme vytvorili správne heslo a dostali plnú truhlicu sladkostí :) Nakoniec sme si pochutnali na našej spoločnej tortičke, ktorá sa nám skutočne podarila a pani vychovávateľka nám sľúbila, že ešte pre nás pripraví jedno nočné dobrodružstvo :)

p. vychovávateľka P. Bartíková

 

Number of images in category: 39
Category Viewed: 558x
Deň detí 2014 (86)
Deň detí 2014

"Bože, veľmi ťa prosím nech má každé dieťa na Zemi dôvod na šťastný smiech"

Dieťa je to najcennejšie, čo v živote máme. Je to naše slniečko, náš hnací motor pre život.

Práve preto, že sú naše deti v 1. A triede takú úžasné a jedinečné pripravila som im vyučovanie plné zábavy a hry. A samozrejme nemohlo chýbať občerstvenie, plné zdravých vecí . :)

Cesta za pokladom :)

Hneď na začiatku žiaci splnili prvé úlohy, kde mali urobiť hrad z farieb modrej a žltej, čo najväčší a najkrajší. Použili sme všetky veci aké sme v triede našli a to hovorím že naozaj všetky. Jediné čo ostalo na mieste boli kriedy, dokonca i náš žiačik, ktorý bol celý oblečený do modra bol ako vežička. :) Toľko radosti pokope, bolo to super. Nakoniec museli deti vymyslieť názov hradu a kto v ňom žije. Za prvé úlohy deti dostali prvé dve indície z mapy.

Ďalšiu úlohu splnili hravo, mali za pomoci papiera poskladať loďku a vyzdobiť ju. Trošku sme mali ťažkosti so sťažňami, ale nakoniec sa nám všetko podarilo. A tak deti dostali ďalšiu časť z mapky.

Potom nasledovala matematická časť a to za pomoci príkladov mali dokresli travičky, loďky namiesto výsledkov, samozrejme že sme sa počas počítania posilnili sladkými cukríkmi a dostali kindervajcia, bolo tam toľko prekvapení.

Za pomoci hádaniek a obrázkov sme sa presunuli na ďalšie a to posledné stanovište a to športovou aktivitou. A tak sme dostali posledný kúsok z mapy a hľadali poklad. Bolo to ťažké, deti hľadali všade, ale nakoniec sa im to podarilo a našli ho. A čo to bolo?

Boli to ručne vyrobené trička pre moje slniečka s našim mottom: "Hľadanie dobra nielen srdcom, ale aj rozumom".

Nabudúce sa budeme učiť podobné tričká vyrábať na umeleckom krúžku.

Keď si myslíte, že to bol koniec našej oslavy, nie, ešte nás čakala diskotéka. Veď posúďte samy ako sa im páčilo.

Triedna učiteľka Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 86
Category Viewed: 1118x
Vďaka ti mama 2014 (79)
Vďaka ti mama 2014

Pri slove mama si každý z nás predstaví svoju mamu. Milú starostlivú ktorá tu je vždy pre nás, ktorá prebdela nie jednu noc pri našej postieľke. Vždy nás bude ľúbiť a držať za ruku. Bola si to ty mama, ktorá si sledovala prvé naše krôčiky a vedela dať slovám najkrajšiu podobu. Tvoje boli vždy najsladšie a najláskavejšie, plné nehy a lásky. Patrí ti za ne vrúcna vďaka.

Takto sa poďakovali naše deti v 1. A triede 15. mája 2014 kultúrnym programom. Na úvod sa deti premenili na lúčne kvety, kde rodičom povedali krásne básničky. Nasledovala scénka na lúke, kde slniečko svojimi lúčmi prebudilo kvietky a pripomenula, aké sú mamičky úžasné a nakoniec urobili zo seba kytičku zo sprievodom spevu. Veď ako najlepšie ukážete, že niekoho ľúbite, dáte mu kvietok a ten náš i nádherne voňal. Keď skončila scénka deti dali mamičkám darčeky, ktoré vyrábali na umeleckom krúžku, zatancovali tanček, kde mamičkám poslali veľký bozk.

S pani vychovávateľkou sa premenili do sveta na robotou, kde vyrábali mamičku. No uznajte, koľko veľa vecí musí zvládnuť naša mamička. Veru veľa potrebuje veľa rúk veľa hláv a pritom tá naša má len dve ruky a jednu hlavu a zvláda to na výbornú. Ešte deti mamičkám zatancovali tanček, ktorý sa učili na tanečnom krúžku a dali darčeky.

Veríme, že sa všetkým toto slávnostné poobedie páčilo a ešte raz pre Vás mamičky jedno veľké Dakujem.

Triedna učiteľka Mgr. Lenka Valašiková :)

 

Number of images in category: 79
Category Viewed: 772x
Týždeň hlasného čítania (11)
Týždeň hlasného čítania

Myšlienkou tejto akcie je zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Bol to pekný aprílový týždeň, plný čítania, tajomstiev a hádaniek.
Ďakujem všetkým rodičom, že sa zapojili a pomohli deťom objaviť svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia. Za odmenu vaše ratolesti dostali certifikát k týždňu hlasného čítania. Bolo to radosti. :)

S pozdravom Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 345x
Návšteva krajskej knižnice 2014 (35)
Návšteva krajskej knižnice 2014

Dňa 23. apríla 2014 sme navštívili krajskú knižnicu, okrem toho že sme si našli ďalšie zaujímavé knižky, čakalo nás viacero prekvapení. Pani knihovníčka nám prečítala krásnu knižku a dostali sme motýlikov. Ale to nebolo všetko.

Dostali sme sa do posluchárni, kde sme si zaspievali a naučili sa nové poznatky ako sa dá spojiť slovo s hudbou. Pekne sme si zaspievali, ba i niektorí zatancovali. :)

Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 35
Category Viewed: 470x
Exkurzia Hvezdáreň 2014 (64)
Exkurzia Hvezdáreň 2014

Na utorok 6. mája 2014 sa tešili všetci žiaci z 1.A triedy. Ráno sme všetci prišli do školy a potom sme šli na MHD, nešli sme ďaleko, ale predsa cesta autobusom bola zábavná.
  Keď sme vystúpili z autobusu hľadali sme budovu, s veľkou kopulou na miesto strechy. A keďže bola s nami pani učiteľka Mgr. Zuzka Poliaková, tak sme sa nestratili.
  Veľmi milo nás privítal pán Poliak, ktorý nám urobil prehliadku hvezdárne a rozšíril naše poznatky o vesmíre. So záujmom sme si prezreli pre nás pripravený program a páčila sa nám aj prehliadka objektu hvezdárne a samozrejme aj pozorovanie slnka s ďalekohľadom.
  Veľmi pekne ďakujem aj za milé občerstvenie a darčeky. Určite sa ešte niekedy zastavíme a ktovie možno nabudúce pôjdeme pozorovať večer hviezdy. :)
  Cestou do školy sme šli ešte na kolotoče a na detské ihrisko. Tam sme sa zahrali a nakoniec sme dostali i balóniky.
Bol to fakt nádherný dník, a moje včielky sa len a len usmievali, veď to bol i deň úsmevu :).
 
Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 64
Category Viewed: 633x
Naša výprava do múzea (188)
Naša výprava do múzea

30. apríl 2014 bol deň, ktorého sme sa dlho nevedeli dočkať. Pani vychovávateľka nám sľúbila, že sa vyberieme na exkurziu do Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Keďže viacerí z nás ešte nikdy v žiadnom múzeu neboli, tešili sme sa ešte viac. Slniečko nám svietilo na cestu, vyučovanie skončilo a my sme sa vydali na našu výpravu za nepoznaným :) Cesta autobusom nám ubehla rýchlo a ani sme sa nenazdali a už nás vítali brány múzea. Cestou skanzenom sme videli veľa strojov a chvíľku nám trvalo kým sme v nich uvideli lokomotívy. Našu exkurziu sme začali v škole, akú deti navštevovali pred viac ako 100 rokmi. Videli sme ako vyzerali triedy, vyskúšali sme si lavice, teta nám porozprávala ako sa deti vtedy učili a čo nosili oblečené. V ďalšej miestnosti bola trieda už trošku novšia, ale pre nás stále veľmi vzdialená tej, do ktorej chodíme my. Teta nám zase povedala, čo všetko sa zmenilo a ako také vyučovanie vtedy vyzeralo. Zhodli sme sa, že naša trieda sa nám páči a nevymenili by sme ju :) po návšteve miestnosti s ukážkami domácich zvierat a ovocia z vosku, sme sa mohli hrať s hračkami. Neboli to však také obyčajné hračky, ale vedecké - teda také, ktoré boli zostrojené na fyzikálnych, chemických či optických princípoch. V ďalšej miestnosti nás čakal ujo aby nám trochu povedal o tom, ako vyzerali kedysi telefóny alebo žiarovky. Mohli sme si vyskúšať rôzne fyzikálne pokusy s magnetmi aj zahrať interaktívne "Človeče, nehnevaj sa," ale bez kocky :) Naša prehliadka pokračovala pri domácich zvieratkách, ba videli sme aj koníka. Konečne sme sa dostali aj k dlho očakávanému vláčiku, na ktorom sme sa vozili a každý si vyskúšal pozíciu rušňovodiča. Zahrali sme sa na preliezačkách a na koniec sme si všetci dali pohár výbornej kávy - ale nebojte sa, bola to káva melta bez kofeínu, ktorú môžu piť aj deti ako my! Ešte sme poskytli rozhovor ujovi do telky a nastal čas rozlúčiť sa s múzeom a vybrať sa naspäť do školy. Úsmev na tvári, veľa nových informácií a ďalší spoločný výlet na zaujímavé miesto - taká bola naša návšteva Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Už teraz sa tešíme na ďalší výlet, ktorý nám pani vychovávateľka pripraví!

p.vychovávateľka Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 188
Category Viewed: 1489x
Oslavy „Dňa zdravia“ (24)
Oslavy „Dňa zdravia“

Ľudia, keď si chcú niečo zaželať, je to najčastejšie štastie, zdravie pre seba a svojich blízkych. Šťastie si občas na nás sadne, no zdravie je pre človeka to najcennejšie čo má, máme ho len jedno.

Preto sme sa rozhodli že dňa 7. apríla 2014 sa vyučovanie bude niesť v duchu zdravia. V tento deň sme sa rozprávali o zdraví a o prevencii chorôb, na matematike sme počítali slovné úlohy s ovocím, písali sme čo je zdravé a čo nezdravé pre život. Na telesnej výchove sme si utvárali vzťah k športu a rôznym hrám. Samozrejme ani na desiatu sme nemohli mať nič zdravšie ako ovocie, ktoré naším prvákom nabalili ich zlaté mamičky. A nakoniec sme sa venovali správnemu čisteniu zúbkov, ktoré sme si predtým osvojili pomocou organizácie Veselé zúbky.


Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 24
Category Viewed: 605x
„Kráľovstvo plné kníh“ (18)
„Kráľovstvo plné kníh“

V rámci mesiaca knihy žiaci 1.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Lenkou Valašikovou navštívili Krajskú knižnicu Karola Kmeťka v Nitre. Na začiatku návštevy nám pani knihovníčka porozprávala o histórii knižnice, ukázala nám rozprávkové postavičky, ktoré strážia knižnicu.

Potom nasledovala tá dlho očakávaná chvíľa, naše pasovanie za čitateľa. Keď sme to všetko zvládli deti si mohli pozerať a študovať knihy, ktoré ich zaujali. Najväčší záujem však vzbudili knižnky o zvieratkách a samozrejme rozprávkové postavičky jako šmolkovia, vláčik…. Po viac ako hodinovom pobyte v kráľovstve kníh sme sa rozlúčili s pani knihovníčkou so sľubom, že knižnicu ešte navštívime a budeme sa o knižnky pekne starať.

Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 18
Category Viewed: 335x
Prírodoveda v prírode (18)
Prírodoveda v prírode

Dňa 12. marca 2014 sme sa s pani učiteľkou Lenkou Valašikovou vybrali do parku Sihoť, kde sme robili projekt o hospodárskych zvieratách. Naučili sme sa toho veľa nového. Aké rodinky majú zvieratá, a ako ich nazývame, kde žijú zvieratá, čím majú pokryté telo a najmä aký máme z nich úžitok. Ale z čoho mali deti najväčšiu radosť, no predsa keď mohli zvieratká nakoniec nakŕmiť.

Bol to krásny jarný dník, a koľko veľa nových vecí sme sa naučili :).

Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 18
Category Viewed: 362x
Jarná prechádzka (10)
Jarná prechádzka
Keďže sme Popolcovou stredou vstúpili do obdobia pôstu, rozhodli sme sa využiť prvé jarné lúče na vychádzku na Kalváriu. Modlitba detskej krížovej cesty nám naplnila srdiečka a odmenou nám bol krásny výhľad na slniečkom zaliatu Nitru.

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 424x
Otvorenie školského roka 2013/14 (17)
Otvorenie školského roka 2013/14

Dňa 2. septembra 2013 sme otvorili nový školský rok 2013/2014. O 8.30 hod sa konala slávnostná sv. omša pod vedením Pátra Juraja Gendiara. Po skončení sv. omši sme v priestoroch školy prvý krát privítali prváčikov našej novej základnej školy. Všetkým žiakom našej školy prajeme úspešný a na vedomosti bohatý školský rok 2013/2014.

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 438x
Svetový deň mlieka (72)
Svetový deň mlieka

Dňa 25. septembra 2013 sme sa aj my, prváci základnej školy zapojili do akcie Svetový deň mlieka. Hneď ráno pred vchodom nás čakala mliečna hliadka, ktorá nám za našu mliečnu desiatu dala medaile. Počas vyučovania sme si každý vyfarbili svoju kravičku a súťažili o najväčšie fúry z mlieka. Rozhodnite sa, kto vyhral, no všetci sme ich mali veľké. Cez hodinu Prírodovedy sme sa dozvedeli kopu nových informácií, ako sa vyrába mlieko a mliečne výrobky, kde nás sprevádzala kravička, s ktorou sme si nakoniec zaspievali a aj zatancovali.

Bol to krásny Mliečny Deň ! 

Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 72
Category Viewed: 1170x
Hurá do školy! (34)
Hurá do školy!

Ani sme sa nenazdali a náš prvý školský týždeň je za nami. Zažili sme kopu zábavy a najmä dostali svoj prvý šlabikár.

Prváčikovia sa každý deň pilne učia ako ich kamaráti z vyšších tried. Pani učiteľka Mgr. Lenka Valašiková im každý deň vymýšľa stále nové a nové úlohy. Hravou formou sa deti učia základom písania , čítania, počítania.

 

Number of images in category: 34
Category Viewed: 728x
Prvá turistika (13)
Naša 1. turistika - Prvá turistika

Dňa 4. septembra 2013 sme sa vybrali na prvú turistickú vychádzku. Navštívili sme areál mestského parku Sihoť v Nitre. Našu výpravu sme si spríjemnili aj navštívením Gazdovského dvora s domácimi zvieratami, kde sme videli teliatko, somárika, ovce, kozy a kopu iných zvieratiek. Nakoniec sme prešli dreveným labyrintom a šli naspäť do školy J.

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 433x
Deň otvorených dverí 2013 (131)
Deň otvorených dverí 2013

Dňa 11. decembra 2013 sa konal Deň otvorených dverí.  Navštivili nás školkári spolu s pani učiteľkami. Naši žiaci si pre škôlkárov pripravili zaujímavý program spolu s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou.

 

Number of images in category: 131
Category Viewed: 883x
Zdravá výživa (14)
Zdravá výživa

Škola a školské povinnosti sa už riadne rozbehli a preto nesmieme zabúdať, že okrem prípravy na vyučovanie je dôležitá aj zdravá výživa.

Pre telesný a duševný rast detí je pestrá a vyvážená strava nevyhnutná. Preto sme sa s rodičmi na triednom aktíve dohodli spestriť stravu v škole o väčšie množstvo ovocia a zeleninu. Ďakujeme rodičom, ktorý sa zapojili. :)

 

Number of images in category: 14
Category Viewed: 335x
Naši malí umelci (15)
Naši malí umelci

Posúďte sami, akých umelcov máme v škole.

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 441x
Powered by Phoca Gallery
Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.