RSS
Slávnosť prvého svätého prijímania 2018 (19)
Slávnosť prvého svätého prijímania 2018
Dňa 5. mája 2018 sa v piaristickom kostole sv. Ladislava uskutočnila slávnosť 1. sv. prijímania žiakov 3. ročníka ZŠ. Hlavným celebrantom bol páter Matúš Palaj, SChP. Liturgiu obohatil organista p. Vladimír Kopec a detský zbor Kalazanček pod vedením p. uč. Eriky Komlóšiovej a triednej p. uč. Ivany Vojtekovej. Slávnosti sa zúčastnili okrem sr. Dominiky aj pani zástupkyne a p. vychovávateľka Sandra Kozárová. 
Ďakujeme pátrovi Petrovi Valachovičovi, SChP. a p. Monike Mátéovej, ktorí pripravili aparatúru, frátrovi Ľubošovi Tkáčikovi a miništrantom a všetkým, ktorí pomohli pri príprave tejto krásnej slávnosti. 

 

Number of images in category: 19
Category Viewed: 158x
Výlet na Donovaly (39)
Výlet na Donovaly

A už je to tu! Čas prázdnin a dovoleniek, výletov a oddychu. A tak sme sa aj my vybrali na školský výlet na Donovaly- Habakuky. Nebol to iba taký obyčajný výlet, ale celkom určite bol rozprávkový: viezol nás neobyčajný, možno trochu i rozprávkový poschodový autobus. V dedinke stáli drevené chalúpky, domčeky s očami, či zobákom. A nad všetky tie zvláštnosti bol v tej dedinke i obchodík, kde sa však nedalo platiť obyčajnými eurami, peniaze sme si museli zameniť za tamojšie- habakuky. A popri tých habakukovských nákupoch sme videli 3 krásne habakukovské rozprávky. A hoci sme museli otestovať i prinesené pršiplášte, pobyt v Habakukoch sa nám páčil a určite sa tam opäť niekedy vrátime.

 

Number of images in category: 39
Category Viewed: 322x
Koniec školského roka 2017/2018 (6)
Koniec školského roka 2017/2018

Dňa 29.júna sme slávnostným Te Deum ukončili školský rok 2017/2018. Pani učiteľky žiakom rozdali vysvedčenia a pochvaly za celoročnú prácu v škole.
Poďakovanie patrí všetkým rodičom, žiakom a pedagógom školy. Spoločne sme sa snažili prebiť horami vedomostí, poznatkov i dodržiavaním školského poriadku. Preto nastal čas oddychu od školských povinností.

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 39x
Deň matiek (11)
Deň matiek

V tomto školskom roku sme Deň matiek slávili 17. mája. Pani učiteľky so svojimi žiakmi pripravili bohatý program slávnostnej akadémie, plný básní, piesní, scénok, pekných myšlienok, recitačných vystúpení i veselého tanca. Uvili sme z nich pre naše mamičky, krstné mamy i staré mamy nádhernú kytičku, ktorá bola poďakovaním za ich starostlivosť a nezištnú lásku, presne takú, akú sú matky ochotné dávať svojim deťom. Akadémia sa konala v priestoroch školskej telocvične. Darček, ktorý žiaci s láskou vyrobili v ŠKD s pani vychovávateľkami, bol milou bodkou za kultúrnym programom.

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 43x
Škola v prírode (34)
Škola v prírode

V týždni od 20. do 25. mája sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili Školy v prírode v penzióne Slniečko na Duchonke. Vymenili školské lavice za krásnu prírodu. Program bol bohatý – športové súťaže, turistika, kúpanie, opekačka, skákací hrad, vedomostné kvízy, pestrý animačný program a samozrejme aj trošku učenia. Nezabudnuteľný zážitok bola svätá omša pri jazere, ktorú nám odslúžil páter Matúš. Žiaci sa vrátili domov šťastní, oddýchnutí a plní zážitkov.

 

Number of images in category: 34
Category Viewed: 93x
Varenie v 4. A (24)
Varenie v 4. A

Na hodine pracovného vyučovania žiaci 4.A pripravovali jednoduché jedlá. Po hygienickej úprave pracovného prostredia sa začalo na stole malé „čarovanie“. Na stole sa objavila plná ovocná misa, jednohubky, zeleninový šalát, tiramisu, piškótová torta a citronáda. Rovnako dôležité ako príprava jedál je aj prestieranie a stolovanie. Žiaci doplnili stôl kamienkami, kyticou a dekoráciou.  Na záver si celá trieda na všetkých dobrotách pochutila.

 

Number of images in category: 24
Category Viewed: 96x
Divadelné predstavenia (25)
Divadelné predstavenia

Fotografie z dvoch divadelných predstavení, ktoré v poslednom období absolvovali žiaci našej Základnej školy. 

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 172x
Dopravné ihrisko (33)
Dopravné ihrisko

Aj v tomto školskom roku žiaci 2.A, 3.A a 4.A navštívili dopravné ihrisko. V
spolupráci s Mestskou políciou v Nitre sme si opäť mohli overiť svoje teoretické vedomosti
a praktické zručnosti v oblasti dopravnej výchovy.

 

Number of images in category: 33
Category Viewed: 166x
Medzinárodný deň detí (41)
Medzinárodný deň detí

Deň, keď majú sviatok všetky deti, nám prišli spríjemniť žiaci SOŠ gastronómie
a služieb v Nitre s p. profesorkou Mgr. Ballovou. Zažili sme zábavné dopoludnie plné súťaží,
zdolávania prekážok a hlavne zábavy. Každý si odniesol sladkú odmenu, za ktorú ďakujeme
rodine Matušicovej.

 

Number of images in category: 41
Category Viewed: 99x
Milión detí sa modlí ruženec 2017 (7)
Milión detí sa modlí ruženec 2017

18. októbra 2017 sa naša škola opäť zapojila do celosvetovej akcie Milión detí sa modlí ruženec. V tomto dni sa deti a všetci zaangažovaní modlili za mier vo svete. Tento rok sa niesol v duchu 100. výročia zjavení Kráľovnej ruženca vo Fatime. Počas 3. vyučovacej hodiny sme sa všetci pomodlili jeden desiatok sv. ruženca.

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 281x
Slávik Slovenska 2018 (32)
Slávik Slovenska 2018

Dňa 23. apríla 2018 sa v priestoroch našej základnej školy konalo školské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Do školského kola sa zapojilo veľa šikovných spevákov. Porota musela spomedzi 18 talentov vybrať víťazov, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole. Pripravené deti si s radosťou odspievali obľúbenú pieseň a za odmenu dostali potlesk publika.

 

Number of images in category: 32
Category Viewed: 159x
Deň svätých v škole 2017 (50)
Deň svätých v škole 2017

2. novembra 2017 sa v našej škole prvýkrát uskutočnila akcia „Deň svätých v škole“, ktorú prezentovali žiaci 5. ročníka ZŠ. Počas vyučovania boli žiaci prezlečení za svätých. Cez jednu z vyučovacích hodín sa naši „svätí“ vybrali do tried ZŠ a tam sa mladším spolužiakom predstavili a priblížili im životopisy jednotlivých svätých. Neskôr navštívili a pozdravili aj pani riaditeľku a pani zástupkyne.

 

Number of images in category: 50
Category Viewed: 333x
Zumba maratón (10)
Zumba maratón

26.1. 2018 sa v telocvični našej školy konal Zumba maratón, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci základnej školy a nižšieho gymnázia. Našou zumba ištruktorkou bola Kristína Olejárová. Všetci sme sa do cvičenia aktívne zapojili. Tešíme sa, že si to o rok opäť zopakujeme. 

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 150x
DOD2018 (12)
DOD2018
Number of images in category: 12
Category Viewed: 148x
Karneval 2018 (16)
Karneval 2018

V pondelok 12.februára sa v našej školskej telocvični konal fašiangový karneval. V čase od 9.00 do 11.30 sa nám predstavilo množstvo krásnych masiek : princezné, čarodejnice, kuchári, športovci, kostry, zvieratká...​
Aktívne sa zapojili aj do veselých súťaží – tanec s balónmi, princ obúva princezné, stoličkový tanec, hod na cieľ a pod. Ďakujeme všetkým maskám (a ich rodičom) za svedomitú prípravu na karneval. Tešíme sa na nové masky opäť o rok.

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 194x
Slávnostný zápis 2018 (45)
Slávnostný zápis 2018

V dňoch 5. a 6. apríla 2018 sa konal slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2018/2019. Tešíme sa na nových kamarátov.

 

Number of images in category: 45
Category Viewed: 279x
Divadelné predstavenie 2018 (15)
Divadelné predstavenie 2018

„Baroková crazy komédia pre ľudí od 3 do 100 rokov na motívy svetoznámych príbehov Hansa Christiana Andresena - Cisárove nové šaty, Dievčatko so zápalkami, Snehovej kráľovnej a tete Božene.“ Famózne predstavenie v podaní hercov Nového divadla, ktoré režíroval Šimon Spišák, mali možnosť vidieť žiaci základnej školy v Dome Matice slovenskej v Nitre.

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 99x
Projekt Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov (18)
Projekt Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

Počas mesiaca október sme sa zapojili do 8. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Projekt pre základné školy a osemročné gymnáziá vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017.

Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenou záložiek školy nadväzujú spoluprácu, kontakty a poznávajú život žiakov v iných školách.
Tento rok, na základe podanej prihlášky, nám bola pridelená partnerská Základná škola s materskou školou J.A. Komenského v Lednici. Pred pár dňami sme dostali balík, ktorý obsahoval záložky rôznych tvarov, veľkostí a motívov. Záložky sa nám páčili a boli rozdané žiakom.
Niečo o družobnej škole si môžete pozrieť na ich webovej stránke https://zssmslednica.edupage.org 
Do projektu sa zapojili žiaci 2.A, 3.A a 4.A. Počas októbra na vyučovacích hodinách usilovne pracovali a spolu s pani učiteľkami vyrábali záložky.

 

Number of images in category: 18
Category Viewed: 171x
Sviečka za nenarodené deti 2017 (16)
Sviečka za nenarodené deti 2017

V týchto dňoch, keď si spomíname na našich zosnulých, sme si pripomenuli i našich najmenších zomrelých - nenarodené deti. 
S Mgr. Vierkou Čanigovou z Centra pre rodinu sme sa zamysleli nad tým, akým darom sme my pre našich rodičov, zaspievali sme si pesničky a pripomenuli si lásku nášho dobrého Boha k nám, i všetkým detičkám, ktoré sú ešte pod srdcom svojej mamy. Dieťa je dar od Boha a my chceme prosiť, aby sa z tejto pravdy tešili všetky budúce mamičky.

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 158x
Jarné aranžovanie 2018 (27)
Jarné aranžovanie 2018

Žiaci 4.ročníka na hodine pracovného vyučovania preukázali svoju zručnosť a fantáziu pri jarnom aranžovaní. Zhotovili krásne jarné a veľkonočné dekorácie. Výstavka zožala úspech, je dôkazom šikovnosti našich žiakov.

 

Number of images in category: 27
Category Viewed: 178x
KALAZANČEK 2017/2018 (13)
KALAZANČEK 2017/2018

Aj v školskom roku 2017/2018 si žiaci mohli vybrať spevácky a gitarový krúžok. Stretávame sa každý pondelok po vyučovaní, vytvárame jedno spoločenstvo, ktoré spája láska k spevu, k hudbe a k nášmu Pánovi.

„Sv. Cecília a sv. Dávid, patróni spevákov a hudobníkov, orodujte za nás.“

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 238x
Hviezdoslavov kubín 2018 (19)
Hviezdoslavov kubín 2018

Dňa 5. 2.2018 sa na 1. stupni ZŠ uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa jej 14 recitátorov. Porota udelila v kategórii próza  3. miesto Lei Martonkovej, žiačke 2. ročníka, 2. miesto získal Matúš Dömöš, žiak 4. ročníka. Krásne 1. miesto s postupom do obvodného kola získal žiak 2. ročníka Adam Ondrík. V kategórii poézia 3. miesto získala Sára Cabáneková, žiačka 3. ročníka, 2. miesto získal Tomáš Gábik, žiak 2. ročníka a 1. miesto s postupom do obvodného kola porota udelila žiačke štvrtého ročníka Alexandre Vilinovej. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodnom kole súťaže.

 

Number of images in category: 19
Category Viewed: 181x
Klokanko 2018 (11)
Klokanko 2018

Dňa 19.3.2018 sa žiaci ZŠ zapojili do medzinárodnej súťaže – Matematický klokan. V kategórii Klokanko 2 súťažilo 12 žiakov z 2.A, v kategórii Klokanko 3 súťažilo 9 žiakov z 3.A a 4 žiaci zo 4.A riešili úlohy v kategórii Klokanko 4.

Súťažné úlohy sú hravé, zaujímavé a podporujú logické myslenie. Deti čaká pekný diplom a milý darček. Najúspešnejších čakajú ďalšie ceny.

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 169x
Prváci v knižnici 2018 (20)
Prváci v knižnici 2018

Dňa 13. 3. žiaci prvého ročníka navštívili Krajskú knižnicu Karola Kmeťka v Nitre, kde vládlo kráľovstvo rozprávok s princeznou Písmenočkou. Každý žiak chcel princeznú zachrániť, no musel splniť podmienky a jednou z nich bolo aj rytierstvo. A tak pani knihovníčka neváhala, vytasila meč a...deti pasovala na rytierov - čitateľov. Každý žiak dostal čitateľský preukaz, čím sa stal platným členom knižnice. 

 

Number of images in category: 20
Category Viewed: 120x
Didaktické hry 2017 (30)
Didaktické hry 2017

Na začiatku školského roka už tradične organizujeme DIDAKTICKÉ HRY pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Tento rok nám opäť počasie prialo a preto sme mali krásne zážitky. Prvá hodina patrila teórii – zdravotnej príprave, dopravným situáciám, ochrane prírody a ochrane zdravia. Nasledovala turistika do parku a praktické pozorovania v teréne.

 

Number of images in category: 30
Category Viewed: 355x
Prvý deň v škole 2017 (53)
Prvý deň v škole 2017

Dňa 4. septembra 2017 sme v laviciach našej ZŠ privítali aj našich nováčikov - prváčikov, ktorým zo srdca prajeme veľa úspechov v učení, radosť z nových vedomostí i z nových kamarátov.

 

Number of images in category: 53
Category Viewed: 492x
Zveropark 2017 (92)
Zveropark 2017

V pondelok 26. júna 2017 sme boli na školskom výlete vo Zveroparku v Revištskom Podzámčí. Videli sme mnoho našich aj cudzokrajných zvierat, niektoré sme si mohli v hladkacom kútiku aj pohladkať. Slečna animátorka nám porozprávala o zvieratkách z hospodárskeho dvora, o ich chove aj úžitku. Na záver sme si ešte nakúpili zopár sladkostí a suvenírov. Výlet sa nám veľmi páčil, už sa tešíme na ďalšie zaujímavé zážitky zas o rok.

 

Number of images in category: 92
Category Viewed: 741x
Pátranie po hradnom poklade 2017 (88)
Pátranie po hradnom poklade 2017

V tomto školskom rok 2016/2017 nás čakala posledná výzva – objaviť poklad Nitry. Po stopách histórie sme sa „túlali“ mestom. Okrem úžasného zážitku sme si odniesli veľký kopec vedomostí o histórii našej Nitry.

 

Number of images in category: 88
Category Viewed: 632x
Dopravná výchova 2017 (64)
Dopravná výchova 2017

Prierezovú tému : Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke žiaci ZŠ realizujú prostredníctvom samostatných projektov, v spolupráci s Mestskou políciou v Nitre. Aj v tomto školskom roku  žiaci 2.A, 3.A a 4.A navštívili dopravné ihrisko, kde si po hodine teórie všetky zručnosti overili aj v praxi.

 

Number of images in category: 64
Category Viewed: 486x
Noc hudby 2017 (35)
Noc hudby 2017

Dňa 16. júna 2017 sa naša ZŠ zapojila do projektu Noc hudby. Hlavným cieľom iniciátorov je, aby sa počas jedného dňa, hudba všetkých žánrov a v rôznych podobách či interpretáciách, dostala aj do Nitry, a aby znela nielen v klasických koncertných či divadelných sálach, ale tiež na netradičných miestach spojených či už s históriu nášho mesta alebo s jeho každodenným životom, ako napr. škola, ulica, kaviarne, MHD, stanica a pod. Do našej školy spev priniesol spevák Rudy Bujna /Zmes akostí/.

 

Number of images in category: 35
Category Viewed: 395x
Zážitková prírodoveda 2017 (45)
Zážitková prírodoveda 2017

Plazy, obojživelníky, cicavce, stavovce...a mnoho iných odborných slov sa nachádza v prírodovede pre 3. ročník. Aby učenie nebolo len o učebnici, na hodiny prírodovedy sme si pozvali našich domácich miláčikov...:-). Niet nad názornú ukážku.

 

Number of images in category: 45
Category Viewed: 460x
Vedet 2017 (87)
Vedet 2017

My žiaci ZŠ „my sa máme“. Deň detí sme oslavovali dva dni. 1.6. vo viváriu SPU a 2.6. na UKF. Odborníci z rôznych katedier Fakulty prírodných vied UKF si pre deti pripravili zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí, ktoré sú prispôsobené deťom daného veku. Deti sa na pár hodín stali vedcami v oblasti fyziky, matematiky, biológie, geografie, ale aj ekológie, a tento rok si vyskúšajú aj aké je to byť záchranármi. Odnášali si diplomy, množstvo pekných cien ale hlavne nové vedomosti z vedy.

 

Number of images in category: 87
Category Viewed: 858x
KALAZANČEK 2017 (23)
KALAZANČEK 2017

Po celoročnej práci v speváckom zbore prišlo záverečné vyhodnotenie. Deti získavali nálepky za účasť na krúžku a vystúpeniach. Oplatilo sa, krásne ceny vyvolali na tvárach úsmev a spokojnosť.... :-).

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 425x
Botanická záhrada 2017 (33)
Botanická záhrada 2017

MDD sme oslávili prechádzkou po Botanickej záhrade SPU. Prezreli sme si domáce i exotické rastliny a krásne upravený park. Súčasťou záhrady je Univerzitné vivárium s tropickými hadmi , jaštermi, najväčší úspech mala 50 ročná korytnačka Vinco , ktorá sa s nami poprechádzala po parku. V MINI- ZOO sme si pozreli muflóny, daniele, kozy kamerunské a niekoľko druhov vtákov. Záver patril rozhovoru pre TV Central, čiže budeme aj „mediálne hviezdy“... :-).

 

Number of images in category: 33
Category Viewed: 404x
Škola v prírode VERNÁR 2017 (39)
Škola v prírode VERNÁR 2017

V dňoch 22. - 26. mája 2017 sme sa so žiakmi 3. a 4. ročníka zúčastnili ŠKOLY V  PRÍRODE v lone krásnej prírody Slovenského raja.
Ranné rozcvičky, doobedné vyučovanie, poobedný program s animátormi, táborák, diskotéka, vychádzky do prírody sa postarali o naše krásne nezabudnuteľné zážitky. V každodennej sv. omši sme mysleli i na našich drahých rodičov a blízkych.
Ďakujeme Pánu Bohu za krásnu prírodu, ktorú nám dal, za týždeň nádherných zážitkov i za šťastný návrat domov.

 

Number of images in category: 39
Category Viewed: 421x
Čítajte s nami 2016-2017 (11)
Čítajte s nami 2016-2017

Aj tento rok sa naša škola zapojila do čitateľskej súťaže Čítajte s nami. Od novembra 2016 do mája 2017 prebiehal 17. ročník súťaže . Organizátorom bola KRAJSKÁ KNIŽNICA KAROLA KMEŤKA V NITRE a z našej školy sa zapojili žiaci 2.A , 3. A a 4.A. V súťaži sa hodnotila interpretácia obsahu prečítanej knižky, triedny čitateľský zápisník, aktivita žiakov a zaujímavý projekt o slovenských spisovateľoch.

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 224x
Olympijské hry 2017 (118)
Olympijské hry 2017

Ako sa hovorí – do tretice všetko dobré, tak dobre dopadlo aj tretie stretnutie so študentmi zo SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre. V ich študijnom odbore sa nachádza predmet: Animácie a to, čo sa počas neho s pani prof. Mgr. Andreou Ballovou naučili, nám prišli predviesť. Školský dvor sa ozýval hudbou, smiechom, zábavou a súťažným zápolením...:-).

 

Number of images in category: 118
Category Viewed: 760x
Tvorivé výtvarné dielne v Nitrianskej galéri 2017 (13)
Tvorivé výtvarné dielne v Nitrianskej galéri 2017

V stredu 24. mája 2017 sa žiaci 1. a 3. ročníka zúčastnili tvorivých výtvarných dielní v Nitrianskej galérii. Pod vedením galerijnej pedagogičky Mgr. Eleny Tarábkovej si prezreli výstavu obrazov Adama Šakového, vyskúšali si kreslenie fixkou do atramentového podkladu a následne svoje obrázky zhmotnili pri práci s hlinou vo výtvarnom ateliéri. Kto z nás bude výtvarný umelec?:-)

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 236x
Prvé sv. prijímanie 2017 (17)
Prvé sv. prijímanie 2017

V sobotu 6. mája 2017 o 10.00 hod. sa v Piaristickom kostole sv. Ladislava uskutočnila  milá slávnosť prvého sv. prijímania našich tretiakov Piaristickej základnej školy sv. Jozefa Kalazanského. Slávnostnú sv. omšu celebroval páter Juraj Gendiar a páter Alojz Orlický.

Sv. omšu svojím spevom skrášlili piesne Kalazančeka pod vedením p. učiteľky Eriky Komlóšiovej, ktorá je súčasne aj triednou p. učiteľkou našich tretiakov a p. učiteľky Ivanky Vojtekovej a tóny organu a spev stálych častí pána organistu. Slávnosti sa zúčastnili aj pani zástupkyne a pani učiteľky z iných tried.

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 321x
DEŇ MATIEK 2017 (67)
DEŇ MATIEK 2017

Mama, mamka, mamička, maminka, mamulienka a ešte rôznymi ďalšími spôsobmi povedané to najkrajšie slovo na svete sa 18. mája 2017 obmieňalo v básničkách, pesničkách a scénkach na akadémii ku Dňu matiek, ktorú pripravili p. učiteľky s deťmi zo Základnej školy.
   Po úvodnom privítaní a modlitbe už nasledovali básničky a pesničky, scénky a tance. Deti z nich uvili svojim mamám pri príležitosti ich sviatku nádhernú kytičku, ktorá bola poďakovaním za ich starostlivosť a nezištnú lásku, presne takú, akú sú matky ochotné dávať svojim deťom. Darček, ktorý s láskou vyrobili v ŠKD s pani vychovávateľkami, bol milou bodkou za kultúrnym programom.

 

Number of images in category: 67
Category Viewed: 694x
Song 2017 (8)
Song 2017

17. mája 2017 sa konala okresná súťaž v speve piesní v anglickom jazyku Song 2017.
V početnej konkurencii naši štvrtáci Martina Kollárová, Ema Tinesová, Ondrej Spišák a Lucia Valkounová obsadili 2. miesto. Na súťaži sa predstavili dvojhlasnou interpretáciou piesne When the Saints go marching in. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 270x
Plavecký kurz 2017 (34)
Plavecký kurz 2017

V dňoch 9. – 12. mája žiaci 3.A absolvovali plavecký kurz pre začiatočníkov. Pod vedením skúsených trénerov - uja Romana a tety Danky Hrnčárových si žiaci rozvíjali a upevňovali schopnosti vo vode. Začali postupne od najzákladnejších krokov - vstupu do vody, ponorenia, učenie správneho plaveckého dýchania, postupné vznášanie na vode, splývanie, práca s nohami a pažami... V posledný deň žiaci zvládli základné plavecké štýly – kraul a znak. Domov si odnášali „mokré vysvedčenie" a dobrý pocit z pekného týždňa.

 

Number of images in category: 34
Category Viewed: 359x
Slávik Slovenska 2017 (21)
Slávik Slovenska 2017

20. apríla 2017 sa v našej základnej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2017. Zúčastnilo sa ho 16 súťažiacich.  Súťažili v dvoch kategóriách: 1. kategória – žiaci 1.- 3. ročníka a 2. kategória – žiaci 4.ročníka.

1. kategória:

 1. miesto – Lenka Matejová (3.A)
 2. miesto – Eleonóra Jacková (2.A) a Lea Martonková (1.A)slavik slovenska l
 3. miesto – Matúš Krajči (1.A) a Maxim Anton Čaja (1.A)

2. kategória:

 1. miesto – Martina Kollárová
 2. miesto – Ema Tinesová

Víťazky oboch kategórii postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v máji 2017 v CVČ Domino. Blahoželáme!

 

Number of images in category: 21
Category Viewed: 352x
Zápis prváčikov 2017 (28)
Zápis prváčikov 2017

V dňoch 4. a 5. apríla 2017 prebehol zápis prváčikov na školský rok 2017/2018.

 

Number of images in category: 28
Category Viewed: 369x
Hviezdoslavov Kubín obvodné kolo 2017 (15)
Hviezdoslavov Kubín obvodné kolo 2017

Dňa 16. marca 2017 sa v KOS v Nitre konalo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu spojenú školu reprezentovali víťazi školského kola: v 1.kategórii Alexandra Vilinová a Artur Bilic /3.A ZŠ/. V 2. kategórii Jazmína Kutaková /prima A/, Sofia Bieliková /sekunda A/ a v 3. kategórii Natália Kunová / kvarta A/. Artur Bilic  v silnej konkurencii získal krásne 3. miesto a Natália Kunová 2. miesto s postupom do okresného kola. Blahoželáme. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 297x
Týždeň slovenských knižníc 2017 (12)
Týždeň slovenských knižníc 2017

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, v rámci Týždňa slovenských knižníc 2017, organizovala dňa 15. marca 2017 autorskú besedu so spisovateľkou Zuzanou Boďovou. Žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa v príjemnom prostredí knižnice  zoznámili s tvorbou tejto spisovateľky. Pani Zuzana Boďová prezradila žiakom, čo ju inšpirovalo k napísaniu jej  najznámejších kníh Štiavnickí permoníci, Rozprávky do chrumkava prepečené či Bojazlivé strašidielko. Jej príbehy sú vtipné, hravé, ale i poučné. Žiakov zaujímalo aj to, aké nové knihy pripravuje pre deti a načo sa môžu tešiť z jej tvorby.

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 222x
Pasovanie za rytierov knižnice (24)
Pasovanie za rytierov knižnice

10. marca 2017 sme my, prváci, navštívili Krajskú knižnicu Karola Kmeťku. Keďže už ovládame takmer všetky písmená, boli sme sa slávnostne zapísať na detskom oddelení. Pani knihovníčky nás  pasovali za rytierov v kráľovstve kníh. Zložili sme sľub, že budeme knižnicu pravidelne navštevovať a knihy nielen čítať, ale sa o ne aj starať. Teta knihovníčka nám porozprávala, ako knihy vznikajú a prečítala nám dobrodružnú rozprávku Calvin nevie lietať. Nakoniec sme sa mohli rozpŕchnuť medzi police plné kníh a vybrať si knihy, každý podľa svojich záľub. Pracovníčky knižnice nám túto pôžičku zaevidovali do našich novučičkých čitateľských preukazov.

 

Number of images in category: 24
Category Viewed: 322x
Stretnutie so spisovateľkou v 3.A 2017 (25)
Stretnutie so spisovateľkou v 3.A 2017

Dňa 17. februára 2017 sme k nám, do 3.A triedy, pozvali starú mamu našej spolužiačky Peťky. Pýtate sa prečo? Pretože jej stará mama je pani spisovateľka. Prichystali sme triedu, pripravili malé občerstvenie, zabalili darčeky a netrpezlivo čakali na návštevu. Pani Drahomíra Pechočiaková prišla s úsmevom na tvári a beseda mohla začať. Započúvali sme sa do pútavého rozprávania a spomínania na detstvo spisovateľky, na jej zážitky pri písaní, zaplavili sme ju množstvom otázok,... Predstavila nám svoju novú knihu Bosy, ktorá ešte nie je v kníhkupectvách,  samozrejme nechýbala autogramiáda s venovaniami a spoločné foto :).

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 312x
Lomidrevo 2017 (19)
Lomidrevo 2017

Ako sa Lomidrevo stal kráľom? Vy to ešte neviete? My už áno! V piatok 10. februára 2017 sme prišli do školy bez učebníc a zošitov a putovali sme za rozprávkou do nášho hlavného mesta Bratislavy, aby sme tam stretli Lomidreva, jeho kamarátov Valivrcha a Miesiželeza a tiež, aby sme videli ako odvážny Lomidrevo zabije troch drakov a oslobodí tri princezné. Krásny príbeh o odvahe, priateľstve a láske nás všetkých potešil a povzbudil.

 

Number of images in category: 19
Category Viewed: 279x
Karneval 2017 (260)
Karneval 2017

Myška, ježko, zajko milý
tancovali veselo.
Podišiel k ním vĺčik sivý,
čosi sa mu zachcelo...

Nie však mäsko, žiadne bitky,
dobrú on mal náladu.
Okúsiť chcel pre zážitky
atmosféru parádnu.

Zvieratká sa zabávali,
každý z nich sa schuti smial.
Kým nevyšiel mesiac malý
trval skvelý karneval.
(Jana Barillová)

 

Number of images in category: 260
Category Viewed: 1539x
Valentínky 2017 (25)
Valentínky 2017

Maminky a tatinkovia, prajeme krásny zaláskovaný deň. :)

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 360x
Tvorivé popoludnie 2017 (37)
Tvorivé popoludnie 2017

V Školskom klube detí sa nielen hráme a bláznime, ale aj vyrábame rôzne pekné zvieratká. Naposledy sme vyrobili krásne rybky. Najskôr sme si mysleli, že budeme piecť muffiny, ale košíčky na pečenie sa dajú využiť aj inak. : D Pozrite sa sami.

 

Number of images in category: 37
Category Viewed: 330x
Tréning motoriky 2017 (13)
Tréning motoriky 2017

Poobede v Školskom klube detí vždy niečo vytvoríme. Tentokrát sme s pani vychovávateľkou trénovali šikovnosť našich rúk. Vytvorili sme veľa skladačiek, robotov či lôpt a na naše výtvory sme naozaj hrdí.

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 237x
Snehová nádielka 2017 (34)
Snehová nádielka 2017

Snehová nádielka nás tento rok véééééééééľmi potešila. Vonku sme sa poriadne vyšantili, postavili snehuliakov a bojové barikády.

 

Number of images in category: 34
Category Viewed: 356x
Hviezdoslavov Kubín 2017 školské kolo (45)
Hviezdoslavov Kubín 2017 školské kolo

Dňa 27. januára 2017 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v I. kategórii /roč. 2. - 4./

Výsledky:

Poézia: 1. miesto – Alexandra Vilinová / 3.A/  

             2. miesto – Gabriel Trubíni / 2.A/

             3. miesto – Lina Ballová / 4.A/

Próza:   1. miesto – Artur Bilic / 3.A/

             2. miesto – Maximilián Ballay / 2.A/

             3. miesto – Dárius Lubina / 3.A/

Všetkým srdečne blahoželáme!

Víťazi nás budú reprezentovať v obvodnom kole.

 

 

Number of images in category: 45
Category Viewed: 421x
Šaliansky Maťko 2016 (31)
Šaliansky Maťko 2016

Tak ako po minulé roky i tentoraz sme sa stretli v školskom kole recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Súťažiacich prišla povzbudiť  i naša pani riaditeľka, ktorá tiež odovzdala ceny víťazom. Do okresného kola za I. kategóriu postupuje Alexandra Vilinová, žiačka 3. ročníka, 2. miesto získal Gabriel Trubíni, žiak 2. ročníka a na 3. mieste sa umiestnil Artur Bilic, žiak 3. ročníka.
Za 2. kategóriu 1. miesto získal Ondrej Spišák, na 2. mieste skončila Ema Tinesová a na 3. mieste sa umiestnila Martina Kollárová. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Number of images in category: 31
Category Viewed: 369x
Vianočná besiedka 2016 (100)
Vianočná besiedka 2016

Dňa 21. decembra 2016 sa našou školou niesla tajomná atmosféra. Blížiace sa Vianoce cítiť na každom kroku a aj v našej škole rozvoniavali medovníčky, ligotali sa stromčeky a žiaci usilovne nacvičovali program na vianočnú besiedku. Spolupráca  pani učiteliek, rodičov a   školského klubu priniesla želané ovocie v podobe krásneho a precíteného programu plného vianočných piesní, tancov či scénok v podaní žiakov prvých štyroch ročníkov.
Ďakujeme za účasť na našom predstavení a želáme všetkým krásne a požehnané vianočné sviatky!

 

Number of images in category: 100
Category Viewed: 666x
Medovníčkovanie, alebo ako sme triedu premenili na kuchyňu 2016 (20)
Medovníčkovanie, alebo ako sme triedu premenili na kuchyňu 2016

Dňa 13. decembra 2016 sa vyučovanie na 1. stupni ZŠ zmenilo na zaujímavé a tvorivé animačné dopoludnie. Navštívili nás študenti zo SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre. V ich študijnom odbore sa nachádza predmet: Animácie a to, čo sa počas neho s pani prof. Mgr. Andreou Ballovou naučili, si prišli vyskúšať s nami (poslušnými detičkami). Takže sme vyrábali vianočný stromček, premenili sme sa na „Lucie“ a povymetali s vlastnoručne vyrobeným pierkom všetky kúty, zatancovali sme si „čoko-tanec“ a stoličkový tanec :).

 

Number of images in category: 20
Category Viewed: 223x
Hvezdáreň Hlohovec 2016 (15)
Hvezdáreň Hlohovec 2016

Dňa 9. decembra 2016 sme so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka ZŠ navštívili Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Spolu s Kamilkou sme putovali vesmírom, spoznávali súhvezdia severnej oblohy, počúvali sme o slnečnej sústave a pohyboch Zeme. Všetky tieto informácie boli tak fascinujúce, že sme naozaj počúvali so zatajeným dychom. Do školy sme sa vrátili plní krásnych zážitkov a obdivu nad dielom nášho Boha - Stvoriteľa vesmíru.

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 213x
Animačné dopoludnie 2016 (70)
Animačné dopoludnie 2016

Dňa 13. decembra 2016 sa vyučovanie na 1. stupni ZŠ zmenilo na zaujímavé a tvorivé animačné dopoludnie. Navštívili nás študenti zo SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre. V ich študijnom odbore sa nachádza predmet: Animácie a to, čo sa počas neho s pani prof. Mgr. Andreou Ballovou naučili, si prišli vyskúšať s nami (poslušnými detičkami). Takže sme vyrábali vianočný stromček, premenili sme sa na „Lucie“ a povymetali s vlastnoručne vyrobeným pierkom všetky kúty, zatancovali sme si „čoko-tanec“ a stoličkový tanec :).

 

Number of images in category: 70
Category Viewed: 474x
Navštívil nás sv. Mikuláš 2016 (17)
Navštívil nás sv. Mikuláš 2016

Tak ako každý rok 6. decembra 2016 navštívil našich žiakov sv. Mikuláš v sprievode anjelov a čerta.

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 239x
Pytagoriáda 2016 (14)
Pytagoriáda 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 38. ročník postupovej matematickej súťaže Pytagoriáda. Dňa 7. decembra 2016 si žiaci, ktorí  majú aspoň trochu radi matematiku, zmerali svoje matematické schopnosti a rýchlosť počítania. Súťažili v kategórii P3 – 3. ročník ZŠ a v kategórii P4 – 4. ročník ZŠ. Riešili vo svojich kategóriách počas 60 minút – viac či menej úspešne – pätnásť matematických príkladov. Úspešní boli tí, ktorí mali aspoň 10 správnych výsledkov a im sa pripočítali aj body za ušetrený čas.

 

Number of images in category: 14
Category Viewed: 232x
Keramické dielne 2016 (8)
Keramické dielne 2016

Dňa 1. decembra 2016 sa žiaci 4. ročníka ZŠ zúčastnili adventných tvorivých keramických dielní v Cirkevnom centre voľného času v Nitre na Klokočine. Za pomoci skúsenej výtvarníčky Mgr. Silvie Šabíkovej sme si vytvorili krásnych anjelov. Práca nás veľmi tešila, hoci sme občas potrebovali poriadnu dávku trpezlivosti. Naša námaha však stála za to. Veríme, že anjelici potešia tých, ktorým sú určení.

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 324x
Ustavičná modlitba 2016 (6)
Ustavičná modlitba 2016

Od septembra 2016 sa aj naši najmladší žiaci 1. ročníka pridali k tradícii ustavičnej modlitby v našej školskej kaplnke. Podľa rozpisu s inými ročníkmi ZŠ sa aj oni modlia za našu školu, svoje rodiny a rôzne aktuálne úmysly.

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 193x
Projekt Kozmix (24)
Projekt Kozmix

Naša základná škola sa zapojila do projektu Moja prvá škola. Prostredníctvom vzdelávacieho portálu KOZMIX vstupujeme do sveta digitálneho vzdelávania pre žiakov 1. stupňa základnej školy. Je jednoducho prístupný z počítača, tabletu či zo smartfónu. Žiaci od septembra do marca dostávajú úlohy na http://www.kozmix.sk/. Okrem vzdelávania majú možnosť súťažiť o zaujímavé ceny /telefóny, tablety, lietanie s Hurricane Factory, výlet do Familyparku a viac ako 100 ďalších cien/.

Kozmix je vesmírny cestovateľ, ktorý havaroval na planéte Zem. Je to veselý a milý mimozemšťan, ktorý sa nestačí čudovať nad tým, ako to funguje na Zemi. Na jeho planéte je totiž všetko inak. Čo všetko musíme Kozmixa naučiť?  Pomáhajú nám pri tom naši priatelia: Hedka, Beatboy, Selfi, Ďuri, Loka, Klaudy a Wander.

 

Number of images in category: 24
Category Viewed: 402x
10. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor 2016 (15)
10. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor 2016

Na našej škole sa v dňoch 7.  - 11. novembra 2016 konal 10. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Z našej školy sa vo všetkých kategóriách zapojilo spolu 152 žiakov základnej školy a gymnázia. 

kategória Bobrík:

 • Daniel Dukát, štvrtá ZŠ – 92,00 bodov, 99. percentil
 • Ondrej Spišák, štvrtá ZŠ – 88,00 bodov, 99. percentil

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 185x
Objavovanie tajomstiev Slnečnej sústavy 2016 (12)
Objavovanie tajomstiev Slnečnej sústavy 2016

Katedra fyziky FPV UKF v Nitre, v rámci týždňa vedy a techniky, v spolupráci s občianskym združením VIAC AKO UČENIE organizovala dňa 10. novembra 2016 popularizačnú prednášku s názvom Objavovanie tajomstiev Slnečnej sústavy. Prednášajúci, RNDr. Jozef Kováč, PhD., riaditeľ Tekovskej hvezdárne v Leviciach, pútavou formou žiakom priblížil tajomstvá planét a vesmíru.

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 225x
Darček pre Pannu Máriu 2016 (19)
Darček pre Pannu Máriu 2016

V októbri 2016 sme mali ďalšiu milú akciu: tretí ročník v súťaži o najkrajšie a originálne ručne vyrobený ruženec. Do tejto akcie sa najaktívnejšie zapojili naši najmladší žiaci ZŠ. Počas celého mesiaca mohli deti vyrábať a priniesť do školy svoj vlastnoručne vyrobený ruženec. Štvrtok 27. októbra 2016 pani riaditeľka, triedne pani učiteľky a  sr. Dominika vyhodnotili všetky ružence  a výhercov odmenili. Bola to ťažká úloha, pretože všetky ružence boli krásne. S výhercami prvých, druhých a tretích miest boli odmenené tiež všetky deti, ktoré sa zapojili do tejto súťaže. Ružence, visiace na nástenke pri šk. kaplnke môžu teraz do polovice novembra všetci obdivovať. Ďakujem všetkým rodičom, starým rodičom a súrodencom našich žiakov, že im pomohli s výrobou „darčeka pre Pannu Máriu“

    Sr. Dominika Szeghyová

 

Number of images in category: 19
Category Viewed: 257x
Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame (25)
Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili, k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2016,  7. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá: Záložka do knihy spojuje školy - Čítam, čítaš, čítame.

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) bol vyhlásený pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day) v roku 2008. James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), vyhlásil, že si školskí knihovníci môžu zvoliť jeden deň, týždeň alebo dokonca celý mesiac október, ktorý by venovali oslavám školských knižníc.

Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenou záložiek školy nadväzujú spoluprácu, kontakty a poznávajú život žiakov v iných školách.

 Tento rok, na základe podanej prihlášky, nám bola pridelená partnerská Základná škola s materskou školou Skalité - Kudlov č. 781. Pred pár dňami sme dostali balík, ktorý obsahoval záložky rôznych tvarov, veľkostí a motívov. Záložky sa nám páčili a boli rozdané žiakom školy.

Niečo o družobnej škole si môžete pozrieť na ich webovej stránke: https://zskskalite.edupage.org/

Do projektu sa zapojili žiaci 2.A, 3.A a 4.A.  Počas októbra na vyučovacích hodinách usilovne pracovali a spolu s pani učiteľkami, vyrábali záložky.

 Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 320x
Týždeň zdravej výživy 2016 (43)
Týždeň zdravej výživy 2016

V týždni od 10. - 14. októbra 2016 sa v našej škole organizoval Týždeň zdravej výživy, ktorý je zameraný na popularizáciu zdravých základných potravín. V rámci týždňa bol deň bez čipsov, žiaci si v školskom bufete miesto čipsov mohli kúpiť jabĺčko či iné ovocie. V utorok bol Mliečny deň, každý žiak mal na desiatu mliečny výrobok, pochutili sme si na mliečku, ktoré nám do tried prinášala mliečna hliadka. Nasledoval Deň chleba a Jabĺčkový deň. Budeme veľmi radi, keď mliečne výrobky, ovocie a zelenina a zdravé pečivo budú tým, čo bude tvoriť prevažnú časť desiaty našich žiakov.

 

Number of images in category: 43
Category Viewed: 471x
Pes a mačka 2016 (8)
Pes a mačka 2016

Pes a mačka, pes a mačka, to je veľká naháňačka.... a inak to nebolo ani v utorok 4. októbra 2016, keď sme sa my, žiaci piaristickej základnej školy, vybrali do divadla. Do divadla chodíme veľmi radi, tety nás tam už poznajú a preto pre nás pripravili aj milé prekvapenie. Ale o tom neskôr.

O psíčkovi a mačičke sme už mali niečo naštudované. Príbehy ako piekli tortu z klobások a svojimi kožúškami umývali dlážku nás dokážu vždy pobaviť. Herci na javisku toho o psíkovi a mačičke vedia naozaj všetko, ale najviac toho vedel práve pán Čapek. Pán Čapek je zábavný pán, ktorý nás naučil, ako máme v noci chrápať a škrípať zubami. V tom sa nám mimoriadne darilo!

Po troch dňoch ,troch uchrápaných a uškrípaných nociach v divadle, troch rozprávkach, zrazu zhaslo svetlo a divadelnou sálou sa ozval veľký potlesk. Toto predstavenie sa nám naozaj veľmi páčilo!!

Potom, keď už všetky ostatné školy zo sály odišli, prišlo to veľké prekvapenie.Všetci sme čakali, čo sa bude diať. Pódium sa opäť rozsvietilo, na javisko vyšli herci a pozvali nás medzi seba. Porozprávali sme sa o tom, ako sa im hralo, aké sme boli publikum a nakoniec sme si na doskách , ktoré znamenajú svet, urobili na pamiatku krásne fotky.

Žiaci piaristickej ZŠ.

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 245x
U nás v Poľsku (34)
U nás v Poľsku

„U nás v Poľsku“, je názov zábavného podujatia - workshopu pre deti. Pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka si knihovníci zo Zelenej Hory v  Poľsku - Justina a Bartek pripravili zábavné aktivity. Žiaci pri nich zistili, že poľský jazyk je veľmi blízky našej slovenčine a objavili  v sebe tvorivého ducha. Na záver sme sa pomocou telemostu spojili so žiakmi v Poľsku a vzájomne sa pozdravili. 

 

Number of images in category: 34
Category Viewed: 378x
Šarkany 2016 (22)
Šarkany 2016

Dnešné popoludnie sme strávili tak trošku tvorivo. V Školskom klube detí sme vyrábali farebné šarkany, ktoré k jeseni jednoducho patria. Naše diela dala pani vychovávateľka na nástenku a pozývame Vás prísť sa na ne pozrieť.

Jeseň pomaly, ale isto začala a v Školskom klube detí sme sa rozhodli, že si užijeme trošku čerstvého vzduchu a slniečka. Zahrali sme sa, namaľovali krásne "jesenné diela" a pomaly, ale isto privítali víkend.

 

Number of images in category: 22
Category Viewed: 387x
Užívame si jeseň 2016 (19)
Užívame si jeseň 2016

Jeseň pomaly, ale isto začala a v Školskom klube detí sme sa rozhodli, že si užijeme trošku čerstvého vzduchu a slniečka. Zahrali sme sa, namaľovali krásne "jesenné diela" a pomaly, ale isto privítali víkend.

 

Number of images in category: 19
Category Viewed: 255x
Zamotaní, no skamarátení 2016 (27)
Zamotaní, no skamarátení 2016

Školský rok bezpochyby začal a nové tváričky rozdávajú úsmev na našich chodbách.:) V Školskom klube detí sme sa pekne zoznámili s kamarátmi, ktorí objavujú čaro chodieb po prvýkrát. Na chvíľku sme sa zahrali na pavúkov a vytvorili vlastné pavučiny. No a samozrejme najväčšia zábava bola sa do nich rovno zamotať.

 

Number of images in category: 27
Category Viewed: 378x
Didaktické hry 2016/2017 (41)
Didaktické hry 2016/2017

Didaktické hry  v 1. - 4. ročníku sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Cieľom je  príprava  na uplatnenie  sa v modernej spoločnosti znalosťou základných pravidiel cestnej premávky a bezpečného správania v rôznych situáciách.  Žiaci sa učia orientovať v mieste školy a jej okolí, poznávať zeleň v okolí mesta, učia sa správať v prírode, chrániť ju aj seba. Zopakovali sme si:

 • bezpečný pohyb v priestoroch školy,
 • pravidlá správania sa na komunikáciách a činnosť na svetelné znamenia,
 • určenie svetových strán podľa slnka,
 • privolanie pomoci k zranenému a základy prvej pomoci

 

Number of images in category: 41
Category Viewed: 458x
Veni Sancte - slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017 (25)
Veni Sancte - slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017

V pondelok 5. septembra sa slávnostnou sv. omšou Veni Sancte v Piaristickom kostole sv. Ladislava začal pre žiakov, pedagógov a zamestnancov školy nový šk. rok 2016/2017.

Po skončení sv. omše p. riaditeľka školy PhDr. Iveta Zverková privítala všetkých prítomných a zvlášť prvákov. Zaželala všetkým, aby nový školský rok bol v prvom rade požehnaný a hlavne plný pozitívnych ľudských vzťahov. Prváčikovia sa zoznámili s p. učiteľkou a p. vychovávateľkou, prezreli si svoju novú triedu a spoločne vykročili na svoju ďalšiu životnú etapu :).

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 447x
Koniec školského roka 2015/16 (97)
Koniec školského roka 2015/16

Žiaci základnej školy, tento rok dostávali vysvedčenia spoločne, v školskej kaplnke. Prišli  sa Ježiškovi a P. Márii poďakovať za pomoc a ochranu. Žiaci s  rozžiarenými tvárami, s vysvedčeniami, pochvalami, odmenami v ruke a pedagógovia s plným náručím kvetov sa pobrali na dvojmesačný oddych.

Tešíme sa, že v septembri oddýchnutí, plní energie a nových zážitkov opäť zasadneme do školských lavíc. :)

 

Number of images in category: 97
Category Viewed: 582x
Pochválení : ) (9)
Pochválení : )

Školský rok 2015/2016 sa už skončil a samozrejme bolo treba vyhodnotiť to akí sme kamaráti, ako sa vieme spolu hrať alebo či si dokážeme pomáhať. Pani vychovávateľka nás odmenila sladkými pochúťkami, myškami aj žabkami a samozrejme pochvalami za našu spoluprácu.

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 219x
Didaktické hry 2016 (52)
Didaktické hry 2016

Dňa 16. júna 2016 sme sa s pani učiteľkami vybrali do mestského parku na Sihoti. Konali sa didaktické hry pre všetkých žiakov Piaristickej základnej školy. V parku sme sa vybláznili a spokojní sme sa vrátili naspäť do školy.

 

Number of images in category: 52
Category Viewed: 421x
Noc v škole 2016 (140)
Noc v škole 2016

Deň aj noc 15. - 16. júna 2016 bola pre všetky deti Základnej školy netradičná. Nabalení so spacákmi aj karimatkami sme si povedali, že prespíme v  škole. Pre všetky deti bol pripravený animačný program, pozostávajúci zo súťaží a hier. Nemohol chýbať ani večerný program, pri ktorom sme sa niečo dozvedeli v dokumentárnom filme „Zo života divnej Gertrúdy“. Vysmiati, ale aj unavení sme nakoniec išli na sv. omšu, pri ktorej nesvietilo jedno svetlo. Iba svetlo sviečok.

 

Number of images in category: 140
Category Viewed: 907x
Zmrzlina? Prečo nie? (30)
Zmrzlina? Prečo nie?

Deň detí je pre našich najmenších jeden z najväčších sviatkov. :) Tak sme si povedali, že ho treba poriadne osláviť a preto sme 3.6.2016 všetky deti pozvali na super zmrzlinu. :) Výber nebol jednoduchý, vznikali rôzne trojkombinácie kopčeka zmrzliny, ale všetkým zmrzka naozaj chutila a samozrejme aj trošku schladila.

 

Number of images in category: 30
Category Viewed: 339x
Zmrzlináááááá (23)
Zmrzlináááááá

Na krúžku Tvorivé dielne všetci radi tvoríme. Preto nás za usilovnú prácu pani vychovávateľka Evka odmenila prechádzkou do mesta 9. júna 2016. Samozrejme nemohla chýbať ani zmrzlinááááá, ktorá všetkým deťom chutila. 

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 368x
Plavecký výcvik 2016 (8)
Plavecký výcvik 2016

V dňoch 23. - 27. mája 2016 sa žiaci 3. ročníka ZŠ zúčastnili plaveckého výcviku, na ktorom sa naučili základné plavecké štýly a zdokonalili svoje plavecké zručnosti. Pre deti bol pobyt vo vode potešením, ale i osviežením v prvých teplých dňoch. Na záver dostali krásne prekvapenie - mokré vysvedčenie, ktoré im bude pripomínať, že vo vode sa cítia ako rybičky.

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 282x
Čítajte s nami 2015-2016 (19)
Čítajte s nami 2015-2016

Od novembra 2015 do mája 2016 prebiehal 16. ročník súťaže „Čítajte s nami“. Organizátorom bola KRAJSKÁ KNIŽNICA KAROLA KMEŤKA V NITRE a z našej školy sa zapojili žiaci 2.A a 3. A. V súťaži sa hodnotila interpretácia obsahu prečítanej knižky, triedny čitateľský zápisník, aktivita žiakov (výtvarné práce, aktivita na vyuč. hodine,...) a nakoniec žiaci absolvovali záverečný test.

Výsledky súťaže:

2.A získala v 1. kat. 3.miesto spomedzi dvadsiatich nahlásených druháckych tried z Nitry

3.A získala v 2.kat. 4. miesto spomedzi sedemnástich nahlásených tretiackych tried z Nitry.

Zároveň boli vyhlásení najlepší čitatelia z jednotlivých tried. Z 2.A bol korunovaný za naj čitateľa Nikolas Pushaj a z 3.A Michaela Veselá.

Tešíme sa z úspechov a ani počas prázdnin nezabudneme, že kniha môže byť našim dobrým kamarátom :).

 

Number of images in category: 19
Category Viewed: 224x
VEDET – VEdecký deň DETí (30)
VEDET – VEdecký deň DETí

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizovali vysokoškolskí pedagógovia VEDET - Vedecký deň detí. Je určený pre deti z materských škôl mesta Nitra a žiakov prvých ročníkov základných škôl z Nitry a, ako hovorí samotný podtitul, ide o akciu, vďaka ktorej urobia malí škôlkari a školáci svoj prvý skok do vedy. Deti sa na  pár hodín stali vedcami v oblasti fyziky, matematiky, chémie, biológie, geografie ale aj ekológie, a tento rok si vyskúšali byť aj záchranármi. VEDET sa uskutočnil 3. júna 2016 v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a my sme boli tam.

 

Number of images in category: 30
Category Viewed: 364x
Literárna Nitra 2016 (27)
Literárna Nitra 2016

Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre organizovala podujatie pod názvom „Literárna Nitra“.

8. júna 2016 na Pešej zóne sa stretli deti so spisovateľkami: Danušou Dragulovou – Faktorovou a Ruženou Smatanovou. V ich podaní sme si vypočuli úryvky z diel, ktoré napísali pre deti. Vyskúšali sme si jazykolamy, naučili tajnú šifrovaciu reč a svoje pocity nakreslili na veľký baliaci papier.

Žiaci ZŠ

 

Number of images in category: 27
Category Viewed: 325x
„Darček pre Pannu Máriu, našu nebeskú Maminku“ 2017 (20)
„Darček pre Pannu Máriu, našu nebeskú Maminku“ 2017

V októbri sme mali opäť súťaž o najkrajšie a originálne ručne vyrobený ruženec. Do tejto akcie sa  zapojila väčšina našich žiakov ZŠ. Počas celého mesiaca mohli deti vyrábať a priniesť do školy svoj vlastnoručne vyrobený ruženec. V piatok 27. októbra pani riaditeľka všetky ružence ohodnotila a výhercov odmenila. Bola to ťažká úloha, pretože všetky ružence boli krásne. Všetky deti boli odmenené.  Ružence, visiace na nástenke pri školskej kaplnke môžu teraz do konca novembra všetci obdivovať. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom a súrodencom našich žiakov, že im pomohli s výrobou „darčeka pre Pannu Máriu“.

 

Number of images in category: 20
Category Viewed: 262x
KALAZANČEK vyhodnotenie 2016 (51)
KALAZANČEK vyhodnotenie 2016

Školský rok 2015/2016 sa blíži ku konci a je čas na vyhodnocovanie a odmeňovanie za usilovnú prácu. Inak to nebolo ani v našom detskom speváckom zbore Kalazanček. Za  svoju aktivitu a účasť na nácvikoch získavali žiaci body na svoju rybičku. Pochvalu a sladkú odmenu dostali nielen speváci, ale ja náš hudobný doprovod – gitaristky. Udeľovanie pochvál sme spojili s príjemným pohostením, ktoré sme si „ukuchtili“na krúžku :).

 

Number of images in category: 51
Category Viewed: 403x
Dopravná výchova 2016 (42)
Dopravná výchova 2016

Prierezovú tému : Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke žiaci ZŠ realizujú prostredníctvom samostatných projektov, v spolupráci s Mestskou políciou v Nitre. Dňa 31.mája 2016 žiaci 2.A navštívili detské dopravné ihrisko, kde si vedomosti nadobudnuté na hodinách Vlastivedy mohli prakticky overiť. Prvá časť bola teória – dopravné značky, dopravné situácie, povinná výbava cyklistu. Po nej nasledovala tá zaujímavejšia časť – praktická. Každý dostal dopravný prostriedok – bicykel, kolobežku, na hlavu ochrannú prilbu a jazda mohla začať. Zistili sme, že to nie je až také jednoduché riešiť dopravné situácie, sledovať semafor, dávať prednosť v jazde, prejsť kruhovým objazdom a hlavne sa držať vo svojom jazdnom pruhu...:-). Pani policajtke Mgr. Zuzane Bucheňovej sme sľúbili, že pri našej ďalšej návšteve, budeme oveľa zdatnejší účastníci cestnej premávky.

 

Number of images in category: 42
Category Viewed: 374x
Škola v prírode 2016 (92)
Škola v prírode 2016

V školskom roku 2015/2016 sa žiaci všetkých ročníkov ZŠ zúčastnili školy v prírode na Počúvadle. Boli to dni plné smiechu, dobrej nálady a krásnych  zážitkov. Deti si do sýtosti užili súťaží, spoločných hier a bláznenia v našom súkromnom wellness centre so saunou a niekoľkými bazénmi.  Počas pobytu sme absolvovali návštevu zveroparku, výstup na Sitno, kráľovský bál, súťaže indiánov, bláznenie so šašom ako aj diskotéky. Záverečný program bol prehľadom talentov, ktoré driemu v našich deťoch a všetci dokázali, že sú veľmi šikovní. So školou v prírode sme sa rozlúčili záverečnou diskotékou a čokoládovou tortou J cestou domov sme si spravili ešte zastávku v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici, kde sme absolvovali prehliadku banskej štôlne Bartolomej. Tento týždeň si deti užili a všetci ho zvládli na jednotku, pričom zvlášť treba pochváliť našich najmenších prváčikov :).

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 92
Category Viewed: 592x
Angry Birds a Bojnice 2016 (31)
Angry Birds a Bojnice 2016

Dňa 23. mája 2016 žiaci 1.A a 2.A  navštívili CINEMAX v Nitre, filmové predstavenie Angry Birds. Nakúpili sme si „kinové menu“ – popcorn, nachos s omáčkou, nápoje a film mohol začať :).

Na druhý deň nás čakala exkurzia do Bojníc. Bojnický zámok patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku, preto naše kroky viedli práve sem. Žiakov musíme pochváliť, so záujmom absolvovali celú prehliadku,  vypočuli si históriu, zaujímavosti tohto zámku a mali množstvo, aj vtipných, otázok. Nemohlo chýbať nakupovanie suvenírov a potom už len šťastná cesta domov, bez „naplnených sáčkov“ :).

 

Number of images in category: 31
Category Viewed: 348x
...je krásne mať mamu, keď ostatní sklamú.... (103)
...je krásne mať mamu, keď ostatní sklamú....

Keď máj preberá moc a všetko sa rozvíja do krásneho plného kvetu, oslavujeme Deň matiek. Poďakovaním a vyjadrením úcty za obetavosť, statočnosť, trpezlivosť, starostlivosť a lásku našich mám, za náš život, bola akadémia žiakov našej školy, ktorá sa konala dňa 19. mája 2016.

Úvod programu patril našim najmladším žiakom – prvákom. Zatancovali country tanček a s ružou v ruke zarecitovali mamičkám básne. Po nich predviedla svoj spevácky talent Martinka Kollárová piesňou „Vždy pri mne si stála“. Druháci dlho s pani učiteľkou rozmýšľali, čo si pripraviť pre mamičky?! A nakoniec zalovili v minulosti a pripravili si tanček, ktorým sa vrátili do čias starých mám. Takže sme sa ocitli na RETRO párty. Naši žiaci majú rôzne záľuby, niekto rád športuje, iný rieši matematické úlohy, niekto rád maľuje a kreslí... Náš tretiak, Ondrej Spišák, od detstva krásne recituje. Naša škola podporuje jeho talent a Ondrejko vyhráva recitačné súťaže až na krajskej úrovni. Publikum ocenilo jeho talent veľkým potleskom. Tretiaci si spolu s pani učiteľkou nacvičili pásmo piesní, chvíľku poézie a rozosmiali nás vtipnými scénkami. Víťazi speváckej súťaže v ľudových piesňach „Slávik Slovenska“ – Alexandra Vilinová, Dárius Lubina a Matúš Dömöš zaspievali známe slovenské ľudové piesne. Záver patril speváckemu zboru Kalazanček a gitarovému krúžku. Zaspievali piesne, v ktorých nám prezradili, že s Pánom Ježišom je im fajn. Úplne záverečnou piesňou: „Mária, Ty Matka naša...“ všetci účinkujúci pozdravili aj našu nebeskú mamičku Máriu.

Nasledovalo malé pohostenie a deti obdarovali mamičky darčekmi, ktoré si pripravili v ŠKD s p. vychovávateľkou a na tvorivom krúžku s p. učiteľkou. Ozvučenie nám zabezpečil Fráter Ing. Peter Valachovič, SchP.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim! Ďakujeme všetkým mamičkám a hosťom, ktorí prijali naše pozvanie na akadémiu!

                                                                                                                       Pedagógovia ZŠ

 

Number of images in category: 103
Category Viewed: 732x
V Školskom klube je nám fajn 2016 (45)
V Školskom klube je nám fajn 2016

Každý deň na nás v poobedných hodinách čaká Školský klub detí. :) Je pre nás časom na oddych, zábavu a samozrejme treba vybehať aj energiu, ktorej máme veru dosť. :) Takto náš spoločný čas trávime s p. vychovávateľkami a je nám spolu všetkým fáájn.

 

Number of images in category: 45
Category Viewed: 476x
1. sv. prijímanie 2016 (50)
1. sv. prijímanie 2016

V nedeľu 8. mája 2016 na sv. omši o 11.15 hod. sme v piaristickom kostole sv. Ladislava mali možnosť sláviť historicky prvé 1. sväté prijímanie našich tretiakov Piaristickej základnej školy sv. Jozefa Kalazanského. Slávnostnú sv. omšu celebroval páter Juraj Gendiar a páter Alojz Orlický. Slávnosti sa zúčastnilo aj vedenie školy - p. riaditeľka, p. zástupkyňa, bývalá p. riaditeľka, bývalá triedna učiteľka, triedna učiteľka a sr. Dominika, ktorá deti učila náboženstvo od prvého ročníka.

 

Number of images in category: 50
Category Viewed: 480x
Active English week 2016 (42)
Active English week 2016

V týždni od 9. mája na našej ZŠ prebiehal Active English Week. Počas celého týždňa sa žiaci zábavnou formou učili angličtinu pod vedením dvoch lektorov z Veľkej Británie. Za dverami sa počas celého týždňa ozývalo veľa smiechu a bolo počuť, že deťom priamy kontakt s rodenými hovoriacimi Angličanmi priniesol okrem novej slovnej zásoby i veľa radosti ☺.

 

Number of images in category: 42
Category Viewed: 406x
Slávik Slovenska 2016 (25)
Slávik Slovenska 2016

ZŠ má už medzi sebou aj "Slávikov". Speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2016 sa zúčastnilo 13 súťažiacich. V školskom kole zvíťazil Dárius Lubina /2.A/ a postupuje do okresného kola.

 2.miesto -  Martina Kollárová slavik

 3. miesto -  Ema Tinesová

Porota udelila aj 4. miesto odvážnej prváčke Natálke Ševčíkovej.

Blahoželáme!

 

Number of images in category: 25
Category Viewed: 358x
Zápis do 1.ročníka 2016/2017 (39)
Zápis do 1.ročníka 2016/2017

Základná škola má za sebou "Slávnostný zápis". V dňoch 8. a 9. apríla 2016 nás navštívili deti, ktoré chcú rozšíriť našu piaristickú rodinu... Na nových kamarátov sa už  tešíme :).

 

Number of images in category: 39
Category Viewed: 529x
Kríž je znakom spásy... 2016 (8)
Kríž je znakom spásy... 2016

Kríž je znakom spásy...

Stalo sa to pred vyše 2000 rokmi. Bol Veľký piatok. Bolo dopoludnie a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch stále spomíname? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po 2000 rokoch budeme tu. Vedel tiež, že to, aby sme dosiahli večný život, nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smrťou. A pretože každého z nás veľmi miluje, dobrovoľne sa rozhodol zomrieť za mňa, za Petra, Tomáša, za Aničku, za Marienku i za teba. Umrel i za teba!

V pôstnom období sme aj my, žiaci základnej školy sprevádzali Pána Ježiša na Jeho ťažkej ceste na Golgotu. Rozjímali sme o Jeho utrpení a o svojom živote. Pane Ježišu, Ty si povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8,34) Pretože k Tebe nevedie iná cesta, chceme dobre poznať cestu kríža, na ktorú nás voláš. Chceme za Tebou prísť, preto prijímame život so všetkými ťažkosťami. Buď nám na tejto ceste posilou a príkladom, aby kríž, ktorý nesieme, stal sa nám kľúčom, ktorý otvorí nebo.

     Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 319x
2. formačné stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí 2016 (23)
2. formačné stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí 2016
Dňa 18. marca 2016 sa uskutočnilo 2. formačné stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí v rámci prípravy na prvú sv. spoveď. Prvá časť bola venovaná téme "vývoj svedomia u dieťaťa". Medzičasom tretiaci a ich súrodenci využili svoje umelecké nadanie príprave obrazu k Roku Božieho milosrdenstva, ktorý slúžil ako tematický podklad ku kajúcnej pobožnost, ktorá sa následne konala v školskej kaplnke. Rodičom aj ich deťom ďakujeme za ich aktívnu účasť.
P. Juraj Gendiar

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 382x
Marec – mesiac knihy 2016 (60)
Marec – mesiac knihy 2016

Mesiac marec si už oddávna nespájame len s príchodom jari, kvitnúcich kvetov a nových mláďat, marec pre nás symbolizuje zdroj informácií, návštevy knižníc a nespočetné množstvo kníh. Pre žiakov našej školy boli pripravené podujatia v mestskej knižnici.

Najmladší prváci boli 18. marca 2016 slávnostne pasovaní za rytierov v kráľovstve kníh. Zapísali sa na detské oddelenie a zložili sľub, že budú pravidelne kráľovstvo kníh navštevovať. Sľúbili, že knihy  budú nielen čítať, ale sa o ne aj starať.

Žiaci 2.A a 3.A pokračujú v súťaži „Čítajte s nami“, ktorá končí v máji záverečným testom. Pravidelne každý mesiac navštívia knižnicu, interpretujú obsah prečítaných kníh, tvoria triedny čitateľský denník, absolvovali činnosti na hudobnom oddelení, zapájajú sa do aktivít organizovaných knižnicou. Okrem kníh žiaci intenzívne pracujú aj s detskými časopismi. Druháci majú predplatený časopis Maxík a tretiaci Rebrík.

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov, preto dobrá kniha je každodenným priateľom našich detí.

Pedagógovia ZŠ

 

Number of images in category: 60
Category Viewed: 586x
Spolu proti šikane (53)
Spolu proti šikane

Spolu proti šikane

„Lepšie je predsa deti vychovávať od malička, ako ich potom iba trestať“.

V tomto duchu sme dňa 16. marca 2016 zorganizovali pre žiakov ZŠ besedu s pani Mgr. Zuzanou Bucheňovou, zameranú na klímu v triede. Pani policajtka si pre žiakov pripravila množstvo didaktických hier. Bolo zaujímavé sledovať ako vychádzajú na povrch vlastnosti detí, vzájomné vzťahy v triede, pozícia žiaka v triede, emočne slabšie a silnejšie typy detí... Žiaci prezradili ako  sa k sebe správajú,  ako riešia konflikty, ako vzájomne komunikujú, ako sa v triede cítia.

Začali sme  spoluprácu s Mestskou políciou v Nitre, takže sa budeme stretávať častejšie na rôznych preventívnych podujatiach.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 53
Category Viewed: 571x
Hviezdoslavov Kubín 2016 (50)
Hviezdoslavov Kubín 2016

V školskom kole Hviezdoslavovho Kubína sa  pred porotu postavili víťazi triednych kôl.
Kubín roky patrí k  recitačným súťažiam, o ktoré je najväčší záujem.
Naši druháci a tretiaci podali výborné výkony v recitovaní slovenskej poézie a prózy.
Porota do obvodného kola poslala víťazku Emu Tinesovú /3.A/s poéziou „Parádnica“ od K. Bendovej. Na druhom mieste skončila Alexandra Vilinová /2.A/ a na treťom mieste Martina Kollárová /3.A/.
Musíme spomenúť, že  v tejto prestížnej súťaži automaticky do okresného kola postupuje žiak 3.A Ondrej Spišák ako víťaz minuloročného krajského kola.
Obom súťažiacim držíme palce...:-).

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 50
Category Viewed: 428x
Popolcová streda 2016 (23)
Popolcová streda 2016

Popolcovou stredou sme vstúpili do obdobia 40 – dňového pôstu, ktorý je časom tichosti a pokánia. Deti všetkých ročníkov sa v tento deň zúčastnili sv. omše, aby prijali znak pokánia. Svätá omša slúžená pátrom Jankom Slniečkom bola príjemným spestrením upršaného dňa.

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 303x
Fašiangový karneval ŠKD 2016 (99)
Fašiangový karneval ŠKD 2016

V utorok 9. februára 2016 sa všetky naše deti konečne dočkali dlho očakávaného karnevalu. Po fašiangovom sprievode školou sme sa ocitli v krásne vyzdobenej telocvični, kde na nás okrem zábavy a veselých pesničiek, čakala tombola a chutné občerstvenie. Každý sa vybláznil a vytancoval do sýtosti a všetky masky boli také krásne, že sme nevedeli kam sa máme skôr pozerať. Zatancovali sme si známe „ukazovačky“, zahrali stoličkový tanec, vylosovali výhercov tomboly a nakoniec každý dostal malú odmenu za prinesenú masku. Už teraz sa všetci tešíme na budúci rok!
Mgr. Patrícia Bartíková, Mgr. Eva Koprdová

 

Number of images in category: 99
Category Viewed: 742x
Vianočná akadémia 2015 (106)
Vianočná akadémia 2015

Vianoce sú všade kde sme my. Vianoce sú rodina a mäkučká deka. Vianoce sú čas darovaný Vám. Deti sú Vianoce. Vianoce sú ukryté v mašli na krabici. Vianoce sú zvedavý nos a veľké oči. V spomienke na úsmev sú Vianoce.
Nech máte Vianoce všade kde ste. Nech Vaše deti sú Vianoce. Nech zvedavý nos a veľké oči zdobia Vaše Vianoce. Nech ste si navzájom Vianoce.
Všetkým čo prijali pozvanie na vianočnú akadémiu želajú žiaci a pedagógovia ZŠ.

 

Number of images in category: 106
Category Viewed: 857x
Zima v parku 2015 (20)
Zima v parku 2015

V jedno zimné decembrové popoludnie sa deti z ŠKD spolu so svojimi pani vychovávateľkami vybrali na vychádzku do mestského parku. Spoločné chvíle sme využili na rozhovory i na to aby sme si spolu zaspievali :) všetci sa už nevedeli dočkať pokiaľ sa dostaneme k ich obľúbenému bludisku a tam sa všetci do sýtosti vybehali :)

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 20
Category Viewed: 272x
Vianočné mestečko 2015 (16)
Vianočné mestečko 2015

V čase, keď už Vianoce klopú na dvere a všade sa rozlieha ich vôňa, sa deti z I. oddelenia ŠKD zababušení v čiapkach a šáloch niekam chystajú. S úsmevom na tváričkách smerujú na námestie, aby tam načerpali predvianočnú atmosféru. Po ceste sa živo diskutuje, ale keď stojíme pred dreveným betlehemom schovaným pod krásnym vianočným stromčekom, všetci stíchnu. Len šeptom sa deti pýtajú na to čo priniesli traja králi Ježiškovi a prečo sú tam aj zvieratká :) Navštíviť vianočné mestečko a nedať si punč? Veď to hádam ani nejde, tak sme sa doňho všetci pustili- samozrejme bol to len detský punč :) Potom si deti kúpili ešte malé medovníky, ktoré stískali celou cestou. Prežili sme spolu krásne predvianočné chvíle.

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 254x
Šaliansky Maťko 2015 (26)
Šaliansky Maťko 2015

Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.“

Aj naša škola sa zapojila do súťaže v prednese slovenskej povesti. Dňa 11.decembra 2015 sa konalo školské kolo, do ktorého sa zapojili žiaci 2. a 3. ročníka. Do okresného kola v I. kategórii postúpil víťaz Ondrej Spišák. Na II. mieste skončila Alexandra Vilinová a na III. mieste Ema Tinesová. Všetkým srdečne blahoželáme.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 26
Category Viewed: 517x
Škôlkari na návšteve alebo DOD 2015 (61)
Škôlkari na návšteve alebo DOD 2015

Dňa 8. decembra 2015 sme otvorili naše triedy pre pre budúcich prváčikov. Počas DOD si škôlkari mohli prezrieť ako prebieha vyučovanie v našej škole. Taktiež videli aké zaujímavé veci sa učíme, ako je to sedieť v školskej lavici a aké je to stáť pred tabuľou.

 

Number of images in category: 61
Category Viewed: 620x
Beseda s pánom záchranárom (48)
Beseda s pánom záchranárom

16. novembra sme mali v ŠKD zaujímavú návštevu – prišiel medzi nás pán Martin Ballay, ktorý pracuje ako zdravotnícky záchranár. Neprišiel však autobusom, ale naozajstnou sanitkou. Všetky deti veľmi aktívne odpovedali na jeho otázky a diskutovali o tom, ako sa majú zachovať keby sa niekomu niečo stalo. Pán Ballay deťom porozprával zaujímavé veci, ukázal im čo sa skrýva v záchranárskej brašni a spravil im aj krátku exkurziu sanitkou. Deti mali z tejto návštevy veľkú radosť a každému s nadšením rozprávali svoje zážitky.

Ďakujeme Vám za návštevu a za Váš čas!

 

Number of images in category: 48
Category Viewed: 659x
Mikuláš 2015 (57)
Mikuláš 2015

4. decembra 2015 žiakov našej ZŠ navštívil sv. Mikuláš s anjelmi a čertom.

 

Number of images in category: 57
Category Viewed: 823x
Patrocínium 2015 (23)
Patrocínium 2015

Dňa 27. novembra 2015 sa uskutočnila oslava sviatku sv. Jozefa Kalazanského – Patrocínium. Slávnosť sa začala sv. omšou v kostole sv. Ladislava. Liturgiu sv. omše spestril spevom náš detský spevácky zbor Kalazanček. Po sv. omši sme navštívili Mlyny Cinemas.

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 503x
„Bubnovačka" 2015 (22)
„Bubnovačka

19. november 2015 je Svetový deň prevencie proti týraniu a zneužívaniu detí.
V tento deň sa konala na Svätoplukovom námestí v Nitre špeciálna „Bubnovačka", ktorej cieľom bolo upozorniť na potrebu počúvať hlas detí. Rytmus strážil Igor „presidente" Holka a Campana Batucada. Pridať sa mohol každý. Stačilo si priniesť čokoľvek, čím je možné bubnovať. Naši žiaci teda použili fantáziu a v rukách si niesli hrnce, misky, varechy, lyžice, fľaše, hrkálky, bubienky...:-).


Touto akciou sme podporili aktivity Centra Slniečko n.o.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 22
Category Viewed: 546x
Čin - Čin 2015 (13)
Čin - Čin 2015

Mnohé z detí našej školy sa nevedeli dočkať 9. novembra, pretože práve v tento deň sa spolu s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami vybrali do Starého divadla Karola Spišáka. Čakalo tam na nich krásne predstavenie Čin - Čin od slovenskej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. Bábkové predstavenie sa všetkým veľmi páčilo a preto ho nakoniec odmenili aj veľkým potleskom. Určite sme v divadle neboli poslednýkrát a už teraz sa tešíme na najbližšiu návštevu.

 

Number of images in category: 13
Category Viewed: 351x
Školské kolo "a slovo bolo u Boha" (23)
Školské kolo

Dňa 16. novembra 2015 sa druháci a tretiaci našej základnej školy zúčastnili školského kola recitačnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“. Školskému kolu predchádzali triedne kolá, v ktorých žiaci prezentovali svoje umelecké nadanie a recitačné schopnosti. Spomedzi všetkých žiakov do školského kola postúpilo šesť druhákov a šesť tretiakov. Z nich porota udelila 3. miesto Carrickovi Patrickovi Murrayovi, 2. miesto Alexandre Vilinovej a 1. miesto Ondrejovi Spišákovi. Ceny výhercom i sladkú odmenu všetkým účastníkom súťaže slávnostne odovzdala pani riaditeľka. Na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční v Topoľčanoch 2. decembra 2015, nás pôjde reprezentovať výherca Ondrej Spišák.

Mgr. Jana Čepčeková

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 501x
iBobor 2015 (9)
iBobor 2015

Na našej škole prebiehala  v dňoch 9. - 13. novembra 2015 celoslovenská súťaž iBobor. Do jednotlivých kategórií sa zapojilo 116 žiakov. Žiaci  súťažili v 5 kategóriách: senior, junior, kadet, benjamín a bobrík. Všetkým súťažiacim žiakom ďakujeme.

 

Number of images in category: 9
Category Viewed: 337x
Zúbky 2015 (39)
Zúbky 2015

V piatok 6. novembra 2015 k nám do ŠKD zavítala pani Kečkéšová, ktorá je dentálnou hygieničkou. Porozprávala nám o zúbkoch a o tom ako si ich máme správne čistiť aby boli zdravé, odpovedala nám na všetky zvedavé otázky a priniesla nám množstvo zaujímavých darčekov. Na záver sme si spolu všetci zaspievali pesničku o zúbkoch a sľúbili si, že sa o zúbky budeme starať. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa opäť nabudúce :)

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 39
Category Viewed: 496x
Medzinárodný deň školských knižníc - 26. október 2015 (32)
Medzinárodný deň školských knižníc - 26. október 2015

Školská knižnica zorganizovala k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbera 2015 podujatie pre deti navštevujúce školský klub. Podujatie prebiehalo v didaktickej učebni v spolupráci s dvomi animátorkami  - žiačkami štvorročného gymnázia III. C triedy Júlie Koprdovej a Martiny Globanovej. Tieto žiačky si pre malých spolužiakov pripravili interaktívne čítanie rozprávky O Quasimodovi z diela Victora Huga Chrám Matky Božej v Paríži. Animátorky jednotlivé ilustrácie z knihy naskenovali a vytvorili prezentáciu so stručnými textami, ktoré čítali žiaci spoločne nahlas alebo jednotlivo. Po prečítaní jednotlivých častí animátorky kládli deťom otázky z prečítaného textu, aby zistili ako deti pochopili celú rozprávku a konanie jej hrdinov Quasimoda a Esmeraldy. Po prečítaní rozprávky a jej interpretácii žiakmi animátorky deťom rozdali obrázok s postavou Quasimoda. Deti obrázok vymaľovávali a niektoré na obrázok napísali ako sa im podujatie páčilo.

 

Number of images in category: 32
Category Viewed: 398x
Prváčikovia 2015 (16)
Prváčikovia 2015

Už sú to skoro tri mesiace, čo naši najmenší žiaci prekročili brány veľkej školy. Obavy z prvých dní sú dávno fuč a oni už s veľkým nadšením nadobúdajú nové skúsenosti ako žiaci prvej triedy.

V písanke už dávno leží perom krásne napísaná „mama“, ktorá vystriedala malého robota zo škôlky. Ten v taške poslušne čaká na prestávku. Prestávky sú veľmi obľúbené, skoro ako sparťanské preteky cez telesnú výchovu.

V šlabikári s ujom detektívom nedočkavo objavujeme nové slová a vety. Je to skvelá zábava. Niektorí žiaci už po prvých dvoch mesiacoch v škole čítajú ockovi na dobrú noc rozprávky. V škole si najradšej čítame o psíčkovi a mačičke, hlavne keď piekli tú tortu. To sa celá prvácka trieda triasla smiechom.

Naši prváci sú veľmi veselé, milé a múdre deti, vedia si už totiž na matematike a dokonca aj po anglicky spočítať, že naša škola je skvelá!

Mgr. Ivana Vojteková, DiS. art.

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 462x
Október – mesiac úcty k starším 2015 (14)
Október – mesiac úcty k starším 2015

Práve v októbri nastáva ten správny čas poďakovať naším starým rodičom za ich lásku a starostlivosť a potešiť ich hoci aj maličkosťou. Prváčikovia z I. oddelenia ŠKD si pre svoje babky a dedkov pripravili krásnu pohľadnicu, na ktorej srdiečko symbolizuje lásku a každý z kvietkov vďaku. Ďakujeme naším starým rodičom za ich obetavosť, starostlivosť, trpezlivosť a nikdy nekončiacu lásku.

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 14
Category Viewed: 328x
Návšteva cintorína 2015 (6)
Návšteva cintorína 2015

28. októbra 2015 sa naši tretiaci v rámci hodiny náboženstva vybrali s pátrom Jurajom Gendiarom, triednou učiteľkou Jankou Čepčekovou a sr. Dominikou na cintorín, aby sa pomodlili za duše zosnulých pri hrobke pátrov piaristov.

Sr. Dominika Szeghyová

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 314x
Záložka do knihy 2015 (49)
Záložka do knihy 2015

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2015 6. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách.

Naši žiaci II. A a III. A ZŠ sa zapojili do tohto projektu. Nadviazali spoluprácu so Základnou školou Kolín II v Českej republike. Cieľom projektu bolo vytvoriť záložku do knihy pre svojho kamaráta v ČR. Žiaci spoločne navrhli a vyrobili rozprávkové záložky inšpirované obľúbenými príbehmi o psíčkovi a mačičke, o malom nezbednom krtkovi a inými rozprávkovými postavičkami. Žiaci vytvárali rozprávkové záložky. Výsledkom tvorivej práce našich žiakov sú originále maľované záložky, ktoré boli odoslané žiakom partnerskej ZŠ Kolín II. Žiaci na projekte pracovali pod vedením svojich triednych pani učiteliek v spolupráci s Alenou Čihákovou - školskou knihovníčkou.

 

Number of images in category: 49
Category Viewed: 425x
„Darček pre Pannu Máriu, našu nebeskú Maminku“ (16)
„Darček pre Pannu Máriu, našu nebeskú Maminku“

V októbri 2015 sme mali milú akciu: druhý ročník v súťaži o najkrajšie a originálne ručne vyrobený ruženec. Do tejto akcie sa najaktívnejšie zapojili naši najmladší žiaci ZŠ. Počas celého mesiaca mohli deti vyrábať a priniesť do školy svoj vlastnoručne vyrobený ruženec. V stredu 28. októbra 2015 pani riaditeľka všetky ružence ohodnotila a výhercov odmenila. Bola to ťažká úloha, pretože všetky ružence boli krásne. S výhercami prvých, druhých a tretích miest boli odmenené všetky deti. Ružence, visiace na nástenke pri šk. kaplnke môžu teraz do polovice novembra všetci obdivovať. Ďakujem všetkým rodičom, starým rodičom a súrodencom našich žiakov, že im pomohli s výrobou „darčeka pre Pannu Máriu“

    Sr. Dominika Szeghyová

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 489x
Škola v prírode Chvojnica 2015 (110)
Škola v prírode Chvojnica 2015

Dlho očakávaný deň 12. október 2015 prišiel. Žiaci druhej a tretej triedy opúšťali rodičov, aby zažili krásny týždeň  v malebnom údolí Strážovskej pahorkatiny. Zamávali sme trochu vyplašeným a rozrušeným rodičom a vydali sme sa na cestu. Po dvojhodinovej ceste sme dorazili do cieľa – Horský hotel Magura. Ubytovali sme sa, naobedovali a už na nás čakali naši animátori – Horčica a Justin J. Ich energia bola nevyčerpateľná, každý deň mali nachystané množstvo hier, aktivít, súťaží, tančekov...a kopec sladkých odmien. Takže po dopoludňajšom vyučovaní sa deti nemohli dočkať na zábavné aktivity. Naša obava z počasia bola zbytočná, dážď nás vyprevádzal až v posledný deň. Zvládli sme aj turistiku, pobyt v prírode a nezabudnuteľné boli zvuky medveďov...

Deti boli úžasné, udržiavanie poriadku na izbách bolo bodovaním vyhodnotené, tí najlepší získali bonusovú cenu. Za disciplínu, aktivitu, priateľstvo boli odmenení všetci. Nikto neodchádzal s prázdnymi rukami – množstvo cien, darčekov a diplomy od CK Slniečko aj Piaristickej ZŠ získal každý žiak.

Ďakujem p. vychovávateľke Evke Koprdovej za spoluprácu v Škvp, ďakujem úžasným animátorom Lukášovi a Jožkovi, ďakujem zlatej p. zdravotníčke Majke, ďakujem všetkým obetavým rodičom, ktorí darovali ceny, sladkosti, koláčiky, potraviny, ďakujem Združeniu rodičov pri Piaristickej SŠ za finančnú podporu. Vy všetci ste prispeli k tomu, že táto Škola v prírode bola úžasná a nezabudnuteľná.

V piatok 16.októbra 2015 sme odchádzali domov plní zážitkov, zrelaxovaní v krásnom horskom prostredí. Už teraz sa tešíme na ďalšiu Školu v prírode J.

                                                                                                     Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 110
Category Viewed: 1161x
Didaktické hry 2015 (47)
Didaktické hry 2015

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ žiaci 1. stupňa realizujú  v prírode  raz v roku v trvaní 4 hodín. Po teoretickej príprave v oblasti zdravotná a dopravná výchova  sa 9.septembra 2015 vybrali na Sihoť v Nitre. Cieľom je aj príprava  na uplatnenie  sa v modernej spoločnosti znalosťou základných pravidiel cestnej premávky a bezpečného správania v rôznych situáciách. Žiaci nám dokázali, že majú bohaté vedomosti v oblasti dopravnej, zdravotnej výchovy. Pohyb a pobyt v prírode zvládli tiež na výbornú.

Pedagógovia ZŠ

 

Number of images in category: 47
Category Viewed: 633x
Koniec školského roka 2014/15 (12)
Koniec školského roka 2014/15

Prišiel deň, kedy si žiaci našej školy odnášajú domov hodnotenie svojej celoročnej práce.

Vyľakaní a nesmelí prváci sa zmenili na suverénnych žiakov našej školy. Druháci, obohatení novými a náročnejšími vedomosťami, boli výborným vzorom pre prváčikov a dobrými priateľmi. Všetci sme prežili v tomto roku veľa pekného. Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom. Žiaci si odnášali výborné vysvedčenia a rodičia úsmevy a pocit radosti zo svojich detí. A samozrejme odmeny od triednych učiteliek a p. vychovávateľky nemohli chýbať :).

Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom a žiakom. Spoločne sme sa snažili prebiť horami vedomostí, poznatkov i dodržiavaním školského poriadku. Preto nastal čas oddychu od školských povinností.

Všetkým želáme krásne prázdniny, chvíle plné oddychu, slniečka a pekných zážitkov.

Príchodom jesene sa opäť postavíme na ďalší začiatok s novými spolužiakmi a učiteľmi...

Pedagógovia ZŠ

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 555x
Prvé vysvedčenie 2015 (20)
Prvé vysvedčenie 2015

Prišiel dlho očakávaný deň – 30. jún 2015. Naši najmladší žiaci – prváci si s hrdosťou prevzali svoje prvé vysvedčenie. Veď mali byť na čo hrdí, ich celoročné snaženie a vedomosti sa odzrkadlili v excelentných známkach. Veríme, že aj nasledujúce roky budú pre nich ako „škola hrou“.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 20
Category Viewed: 437x
Dopoludnie v parku 2015 (31)
Dopoludnie v parku 2015

Keďže sa nám pomaly ale isto blíži koniec školského roku a prázdniny už klopú na dvere, vybrali sa 17. júna 2015 prváci a druháci do mestského parku na Sihoti. Knihy a zošity vymenili za loptu, deky a preliezačky. Vyskúšali sme bludisko, chlapci si zahrali futbal, dievčatá skákali cez švihadlo a všetci sa veselo šantili na hojdačkách a preliezačkách. Táto prechádzka sa všetkým veľmi páčila a nič by nenamietali, keby takto vyučovanie prebiehalo hoci aj každý deň J

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 31
Category Viewed: 643x
Čarovná noc v škole 2015 (143)
Čarovná noc v škole 2015

10. jún 2015 bol deň, ktorého sa naši prváci a druháci už dlhú dobu nemohli dočkať. Aj tento rok pani vychovávateľka spolu s pani učiteľkami pripravili „Čarovnú noc v škole.“ Deti sa do školy vrátili v podvečerných hodinách, nabalení karimatkami a spacákmi a netrpezlivo čakali, kedy sa budú môcť ubytovať v triede. Hneď prvá hra sa deťom veľmi páčila, lebo si na chvíľku vymenili úlohy a oni diktovali diktát pani učiteľkám – ale nie taký obyčajný :) Po tejto hre sme vybehli na chvíľu na školský dvor aby sme sa zahrali naše obľúbené hry a vo vnútri už pre nás bola pripravená ďalšia hra „Noštekovo.“ V nej si deti vyskúšali svoje „čuchacie schopnosti“ a mali vypátrať, ktoré papiere voňajú. Už skoro potme sme sa všetci zhromaždili v školskej kaplnke. Páter Michal nám tam odslúžil svätú omšu iba pri svetle sviečok – atmosféra bola naozaj čarovná a zo srdca mu za to ďakujeme! Pani učiteľka hrala na gitaru a všetci sme spievali naše obľúbené ukazovačky. Po svätej omši už boli všetky decká nedočkavé, lebo nás čakala nočná hra, na ktorú sa všetci tešili zo všetkého najviac. Rozdelili sme sa do menších skupiniek, každá dostala na ruku svietiace náramky, zobrali sme baterky a hra sa mohla začať. Platilo jediné pravidlo: „Všetky svetlá ostanú vypnuté!“ To bolo radosti, keď sa deti rozbehli do všetkých kútov školy a plnili zaujímavé úlohy :) Za každú dostali indíciu, ktoré ich mali priviesť z heslu. Heslo bolo treba vyťukať na počítači, aby sa objavila básnička, ktorá nás priviedla až k pokladu. Poklad sme objavili, spravodlivo rozdelili a bol čas poprať sa do postieľok. Umývanie zúbkov bola sranda, akú doma asi nikto nezažije a samozrejme nemohla chýbať rozprávka na dobrú noc. Ráno sme sa všetci stretli pri spoločných raňajkách, kde sa rozprávali len zážitky z noci a potom sa už bolo treba vrátiť do školských lavíc. Táto noc bola naozaj čarovná! 

Veľké Ď*A*K*U*J*E*M*E patrí pátrovi Michalovi, pani učiteľke Erike Komlóšiovej, pani učiteľke Ivane Vojtekovej, „pani“ Evičke a každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o túto skvelú akciu :)


Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 143
Category Viewed: 1566x
ŠKD MDD 2015 (62)
ŠKD MDD 2015

Oslavy mávajú rôzne podoby, u nás v ŠKD oslavujeme MDD vždy netradične. Tento rok sme sa jedno krásne slnečné popoludnie nachystali a vybrali sa jazdu Nitrianskym vláčikom. Usmiaty pán šofér nás usadil do vláčiku a naša cesta Nitrou sa mohla začať. Prestávku nám ujo spravil v parku, kde sme sa mohli zahrať na preliezačkách a hojdačkách. Keďže to bol horúci deň, po jazde sme sa ešte trošku osviežili pri fontáne na námestí, ale to len na chvíľku, lebo v škole nás čakalo ešte sľúbené sladké prekvapenie. Celú cestu do školy deti typovali či to bude zákusok alebo lízanka, neuhádol však nik. Pre každého z nás čakala jedna krabička plná zmrzliny – mňam J Dnešný deň sa nám všetkým veľmi páčil J

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 62
Category Viewed: 1038x
Deň matiek 2015 (111)
Deň matiek 2015

Keď máj preberá moc a všetko rozvíja do krásneho plného kvetu, oslavujeme Deň matiek. Slovko mama je obyčajne prvé, ktoré vyslovíme v plnom význame. Vyslovujeme ho rovnako potrebne vo chvíľach radosti, ale aj vo chvíľach bolesti či smútku. Je to slovo, ktoré hreje po celý život. Poďakovaním a vyjadrením úcty za obetavosť, statočnosť, trpezlivosť, starostlivosť a lásku našich mám, za náš život, bola akadémia žiakov našej školy, ktorá sa konala dňa 21. mája 2015.

Ako prví sa nám predstavili naši najmladší žiaci. K našej minulosti sa neodmysliteľne viažu ľudové tradície a piesne. Vzťah k folklóru by sme mali deťom vštepovať od detstva, aby nezanikli tie krásne piesne a tance našich starých rodičov. Práve preto si  malí prváci pripravili folklórne pásmo piesní, básní, tancov a hier.

Druháci sa predstavili rozprávkou o zvieratkách, ktoré hľadajú darček pre mamičku. Zarecitovali báseň, zaspievali pieseň a nakoniec zatancovali tanček.

Úplne na záver našej akadémie vystúpili členovia hudobného krúžku. V našej akadémii by sme nemali zabudnúť aj  na našu nebeskú Matku Máriu. Preto piesne boli venované tej, ku ktorej sa v tomto mariánskom mesiaci máji  častejšie prihovárame -  Panne Márii.

Veríme, že sa všetci prítomní cítili príjemne, že sme vytvorili jednu veľkú spoločnú rodinu. Na záver deti obdarovali mamy darčekmi, ktoré vyrobili s p. učiteľkou na umeleckom krúžku a s p. vychovávateľkou v školskom klube detí.

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie na našu akadémiu.

Pedagógovia ZŠ

 

Number of images in category: 111
Category Viewed: 1326x
Jarné aranžovanie 2015 (43)
Jarné aranžovanie 2015

Dňa 17. marca 2015 sa v našej triede uskutočnila súťaž v aranžovaní. Témou bola "Veľkonočná váza". Žiaci si priniesli vázu a potrebný materiál na výzdobu. Svojou fantáziou, šikovnosťou a tvorivosťou pretvárali vázy do krásnych jarných aranžmánov. Pani učiteľka mala naozaj veľmi ťažkú úlohu - z celej tejto nádhery určiť víťaza. V 1. kat. sa stala víťazom Martinka Kollárová. Avšak pochvalu si zaslúžia všetci žiaci, ktorí prišli a predviedli nám, čo dokážu ich šikovné ruky.

Triedna učiteľka Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 43
Category Viewed: 794x
Deň ľudovej rozprávky 2015 (23)
Deň ľudovej rozprávky 2015

Dňa 16. marca 2015 sme boli v rámci marca mesiaca knihy v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Práve v tento deň je Deň ľudovej rozprávky, a tak nás pani knihovníčka krásne privítala v ľudovom kroji. Prezentovali sme jej naše prečítane knižky a potom nasledovalo rozprávanie o najznámejšom ľudovom rozprávkarovi, ktorého meno je Pavol Emanuel Dobšinský. Hrali sme sa hry, rozprávali si hádanky a dokončovali rozprávky. Nakoniec sme si šli vybrať našu novú knižku na čítanie a šli naspäť do školy. Bol to krásny deň.

Triedna učiteľka Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 23
Category Viewed: 498x
Moja obľúbená kniha 2015 (21)
Moja obľúbená kniha 2015

„Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom."    Jan Amos Komenský

V piatok 13. marca 2015 sme si urobili krásne rozprávkové dopoludnie, čítali sme, počúvali, pozerali, tvorili, kreslili. Na začiatku sa žiaci prostredníctvom prezentácie oboznámili s knihou – najväčšou, najmenšou, najpredávanejšou, najdrahšou. Nasledovalo prezeranie a výber najobľúbenejšej knihy. Na konci sme si vytvorili súhrn, aké sú naše knižky naj... Bola to veľmi pekná hodina čítania.
                                                                              Triedna učiteľka Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 21
Category Viewed: 546x
Zatmenie Slnka 2015 (12)
Zatmenie Slnka 2015

Jarná rovnodennosť v tomto roku pripadla na piatok 20. marca 2015, keď krátko pred polnocou Slnko vystúpilo nad nebeský rovník a začala kalendárna a astronomická jar. Zhodou okolností, práve v tento deň v dopoludňajších hodinách bolo zatmenie Slnka, ktoré na Slovensku bolo viditeľné ako čiastočné. Predtým sme mali možnosť vidieť čiastočné zatmenie pred štyrmi rokmi 4. januára 2011 a na ďalšiu dobrú šancu budeme čakať dlhých sedem a pol roka.

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 391x
Viete čo je canisterapia? (28)
Viete čo je canisterapia?

Ide o formu terapie, ktorá využíva pozitívny vplyv prítomnosti a kontaktu so psom na zdravie človeka. Ako to vyzerá v praxi? O tom nás prišli presvedčiť dvaja úžasní canisterapeuti – Atos a Blcha so svojim cvičiteľom pánom Mázikom zo Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre. Vypočuli sme si zaujímavé príbehy o liečení touto formou, pozreli veľa zaujímavých obrázkov, ale hlavne sme si vyskúšali polohovanie so psíkmi. Hladkanie a kŕmenie psíkov nemalo konca...

Musíme potvrdiť, že prítomnosť týchto štvornohých priateľov mala naozaj pozitívny vplyv aj na naše deti.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 28
Category Viewed: 656x
Prváci v knižnici (59)
Prváci v knižnici

Mesiac marec bol prvýkrát vyhlásený za mesiac knihy v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Túto vetu si vypočuli naši prváci po privítaní v Krajskej knižnici Andreja Kmeťka v Nitre. Práve sem viedli naše kroky 12. marca 2015. V Šlabikári už zdolali takmer všetky písmená, prišiel čas rozšíriť si obzory o nové zaujímavé knihy. Žiaci boli slávnostne pasovaní za rytierov kráľovnej, ktorá vládne všetkým knihám. Sľúbili, že budú veľa čítať, že sa o knihy budú starať a toto kráľovstvo kníh budú často navštevovať. V nádherných priestoroch knižnice sme sa cítili veľmi príjemne. Žiaci dostali priestor prejsť sa a individuálne si vybrať knihu, ktorá ich zaujme. Takže cestou do školy si každý žiak odnášal knihu – o zvieratkách, knihu plnú rozprávok, encyklopédiu o lietadlách, príbehy o dinosauroch...

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 59
Category Viewed: 685x
Prváci a Snehová kráľovná (26)
Prváci a Snehová kráľovná

V utorok 24. februára 2015 sa naši najmenší prváčikovia, spolu so svojou pani učiteľkou a pani vychovávateľkou, vybrali do Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Cestou na predstavenie „Snehová kráľovná“ síce zvádzali boj s dažďovými kvapkami a vetrom, ale radosť z blížiaceho sa kultúrneho podujatia bola väčšia. Prvýkrát sme vyskúšali aj naše nové reflexné vestičky, ktoré nám zakúpila rodina Ševčíková – ďakujeme! Predstavenie sa všetkým deťom veľmi páčilo a so zatajeným dychom sledovali putovanie malého dievčatka Gerty, ktorá hľadala svojho kamaráta Kaya. Návšteva Starého divadla bolo čarovným zážitkom a určite sa sem čoskoro opäť vrátime J.

Mgr. Patrícia Bartíková, Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 26
Category Viewed: 580x
Fašiangový karneval ŠKD 2015 (92)
Fašiangový karneval ŠKD 2015

Fašiangové obdobie je známe všelijakými zábavami, plesmi a oslavami, predtým ako všetko stíchne Popolcovou stredou. Deti sa nevedeli dočkať, keď sa už po druhýkrát bude konať Fašiangový karneval Školského klubu. 12. februára 2015 sa s obedom poponáhľali viac ako inokedy, prezliekli sa do krásnych masiek a netrpezlivo čakali. V didaktickej miestnosti už bolo všetko pripravené ako na naozajstnú diskotéku, takže náš karneval sa mohol začať. Všetky krásne masky sa mohli do sýtosti vytancovať, vyblázniť a vyskákať s pani vychovávateľkou a prvácka pani učiteľka Komlóšiová si pre všetkých pripravila veselé súťaže. Neverili by ste aké zložité môže byť jedenie čokolády :) Po malom občerstvení, ktoré bolo pripravené, všetky deti netrpezlivo očakávali žrebovanie tomboly. V tombole mohli vyhrať krásne hračky a darčeky. Kto nevyhral, tak nemusel byť smutný, lebo nakoniec malú drobnosť a sladkosť dostal každý. Tancovali a zabávali sme až pokiaľ pre deti neprišli ich rodičia :)


Ďakujem za pomoc pani učiteľke Komlóšiovej, našim skvelým pomocníkom Filipovi, Dade, Jurkovi a Viki z kvarty A ako aj každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol pri realizácii tejto vydarenej akcie.

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 92
Category Viewed: 862x
Predvalentínsky deň ♥ (28)
Predvalentínsky deň ♥

Deň pred Valentínom, sme si v našej druháckej triede urobili prekrásny deň plný úsmevu. Deti počas vyučovania mali valentínsku slovenčinu, matematiku, čítanie, ba dokonca i telesnú. Bol to deň plný radosti, žiaci vytvorili originálne srdiečka. Každý deň by sme mali mať otvorené srdce a úsmev na perách, a robiť len a len dobro.


Mgr. Lenka Valašiková

 

Number of images in category: 28
Category Viewed: 547x
ZIMA V ŠKD 2014/15 (18)
ZIMA V ŠKD 2014/15

Každé ročné obdobie má svoje čaro. To, ako vyzerá vláda zimy poznajú aj naše deti zo Školského klubu detí. Takmer každý deň chodia na čerstvý vzduch, kde sa môžu do sýtosti vyblázniť a vybehať. Zima je hlavne obdobím stavania snehuliakov a guľovačiek. Hoci to najprv vyzeralo tak, že tento rok sneh ani neuvidíme, nakoniec sme sa dočkali. Radosť zo zasneženého školského dvora nemala konca-kraja :)

Mgr. Patrícia Bartíková

 

Number of images in category: 18
Category Viewed: 396x
Prvý polrok 2014/2015 v ŠKD (32)
Prvý polrok 2014/2015 v ŠKD

Zdá sa ako by to bolo včera, čo sme sa po letných prázdninách vrátili do školských lavíc. Máme za sebou prvý polrok, ktorý bol hlavne pre našich najmenších žiakov niečím novým. Kamarátstva medzi prváčikmi a druháčikmi vznikli veľmi rýchlo a o ich trvaní sa každý deň presviedčame aj v Školskom klube detí. Za prvých pár mesiacov školského roku sme toho zažili veľa. Malý kúsok z toho čo každý deň prežívame v ŠKD vám teraz prinášame, tak nech sa páči :)

Mgr. Patrícia Bartík

 

Number of images in category: 32
Category Viewed: 506x
Hviezdoslavov Kubín 2015 (16)
Hviezdoslavov Kubín 2015

Hviezdoslavov Kubín – veľmi dobre poznáme túto súťaž. Každý z nás sa usilovne učil básne, rozprávky, aby svojim prednesom okúzlil porotu.

Poézia, próza, každý deň, zas a znova. Príprava na najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku je niekedy naozaj náročná. Po prvýkrát v našej škole si to mohli vyskúšať aj naši malí prváčikovia. Triedne kolo zvládli na výbornú a samozrejme zaslúžili si pochvalu a diplomy.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 16
Category Viewed: 434x
Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2015/2016 (33)
Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2015/2016

dňoch 23. a 24. januára 2015 sa v našej základnej škole konal zápis detí do 1. ročníka.

Už v prvých hodinách zápisu nás milo prekvapila plná trieda čakajúcich detí s rodičmi. Deti pri rozhovore s pedagógmi dokazovali, či sú pripravené na vstup do školy. Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti. Deti riešili úlohy, ktoré preverili ich komunikačné a rozumové schopnosti, motorickú aktivitu, matematické predstavy i emocionálnu vyspelosť. Za tento výkon si zaslúžili odmenu – rozprávkovú taštičku s prekvapením od prváckej p. učiteľky a „sovičkovú“ súpravu od p. vychovávateľky. Teším sa, že s mnohými sa v septembri určite uvidíme.

Mgr. Erika Komlóšiová

 

Number of images in category: 33
Category Viewed: 637x
Otvorenie školského roka 2013/14 (17)
Otvorenie školského roka 2013/14

Dňa 2. septembra 2013 sme otvorili nový školský rok 2013/2014. O 8.30 hod sa konala slávnostná sv. omša pod vedením Pátra Juraja Gendiara. Po skončení sv. omši sme v priestoroch školy prvý krát privítali prváčikov našej novej základnej školy. Všetkým žiakom našej školy prajeme úspešný a na vedomosti bohatý školský rok 2013/2014.

 

Number of images in category: 17
Category Viewed: 532x
Powered by Phoca Gallery
Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.