Internetová žiacka knižka

Rodič (zákonný zástupca) má okamžitý prehľad o známkach, správaní a dochádzke žiaka. Stačí, aby mal prístup k počítaču pripojenom na internet.

Prihlásenie rodiča 

IZKn 
Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.