Školský vzdelávací program

 

Inovovaný školský vzdelácaví program  

 

 Prílohy:

1. Prevádzkové poriadky pdf
2. Plán OŽZ pdf
3. Plán didaktických hier
3. Interné kritériá hodnotenia jednotlivých predmetov 1. stupeň  pdf
4. Interné kritériá hodnotenia jednotlivých predmetov 2. stupeň
5. Vnútorná školská kontrola pdf

 

Učebné osnovy

Učebné osnovy a plány 12 MB  WinRAR-Logo1
Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.