Meno a priezvisko Aprobácia   Poznámka
 PhDr. Iveta Zverková  DEJ, SJL  riaditeľka školy
 Mgr. Dana Izakovičová  SJL, NAS   zástupkyňa riaditeľky
 Mgr. Andrea Kotruszová  BIO, MAT  zástupkyňa riaditeľky
     
 Mgr. Jana Čepčeková    učiteľka I. A
 Mgr. Erika Komlóšiová    učiteľka IV. A
 Mgr. Martina Máčayová    učiteľka II. A
 Mgr. Anna Skyvová    triedna učiteľka V. A
 Mgr. Ivana Vojteková, DiS. art.
   učiteľka III. A
 Mgr.  Dominika  Szeghyová  KNB  
     
Miriam Dubová    vychovávateľka
Mgr. Eva Koprdová    vychovávateľka
Mgr. Sandra Kozárová    vychovávateľka
Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.