Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2018/2019

 

Zápis do 1. ročníka na našej Základnej škole sv. Jozefa Kalazanského pokračuje do 30. apríla 2018. 

Zápis 2018 

Legislatíva k zápisu detí:

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;

 V súlade s touto legislatívou zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole („ďalej len zápis“).

Zápis do prvého ročníka - nová právna úprava

Nová právna úprava, týkajúca sa ustanovenia § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín konania zápisu deti na plnenie povinnej školskej dochádzky, posúva zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy o viac ako dva mesiace neskôr.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ  pre školský rok 2018/2019 bude

  5. apríla 2018 (štvrtok) od 13:00 - 17:00 hod. a  6. apríla 2018 (piatok) od 13:00 - 17:00 hod.  

  

Dakujem
Rodičom môžeme zodpovedne a profesionálne garantovať, že ako jedinečný diamant budeme tvarovať a zušľachťovať to najvzácnejšie, čo našim učiteľom s dôverou zveria. Svoje dieťa.

Riaditeľstvo Piaristickej ZŠ sv. J. Kalazanského  všetkým rodičom srdečne ďakuje za prejavenú dôveru a teší sa na úspechy detí  tak, ako sa rodičia tešili na ich prvé slovo a prvé krôčiky. Sme tu vždy pre vás...

 

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.