Sviečka za nenarodené deti 2017

V týchto dňoch, keď si spomíname na našich zosnulých, sme si pripomenuli i našich najmenších zomrelých - nenarodené deti.
S Mgr. Vierkou Čanigovou z Centra pre rodinu sme sa zamysleli nad tým, akým darom sme my pre našich rodičov, zaspievali sme si pesničky a pripomenuli si lásku nášho dobrého Boha k nám, i všetkým detičkám, ktoré sú ešte pod srdcom svojej mamy. Dieťa je dar od Boha a my chceme prosiť, aby sa z tejto pravdy tešili všetky budúce mamičky.

SvieckaND2017m

KALAZANČEK 2017/2018

Aj v školskom roku 2017/2018 si žiaci mohli vybrať spevácky a gitarový krúžok. Stretávame sa každý pondelok po vyučovaní, vytvárame jedno spoločenstvo, ktoré spája láska k spevu, k hudbe a k nášmu Pánovi.


„Sv. Cecília a sv. Dávid, patróni spevákov a hudobníkov, orodujte za nás.“

Kalazancek2017m

Zber papiera 9. - 20. október 2017

Európsky deň jazykov 2017

Dňa 26. septembra 2017 sme oslávili Európsky deň jazykov, ktorý sa oslavuje z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu každoročne práve tento deň už od roku 2001. Vyučovacie hodiny boli výnimočné, pretože sa žiaci zapojili do rôznorodých jazykových kvízov a súťaží, ktoré preverili ich znalosti o jazykoch, ktorými sa hovorí v Európskej únii. Na hodinách ANJ v 5. ročníku ZŠ sme v rámci EDJ 2017 prepojili vyučovanie ANJ s hudobnou výchovou. Žiaci si počas 2 vyučovacích hodín zaspievali známu pieseň v 6 svetových jazykoch a natočili krátke video.

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.