Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 16. 3. sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín,
ktoré sa konalo v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.
V 1.kategórii próza získal krásne 2.miesto s návrhom na postup žiak 2.ročníka ZŠ Adamko Ondrík.
V 2. kategórii próza získal 1. miesto Ondrej Spišák, žiak 5. ročníka ZŠ. Výhercom srdečne blahoželáme!

IMG 20180316 101500

Pytagoriáda a vedecký jarmok 2018

Pytagoriáda je matematická súťaž určená žiakom základných škôl a nižších ročníkov osemročného štúdia. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady.

Dňa 13.3.2018 sa víťazi školského kola - Karolína Sofia Frivaldská /3.A/, Adrián Kondé /4.A/ a Ondrej Spišák /5.A/ zúčastnili okresného kola. Ďakujeme za reprezentáciu základnej školy.

Cestou do školy sme sa zastavili v galérii na Vedeckom jarmoku 2018. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Galéria MLYNY pripravila pre žiakov základných a stredných škôl netradičnú prezentáciu prírodných vied.

Šaliansky Maťko KK 2018

Dňa 22.februára 2018 sa uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže "Šaliansky Maťko".
Ďakujeme Šimonkovi Hladekovi za reprezentáciu a gratulujeme k čestnému uznaniu.

Hviezdoslavov kubín 2018

Dňa 5. 2.2018 sa na 1. stupni ZŠ uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa jej 14 recitátorov. Porota udelila v kategórii próza  3. miesto Lei Martonkovej, žiačke 2. ročníka, 2. miesto získal Matúš 

Dömöš, žiak 4. ročníka.

Krásne 1. miesto s postupom do obvodného kola získal žiak 2. ročníka Adam Ondrík.

V kategórii poézia 3. miesto získala Sára Cabáneková, žiačka 3. ročníka, 2. miesto získal Tomáš Gábik, žiak 2. ročníka a 1. miesto s postupom do obvodného kola porota udelila žiačke štvrtého ročníka Alexandre Vilinovej. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodnom kole súťaže.
kubin
Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.