Návšteva krajskej knižnice

Dňa 23. apríla 2014 sme navštívili krajskú knižnicu, okrem toho že sme si našli ďalšie zaujímavé knižky, čakalo nás viacero prekvapení. Pani knihovníčka nám prečítala krásnu knižku a dostali sme motýlikov. Ale to nebolo všetko.

Dostali sme sa do posluchárni, kde sme si zaspievali a naučili sa nové poznatky ako sa dá spojiť slovo s hudbou. Pekne sme si zaspievali, ba i niektorí zatancovali. :)

Mgr. Lenka Valašiková

Exkurzia Hvezdáreň


  Na utorok 6. mája 2014 sa tešili všetci žiaci z 1.A triedy. Ráno sme všetci prišli do školy a potom sme šli na MHD, nešli sme ďaleko, ale predsa cesta autobusom bola zábavná.
  Keď sme vystúpili z autobusu hľadali sme budovu, s veľkou kopulou na miesto strechy. A keďže bola s nami pani učiteľka Mgr. Zuzka Poliaková, tak sme sa nestratili.
  Veľmi milo nás privítal pán Poliak, ktorý nám urobil prehliadku hvezdárne a rozšíril naše poznatky o vesmíre. So záujmom sme si prezreli pre nás pripravený program a páčila sa nám aj prehliadka objektu hvezdárne a samozrejme aj pozorovanie slnka s ďalekohľadom.
  Veľmi pekne ďakujem aj za milé občerstvenie a darčeky. Určite sa ešte niekedy zastavíme a ktovie možno nabudúce pôjdeme pozorovať večer hviezdy. :)
  Cestou do školy sme šli ešte na kolotoče a na detské ihrisko. Tam sme sa zahrali a nakoniec sme dostali i balóniky.
Bol to fakt nádherný dník, a moje včielky sa len a len usmievali, veď to bol i deň úsmevu :).
 
Mgr. Lenka Valašiková

Naša výprava do múzea

 30. apríl 2014 bol deň, ktorého sme sa dlho nevedeli dočkať. Pani vychovávateľka nám sľúbila, že sa vyberieme na exkurziu do Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Keďže viacerí z nás ešte nikdy v žiadnom múzeu neboli, tešili sme sa ešte viac. Slniečko nám svietilo na cestu, vyučovanie skončilo a my sme sa vydali na našu výpravu za nepoznaným :) Cesta autobusom nám ubehla rýchlo a ani sme sa nenazdali a už nás vítali brány múzea. Cestou skanzenom sme videli veľa strojov a chvíľku nám trvalo kým sme v nich uvideli lokomotívy. Našu exkurziu sme začali v škole, akú deti navštevovali pred viac ako 100 rokmi. Videli sme ako vyzerali triedy, vyskúšali sme si lavice, teta nám porozprávala ako sa deti vtedy učili a čo nosili oblečené. V ďalšej miestnosti bola trieda už trošku novšia, ale pre nás stále veľmi vzdialená tej, do ktorej chodíme my. Teta nám zase povedala, čo všetko sa zmenilo a ako také vyučovanie vtedy vyzeralo. Zhodli sme sa, že naša trieda sa nám páči a nevymenili by sme ju :) po návšteve miestnosti s ukážkami domácich zvierat a ovocia z vosku, sme sa mohli hrať s hračkami. Neboli to však také obyčajné hračky, ale vedecké - teda také, ktoré boli zostrojené na fyzikálnych, chemických či optických princípoch. V ďalšej miestnosti nás čakal ujo aby nám trochu povedal o tom, ako vyzerali kedysi telefóny alebo žiarovky. Mohli sme si vyskúšať rôzne fyzikálne pokusy s magnetmi aj zahrať interaktívne "Človeče, nehnevaj sa," ale bez kocky :) Naša prehliadka pokračovala pri domácich zvieratkách, ba videli sme aj koníka. Konečne sme sa dostali aj k dlho očakávanému vláčiku, na ktorom sme sa vozili a každý si vyskúšal pozíciu rušňovodiča. Zahrali sme sa na preliezačkách a na koniec sme si všetci dali pohár výbornej kávy - ale nebojte sa, bola to káva melta bez kofeínu, ktorú môžu piť aj deti ako my! Ešte sme poskytli rozhovor ujovi do telky a nastal čas rozlúčiť sa s múzeom a vybrať sa naspäť do školy. Úsmev na tvári, veľa nových informácií a ďalší spoločný výlet na zaujímavé miesto - taká bola naša návšteva Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Už teraz sa tešíme na ďalší  výlet, ktorý nám pani vychovávateľka pripraví!
 
p.vychovávateľka Patrícia Bartíková
 

Oslavy „Dňa zdravia“

Ľudia, keď si chcú niečo zaželať, je to najčastejšie štastie, zdravie pre seba a svojich blízkych. Šťastie si občas na nás sadne, no zdravie je pre človeka to najcennejšie čo má, máme ho len jedno.

Preto sme sa rozhodli že dňa 7. apríla 2014 sa vyučovanie bude niesť v duchu zdravia. V tento deň sme sa rozprávali o zdraví a o prevencii chorôb, na matematike sme počítali slovné úlohy s ovocím, písali sme čo je zdravé a čo nezdravé pre život. Na telesnej výchove sme si utvárali vzťah k športu a rôznym hrám. Samozrejme ani na desiatu sme nemohli mať nič zdravšie ako ovocie, ktoré naším prvákom nabalili ich zlaté mamičky. A nakoniec sme sa venovali správnemu čisteniu zúbkov, ktoré sme si predtým osvojili pomocou organizácie Veselé zúbky.


Mgr. Lenka Valašiková

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.