Pátranie po hradnom poklade

V tomto školskom rok 2016/2017 nás čakala posledná výzva – objaviť poklad Nitry. Po stopách histórie sme sa „túlali“ mestom. Okrem úžasného zážitku sme si odniesli veľký kopec vedomostí o histórii našej Nitry.

Poklad2017

Poklad2017 88m

Dopravná výchova 2017

Prierezovú tému : Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke žiaci ZŠ realizujú prostredníctvom samostatných projektov, v spolupráci s Mestskou políciou v Nitre. Aj v tomto školskom roku  žiaci 2.A, 3.A a 4.A navštívili dopravné ihrisko, kde si po hodine teórie všetky zručnosti overili aj v praxi.

DDI2017m

Noc hudby 2017

Dňa 16. júna 2017 sa naša ZŠ zapojila do projektu Noc hudby. Hlavným cieľom iniciátorov je, aby sa počas jedného dňa, hudba všetkých žánrov a v rôznych podobách či interpretáciách, dostala aj do Nitry, a aby znela nielen v klasických koncertných či divadelných sálach, ale tiež na netradičných miestach spojených či už s históriu nášho mesta alebo s jeho každodenným životom, ako napr. škola, ulica, kaviarne, MHD, stanica a pod. Do našej školy spev priniesol spevák Rudy Bujna /Zmes akostí/.

Nochudby2017m

Zážitková prírodoveda 2017

Plazy, obojživelníky, cicavce, stavovce...a mnoho iných odborných slov sa nachádza v prírodovede pre 3. ročník. Aby učenie nebolo len o učebnici, na hodiny prírodovedy sme si pozvali našich domácich miláčikov...:-). Niet nad názornú ukážku.

Zazitkovaprirodoveda2017m

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.