Zber papiera 06/2017

Tvorivé výtvarné dielne v Nitrianskej galéri 2017

V stredu 24. mája 2017 sa žiaci 1. a 3. ročníka zúčastnili tvorivých výtvarných dielní v Nitrianskej galérii. Pod vedením galerijnej pedagogičky Mgr. Eleny Tarábkovej si prezreli výstavu obrazov Adama Šakového, vyskúšali si kreslenie fixkou do atramentového podkladu a následne svoje obrázky zhmotnili pri práci s hlinou vo výtvarnom ateliéri. Kto z nás bude výtvarný umelec?:-)

TDvG2017m

Prvé sv. prijímanie

V sobotu 6. mája 2017 o 10.00 hod. sa v Piaristickom kostole sv. Ladislava uskutočnila  milá slávnosť prvého sv. prijímania našich tretiakov Piaristickej základnej školy sv. Jozefa Kalazanského. Slávnostnú sv. omšu celebroval páter Juraj Gendiar a páter Alojz Orlický.

Sv. omšu svojím spevom skrášlili piesne Kalazančeka pod vedením p. učiteľky Eriky Komlóšiovej, ktorá je súčasne aj triednou p. učiteľkou našich tretiakov a p. učiteľky Ivanky Vojtekovej a tóny organu a spev stálych častí pána organistu. Slávnosti sa zúčastnili aj pani zástupkyne a pani učiteľky z iných tried.

 PSP2017m

 

DEŇ MATIEK 2017

Mama, mamka, mamička, maminka, mamulienka a ešte rôznymi ďalšími spôsobmi povedané to najkrajšie slovo na svete sa 18. mája 2017 obmieňalo v básničkách, pesničkách a scénkach na akadémii ku Dňu matiek, ktorú pripravili p. učiteľky s deťmi zo Základnej školy.
   Po úvodnom privítaní a modlitbe už nasledovali básničky a pesničky, scénky a tance. Deti z nich uvili svojim mamám pri príležitosti ich sviatku nádhernú kytičku, ktorá bola poďakovaním za ich starostlivosť a nezištnú lásku, presne takú, akú sú matky ochotné dávať svojim deťom. Darček, ktorý s láskou vyrobili v ŠKD s pani vychovávateľkami, bol milou bodkou za kultúrnym programom.

DM2017m

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.