Deň svätých v škole 2017

2. novembra 2017 sa v našej škole prvýkrát uskutočnila akcia „Deň svätých v škole“, ktorú prezentovali žiaci 5. ročníka ZŠ. Počas vyučovania boli žiaci prezlečení za svätých. Cez jednu z vyučovacích hodín sa naši „svätí“ vybrali do tried ZŠ a tam sa mladším spolužiakom predstavili a priblížili im životopisy jednotlivých svätých. Neskôr navštívili a pozdravili aj pani riaditeľku a pani zástupkyne.

DSV2017

Milión detí sa modlí ruženec 2017

18. októbra 2017 sa naša škola opäť zapojila do celosvetovej akcie Milión detí sa modlí ruženec. V tomto dni sa deti a všetci zaangažovaní modlili za mier vo svete. Tento rok sa niesol v duchu 100. výročia zjavení Kráľovnej ruženca vo Fatime. Počas 3. vyučovacej hodiny sme sa všetci pomodlili jeden desiatok sv. ruženca.

 MDMR2017m

„Darček pre Pannu Máriu, našu nebeskú Maminku“ 2017

V októbri sme mali opäť súťaž o najkrajšie a originálne ručne vyrobený ruženec. Do tejto akcie sa  zapojila väčšina našich žiakov ZŠ. Počas celého mesiaca mohli deti vyrábať a priniesť do školy svoj vlastnoručne vyrobený ruženec. V piatok 27. októbra pani riaditeľka všetky ružence ohodnotila a výhercov odmenila. Bola to ťažká úloha, pretože všetky ružence boli krásne. Všetky deti boli odmenené.  Ružence, visiace na nástenke pri školskej kaplnke môžu teraz do konca novembra všetci obdivovať. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom a súrodencom našich žiakov, že im pomohli s výrobou „darčeka pre Pannu Máriu“.

Výhercovia:

iBobor 2017

Symbolom súťaže iBobor sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor.

 

Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov. V tomto školskom roku sa do nej zapojili aj žiaci našej ZŠ.

23423610_10208774550195086_1232877531_o.jpg     23379710_10208774551155110_24411359_o.jpg     23432395_10208774550995106_1436061979_o.jpg     23432606_10208774550835102_1804906397_o.jpg

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

23423766_10208774549835077_1219617357_o.jpg 23379804_10208774551795126_1446318524_o.jpg 23432656_10208774551275113_747291433_o.jpg

Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď po skončení testu. V tomto kole súťaže najlepšie výsledky dosiahli žiaci: Vanda Ludvová, Karolína Sofia Frivaldská (plný počet bodov), Laura Vaňová (plný počet bodov), Klaudia Kučerová, Jakub Matušica, Petra Pechočiaková, Andrián Kondé. 


23468287_10208774550915104_88030125_o.jpg 23433150_10208774552035132_1276197210_o.jpg 23432977_10208774550275088_480526841_o.jpg

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.