Čítajte s nami 2016-2017

Aj tento rok sa naša škola zapojila do čitateľskej súťaže Čítajte s nami. Od novembra 2016 do mája 2017 prebiehal 17. ročník súťaže . Organizátorom bola KRAJSKÁ KNIŽNICA KAROLA KMEŤKA V NITRE a z našej školy sa zapojili žiaci 2.A , 3. A a 4.A. V súťaži sa hodnotila interpretácia obsahu prečítanej knižky, triedny čitateľský zápisník, aktivita žiakov a zaujímavý projekt o slovenských spisovateľoch.

Citsutaz2017m

 

Olympijské hry 2017

Ako sa hovorí – do tretice všetko dobré, tak dobre dopadlo aj tretie stretnutie so študentmi zo SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre. V ich študijnom odbore sa nachádza predmet: Animácie a to, čo sa počas neho s pani prof. Mgr. Andreou Ballovou naučili, nám prišli predviesť. Školský dvor sa ozýval hudbou, smiechom, zábavou a súťažným zápolením...:-).

OH2017

Zber papiera 06/2017

Tvorivé výtvarné dielne v Nitrianskej galéri 2017

V stredu 24. mája 2017 sa žiaci 1. a 3. ročníka zúčastnili tvorivých výtvarných dielní v Nitrianskej galérii. Pod vedením galerijnej pedagogičky Mgr. Eleny Tarábkovej si prezreli výstavu obrazov Adama Šakového, vyskúšali si kreslenie fixkou do atramentového podkladu a následne svoje obrázky zhmotnili pri práci s hlinou vo výtvarnom ateliéri. Kto z nás bude výtvarný umelec?:-)

TDvG2017m

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.