Európsky deň jazykov 2017

Dňa 26. septembra 2017 sme oslávili Európsky deň jazykov, ktorý sa oslavuje z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu každoročne práve tento deň už od roku 2001. Vyučovacie hodiny boli výnimočné, pretože sa žiaci zapojili do rôznorodých jazykových kvízov a súťaží, ktoré preverili ich znalosti o jazykoch, ktorými sa hovorí v Európskej únii. Na hodinách ANJ v 5. ročníku ZŠ sme v rámci EDJ 2017 prepojili vyučovanie ANJ s hudobnou výchovou. Žiaci si počas 2 vyučovacích hodín zaspievali známu pieseň v 6 svetových jazykoch a natočili krátke video.

Didaktické hry 2017/2018

Na začiatku školského roka už tradične organizujeme DIDAKTICKÉ HRY pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Tento rok nám opäť počasie prialo a preto sme mali krásne zážitky. Prvá hodina patrila teórii – zdravotnej príprave, dopravným situáciám, ochrane prírody a ochrane zdravia. Nasledovala turistika do parku a praktické pozorovania v teréne.

DH2017

Prvý deň v škole 2017

Dňa 4. septembra 2017 sme v laviciach našej ZŠ privítali aj našich nováčikov - prváčikov, ktorým zo srdca prajeme veľa úspechov v učení, radosť z nových vedomostí i z nových kamarátov.

PrvyDen2017

Stretnutie rodičov a učiteľov na záver školského roka 2017

Dňa 29. júna 2017 sa po večernej svätej omši na nádvorí našej školy v priateľskej atmosfére konalo stretnutie rodičov našich žiakov s učiteľmi, dostali sme aj darček v podobe krásnej dúhy.

StretnutieRU2017

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.