Detská mapa sveta 2017

Naša škola sa zapojila do celoslovenského kola umelecko – kartografickej súťaže „Detská mapa sveta 2017“, ktorá bola organizovaná v rámci medzinárodnej súťaže „Barbara Petchenik Children´s World Map Competition 2017“. Žiak 3.A Artur Bilic získal v II.kategórii 2. miesto. Práca Martina Homolu /3.A/ bola zaradená medzi ocenené práce v III. kategórii.
Srdečne blahoželáme!

 DMSBm DMS1m DMS2m

DMSBdm DMSHdm

Slávik Slovenska 2017

20. apríla 2017 sa v našej základnej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2017. Zúčastnilo sa ho 16 súťažiacich.  Súťažili v dvoch kategóriách: 1. kategória – žiaci 1.- 3. ročníka a 2. kategória – žiaci 4.ročníka.

1. kategória:

  1. miesto – Lenka Matejová (3.A)
  2. miesto – Eleonóra Jacková (2.A) a Lea Martonková (1.A)slavik slovenska l
  3. miesto – Matúš Krajči (1.A) a Maxim Anton Čaja (1.A)

2. kategória:

  1. miesto – Martina Kollárová
  2. miesto – Ema Tinesová

Víťazky oboch kategórii postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v máji 2017 v CVČ Domino. Blahoželáme!

 SlavikSlovenska 2017

Dve percentá

Vážení rodičia, 

Združenie rodičov pri Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského sa tento rok uchádza o Vašu podporu prostredníctvom poukázania 2% dane z príjmov fyzickej osôby (3% dobrovoľníci) a 2% (1%) zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Od roku 2017 sme v zozname prijímateľov 2% ako Združenie rodičov pri PSŠsvJK v Nitre,  preto Vami venované finančné prostriedky budú priamo pridelené našej škole. Za vašu podporu vopred ďakujeme.

Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.

2 percenta

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.