Prvé sv. prijímanie

V sobotu 6. mája 2017 o 10.00 hod. sa v Piaristickom kostole sv. Ladislava uskutočnila  milá slávnosť prvého sv. prijímania našich tretiakov Piaristickej základnej školy sv. Jozefa Kalazanského. Slávnostnú sv. omšu celebroval páter Juraj Gendiar a páter Alojz Orlický.

Sv. omšu svojím spevom skrášlili piesne Kalazančeka pod vedením p. učiteľky Eriky Komlóšiovej, ktorá je súčasne aj triednou p. učiteľkou našich tretiakov a p. učiteľky Ivanky Vojtekovej a tóny organu a spev stálych častí pána organistu. Slávnosti sa zúčastnili aj pani zástupkyne a pani učiteľky z iných tried.

 PSP2017m

 

DEŇ MATIEK 2017

Mama, mamka, mamička, maminka, mamulienka a ešte rôznymi ďalšími spôsobmi povedané to najkrajšie slovo na svete sa 18. mája 2017 obmieňalo v básničkách, pesničkách a scénkach na akadémii ku Dňu matiek, ktorú pripravili p. učiteľky s deťmi zo Základnej školy.
   Po úvodnom privítaní a modlitbe už nasledovali básničky a pesničky, scénky a tance. Deti z nich uvili svojim mamám pri príležitosti ich sviatku nádhernú kytičku, ktorá bola poďakovaním za ich starostlivosť a nezištnú lásku, presne takú, akú sú matky ochotné dávať svojim deťom. Darček, ktorý s láskou vyrobili v ŠKD s pani vychovávateľkami, bol milou bodkou za kultúrnym programom.

DM2017m

Song 2017

17. mája 2017 sa konala okresná súťaž v speve piesní v anglickom jazyku Song 2017.
V početnej konkurencii naši štvrtáci Martina Kollárová, Ema Tinesová, Ondrej Spišák a Lucia Valkounová obsadili 2. miesto. Na súťaži sa predstavili dvojhlasnou interpretáciou piesne When the Saints go marching in. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Song2017m

Plavecký kurz 2017

V dňoch 9. – 12. mája žiaci 3.A absolvovali plavecký kurz pre začiatočníkov. Pod vedením skúsených trénerov - uja Romana a tety Danky Hrnčárových si žiaci rozvíjali a upevňovali schopnosti vo vode. Začali postupne od najzákladnejších krokov - vstupu do vody, ponorenia, učenie správneho plaveckého dýchania, postupné vznášanie na vode, splývanie, práca s nohami a pažami... V posledný deň žiaci zvládli základné plavecké štýly – kraul a znak. Domov si odnášali „mokré vysvedčenie" a dobrý pocit z pekného týždňa.

 

Plavecky2017m

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.