Hviezdoslavov Kubín 2017

Dňa 27. januára 2017 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v I. kategórii /roč. 2.-4./

Výsledky:

Poézia: 1. miesto – Alexandra Vilinová / 3.A/  

             2. miesto – Gabriel Trubíni / 2.A/

             3. miesto – Lina Ballová / 4.A/

Próza:   1. miesto – Artur Bilic / 3.A/

             2. miesto – Maximilián Ballay / 2.A/

             3. miesto – Dárius Lubina / 3.A/

Všetkým srdečne blahoželáme!

Víťazi nás budú reprezentovať v obvodnom kole.

HK2017m

Šaliansky Maťko okresné kolo 2017

Dňa 20. januára 2017 sa v Dome Matice slovenskej v Nitre uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti ,,Šaliansky Maťko". Zúčastnili sa ho i víťazi nášho školského kola Alexandra Vilinová (I. kategória) a Ondrej Spišák (II. kategória), ktorý získal v silnej konkurencii krásne druhé miesto! Blahoželáme!

Šaliansky Maťko 2016

Tak ako po minulé roky i tentoraz sme sa stretli v školskom kole recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Súťažiacich prišla povzbudiť  i naša pani riaditeľka, ktorá tiež odovzdala ceny víťazom. Do okresného kola za I. kategóriu postupuje Alexandra Vilinová, žiačka 3. ročníka, 2. miesto získal Gabriel Trubíni, žiak 2. ročníka a na 3. mieste sa umiestnil Artur Bilic, žiak 3. ročníka.
Za 2. kategóriu 1. miesto získal Ondrej Spišák, na 2. mieste skončila Ema Tinesová a na 3. mieste sa umiestnila Martina Kollárová. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

SM2016

Vianočná besiedka 2016

Dňa 21. decembra 2016 sa našou školou niesla tajomná atmosféra. Blížiace sa Vianoce cítiť na každom kroku a aj v našej škole rozvoniavali medovníčky, ligotali sa stromčeky a žiaci usilovne nacvičovali program na vianočnú besiedku. Spolupráca  pani učiteliek, rodičov a   školského klubu priniesla želané ovocie v podobe krásneho a precíteného programu plného vianočných piesní, tancov či scénok v podaní žiakov prvých štyroch ročníkov.
Ďakujeme za účasť na našom predstavení a želáme všetkým krásne a požehnané vianočné sviatky!

Vianocna besiedka2016

 

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.