Okresné kolo Slávika Slovenska 2017

11. mája 2017 sa víťazky školského kola Lenka Matejová (1. kategória) a Martina Kollárová (2. kategória) zúčastnili okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2017 v CVČ Domino v Nitre. Vypočuli sme si mnoho krásnych ľudových piesní a výkony oboch dievčat boli vynikajúce. Ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu. Aj keď sme nevyhrali, priniesli sme si množstvo nezabudnuteľných zážitkov zo spevu, tanca, ľudových krojov a neopakovateľnej atmosféry.

O rok sa opäť stretneme pri ďalšom ročníku Slávika Slovenska.

SlavikOK2017m

Týždeň hlasného čítania 2017

     Posledný aprílový týždeň  sme sa so žiakmi 1.A zapojili do Týždňa hlasného čítania organizovaného Združením Orava. Rodičia počas celého týždňa čítali deťom z vybranej knižky každý deň 20 minút. Táto pekná aktivita motivuje žiakov k čítaniu, vytvára  pozitívny vzťah k literatúre a posilňuje aj vzájomné vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Každý deň za čítanie a splnenú úlohu získali žiaci písmenká, z ktorých nakoniec poskladali riešenie hádanky. Za úspešné absolvovanie všetkých úloh boli žiaci odmenení certifikátmi.
     Ďakujem všetkým rodičom za ochotu a spoluprácu a deťom gratulujem k získaniu certifikátu.
     Prajem veľa pekných chvíľ pri čítaní ďalších zaujímavých kníh.

THC2017m

Detská mapa sveta 2017

Naša škola sa zapojila do celoslovenského kola umelecko – kartografickej súťaže „Detská mapa sveta 2017“, ktorá bola organizovaná v rámci medzinárodnej súťaže „Barbara Petchenik Children´s World Map Competition 2017“. Žiak 3.A Artur Bilic získal v II.kategórii 2. miesto. Práca Martina Homolu /3.A/ bola zaradená medzi ocenené práce v III. kategórii.
Srdečne blahoželáme!

 DMSBm DMS1m DMS2m

DMSBdm DMSHdm

Slávik Slovenska 2017

20. apríla 2017 sa v našej základnej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2017. Zúčastnilo sa ho 16 súťažiacich.  Súťažili v dvoch kategóriách: 1. kategória – žiaci 1.- 3. ročníka a 2. kategória – žiaci 4.ročníka.

1. kategória:

  1. miesto – Lenka Matejová (3.A)
  2. miesto – Eleonóra Jacková (2.A) a Lea Martonková (1.A)slavik slovenska l
  3. miesto – Matúš Krajči (1.A) a Maxim Anton Čaja (1.A)

2. kategória:

  1. miesto – Martina Kollárová
  2. miesto – Ema Tinesová

Víťazky oboch kategórii postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v máji 2017 v CVČ Domino. Blahoželáme!

 SlavikSlovenska 2017

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.