Zážitková prírodoveda 2017

Plazy, obojživelníky, cicavce, stavovce...a mnoho iných odborných slov sa nachádza v prírodovede pre 3. ročník. Aby učenie nebolo len o učebnici, na hodiny prírodovedy sme si pozvali našich domácich miláčikov...:-). Niet nad názornú ukážku.

Zazitkovaprirodoveda2017m

Vedet 2017

My žiaci ZŠ „my sa máme“. Deň detí sme oslavovali dva dni. 1.6. vo viváriu SPU a 2.6. na UKF. Odborníci z rôznych katedier Fakulty prírodných vied UKF si pre deti pripravili zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí, ktoré sú prispôsobené deťom daného veku. Deti sa na pár hodín stali vedcami v oblasti fyziky, matematiky, biológie, geografie, ale aj ekológie, a tento rok si vyskúšajú aj aké je to byť záchranármi. Odnášali si diplomy, množstvo pekných cien ale hlavne nové vedomosti z vedy.

Vedetm

KALAZANČEK 2017

Po celoročnej práci v speváckom zbore prišlo záverečné vyhodnotenie. Deti získavali nálepky za účasť na krúžku a vystúpeniach. Oplatilo sa, krásne ceny vyvolali na tvárach úsmev a spokojnosť.... :-).

Kalazancek v2017m

Botanická záhrada 2017

MDD sme oslávili prechádzkou po Botanickej záhrade SPU. Prezreli sme si domáce i exotické rastliny a krásne upravený park. Súčasťou záhrady je Univerzitné vivárium s tropickými hadmi , jaštermi, najväčší úspech mala 50 ročná korytnačka Vinco , ktorá sa s nami poprechádzala po parku. V MINI- ZOO sme si pozreli muflóny, daniele, kozy kamerunské a niekoľko druhov vtákov. Záver patril rozhovoru pre TV Central, čiže budeme aj „mediálne hviezdy“... :-).

MDDBZ2017m

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.