iBobor 2017

Symbolom súťaže iBobor sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor.

 

Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov. V tomto školskom roku sa do nej zapojili aj žiaci našej ZŠ.

23423610_10208774550195086_1232877531_o.jpg     23379710_10208774551155110_24411359_o.jpg     23432395_10208774550995106_1436061979_o.jpg     23432606_10208774550835102_1804906397_o.jpg

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

23423766_10208774549835077_1219617357_o.jpg 23379804_10208774551795126_1446318524_o.jpg 23432656_10208774551275113_747291433_o.jpg

Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď po skončení testu. V tomto kole súťaže najlepšie výsledky dosiahli žiaci: Vanda Ludvová, Karolína Sofia Frivaldská (plný počet bodov), Laura Vaňová (plný počet bodov), Klaudia Kučerová, Jakub Matušica, Petra Pechočiaková, Andrián Kondé. 


23468287_10208774550915104_88030125_o.jpg 23433150_10208774552035132_1276197210_o.jpg 23432977_10208774550275088_480526841_o.jpg

Projekt Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

Počas mesiaca október sme sa zapojili do 8. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Projekt pre základné školy a osemročné gymnáziá vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017.

Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenou záložiek školy nadväzujú spoluprácu, kontakty a poznávajú život žiakov v iných školách.

Tento rok, na základe podanej prihlášky, nám bola pridelená partnerská Základná škola s materskou školou J.A. Komenského v Lednici. Pred pár dňami sme dostali balík, ktorý obsahoval záložky rôznych tvarov, veľkostí a motívov. Záložky sa nám páčili a boli rozdané žiakom.

Niečo o družobnej škole si môžete pozrieť na ich webovej stránke https://zssmslednica.edupage.org

Do projektu sa zapojili žiaci 2.A, 3.A a 4.A. Počas októbra na vyučovacích hodinách usilovne pracovali a spolu s pani učiteľkami vyrábali záložky.

Zalozka2017m

Sviečka za nenarodené deti 2017

V týchto dňoch, keď si spomíname na našich zosnulých, sme si pripomenuli i našich najmenších zomrelých - nenarodené deti.
S Mgr. Vierkou Čanigovou z Centra pre rodinu sme sa zamysleli nad tým, akým darom sme my pre našich rodičov, zaspievali sme si pesničky a pripomenuli si lásku nášho dobrého Boha k nám, i všetkým detičkám, ktoré sú ešte pod srdcom svojej mamy. Dieťa je dar od Boha a my chceme prosiť, aby sa z tejto pravdy tešili všetky budúce mamičky.

SvieckaND2017m

KALAZANČEK 2017/2018

Aj v školskom roku 2017/2018 si žiaci mohli vybrať spevácky a gitarový krúžok. Stretávame sa každý pondelok po vyučovaní, vytvárame jedno spoločenstvo, ktoré spája láska k spevu, k hudbe a k nášmu Pánovi.


„Sv. Cecília a sv. Dávid, patróni spevákov a hudobníkov, orodujte za nás.“

Kalazancek2017m

Design Downloaded from free Joomla templates download | free css website templates | free social icons.